Ordlista: U

These are common terms used in the financial services industry

Underliggande

Den faktiska tillgång eller tillgångar som man handlar på och varifrån priset för terminen är hämtat.

Upp-tick

En kursnotering som är högre än föregående notering.

Utdelning

En utdelning är en fördelning av en del av ett företags resultat och beslut om utdelning fattas av stämman. Utdelningar kan utfärdas som kontantbetalningar, i aktier eller annan egendom. Om man blankar en aktie så behöver man betala utdelning till den som lånat ut aktien.
TOP

Vi använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du vår cookie policy. Mer info

Stäng
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.