Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Formationsverktyg

Igenkänning av formationer är en av de mest mångsidiga färdigheterna du kan lära dig när det gäller värdepappershandel. Detta är den gren av den tekniska analysen som fokuserar på att hitta kursformationer (och ofta volymformationer) som kan skiljas ut genom att helt enkelt använda en penna och en linjal.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, konkurrenskraftiga kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Nyckeln ligger i att lära dig de grundläggande reglerna så att du kan använda dessa metoder på det mest effektiva sättet medan du handlar.

Även om själva idén med formationsverktyg kanske verkar märklig så är den baserad på noggrant testade metoder som understryker dess användbarhet för handlare. Det är viktigt att förstå att formationer är faktorer som man bör ha i åtanke när man räknar på var man ska gå in, för att sätta stop loss-ordrar och för att sätta upp vinstmålen. Dessa faktorer är naturligtvis några av de absolut viktigaste aspekterna och något som alla handlare bör tänka på när de förvaltar sin totala portfölj.

  • Lär dig känna igen hur prisrörelser kan utvecklas till prisformationer
  • Plocka ut och isolera förnuftiga ingångspunkter
  • Hantera risker och sätt upp vinstmål

Typer av formationer

Igenkänning av formationer innebär att man letar efter formationer som finns i priserna hos de instrument som handlas. Du bör leta efter formationer som trianglar, rektanglar och diamanter. Även om detta kanske inte inger något stort förtroende i början så är det formationer som uppkommer och som kan användas för satt spåra förändringar i stöd och motstånd.

När du väl har lärt dig dessa färdigheter kommer du att kunna tillämpa dem på samtliga finansmarknader, oavsett vilken du väljer. Metoderna kan användas på allt från aktier och index till valutahandel. Igenkänning av formationer kan utgöra grunden för handelsstrategier för både dagshandlare och handlare som tar mer långsiktiga positioner. Metoden kan användas på allt från femminutersdiagram till veckovisa diagram.

Rektanglar och särskilt trianglar har en mängd olika varianter som kan användas. I grunden handlar alla kursformationer om växelverkan mellan utbud och efterfrågan över tiden och hur man kan upprätta förnuftiga metoder för hur man ska reagera när dessa formationer bildas. Detta innebär att du vet hur du ska reagera vad gäller riskhantering och vinsthemtagning.

Trianglar

Det finns flera olika typer av trianglar som alla kan vara väldigt effektiva för din handel. En fördel är att de inte är vinklade åt ett visst håll, varken åt den långa eller korta sidan, och detta gör trianglarna väldigt användbara för CFD-handlare. Kom ihåg att om du alltid har en tendens att gå lång på marknaden så kan du missa några av triangelformationens mest attraktiva egenskaper.

Trianglar är formationer inne i vilka kurser konsolideras. Men eftersom de inte är vinklade åt ett visst håll, varken åt den långa eller korta sidan, så måste du hålla ett öga på trianglarna för att se när nivåerna bryts igenom. Det kan skapas två breda kategorier av trianglar:

  • stigande och fallande triangel (som är varandras motsatser), och
  • den symmetriska triangeln

Stigande triangel

Den stigande triangeln är kanske den mest lättigenkännliga formationen i denna kategori eftersom den använder en motståndslinje (som handlare ofta letar efter) och en stigande stödlinje.

Den viktiga delen av denna formation är de två röda linjerna: motståndslinjen och linjen för uppåtgående trend. Du bör vara uppmärksam om du handlar volymer när denna formation håller på att bildas, och hur volymerna påverkas när utbrottet sker.

Normalt bör du se sjunkande volymnivåer under tiden som formationen skapas. Ett sätt att förklara detta fall är att köparna och säljarna gradvis trycks in i en balans med stöd och motstånd som bara blir smalare och smalare. Detta driver ut intresset på ett effektivt sätt tills kursen bryter igenom och börjar visa trend igen. Om volymen inte sjunker så betyder detta inte nödvändigtvis att det är något fel på formationen. Det du dock bör vara vara vaksam på är en volymtopp när utbrottet sker. Det tenderar att ha en positiv effekt på formationens övergripande styrka från den tidpunkten och framåt.

En annan effekt som kan vara till stor fördel och som du bör vara vaksam på när kurvan bryter igenom en nivå är kursgap. Detta är ett tecken på stigande efterfrågan på instrumentet (stigande utbud om det handlar om blankning) vilket stärker prisbekräftelsen en hel del för handlaren. Detta kan ibland få handlare att tappa lusten eftersom de kan känna att affären har runnit dem ur händerna men i själva verket är det troligt att det är en bekräftelse på att du faktiskt har upptäckt att ett utbrott håller på att ske.

Alla handlares skräck när det gäller handel med formationsgenombrott är det som kallas för falska utbrott, eller whipsaw på engelska. Detta inträffar när kursen bryter formationen vilket kan leda till att aggressiva handlare hoppar in direkt i handeln. Vad som händer vid ett falskt utbrott är tyvärr att du får vad som till synes är en genuin signal men som senare visar sig vara fel. Det som brukar hända är att kursen sjunker tillbaka inom nivåerna för den formationen, och du sitter då där med en affär som inte alls är vad du hoppades på.

Det enda sättet du kan undvika detta på är att tillämpa någon typ av filter och även den mest uppenbara metoden: att vänta tills det har gjorts X avslut utanför formationen. Om du tittar på dagliga diagram kan du kanske bestämma dig för att vänta tills kursen har stängts utanför formationen i två dagar innan du går in. Det finns andra sätt att undvika denna typ av falska utbrott. Vissa handlare väljer att vänta tills kursen har rört sig det dubbla ATR-avståndet (Average True Range) utanför formationen. Ingen av dessa metoder garanterar att du inte kommer att drabbas av falska utbrott men de kommer i alla fall att minska riskerna för dem.

Föregående diagram visade ett exempel på en stigande triangel med ett utbrott uppåt. Eftersom formationer kan bryta igenom både uppåt och nedåt så måste vi även titta på ett exempel med ett utbrott nedåt i en stigande triangel för att se hur det ser ut.

Som du ser så ser grafen nästan likadan ut, förutom att utbrottet sker åt andra hållet. Detta ger ett behov av att blanka eller ligga kort. Du bör lägga märke till att vi i båda dessa exempel har valt att visa en rekyl tillbaka till den linje där utbrottet skedde. Detta är något som kan inträffa utan att signalen ska anses som felaktig. Du bör dock inte förutsätta att detta alltid ska inträffa. Det är faktiskt så att du bör förmoda att det är vid tillfällen när detta INTE inträffar som du får de absolut starkaste signalerna.

Fallande triangel

Motsatsen till den tidigare beskrivna stigande triangeln är den fallande triangeln. Den har snarlika egenskaper men är vänd åt andra hållet. På samma sätt som den stigande varianten kan utbrottet ske i vilken riktning som helst så du måste hålla koll på om utbrottet görs uppåt eller nedåt.

På samma sätt som med alla andra formationer så ser de nästan aldrig ut som dem i dessa exempel. Dessa figurer ger vad som kan anses som ett bästafallsscenario men i de flesta fall kommer du att vilja se kursrörelser som liknar dem i diagrammen så mycket som möjligt.

Vissa handlare skulle säkerligen påstå att kursen bör stiga och sjunka relativt tydligt från stöd- och motståndspunkterna och inte driva i sidled under allt för lång tid. Och när det gäller triangelformationer så vill du helst se att kursen bryter igenom formationen innan den når upp till 75 % av sin väg mot toppen. För om formationen fortsätter i sidled så börjar den tappa momentum och kan då kanske fortsätta att driva i sidled. Detta är långt ifrån vad utbrottshandlare vill se.

Symmetrisk triangel

En symmetrisk triangel har vissa gemensamma egenskaper med stigande/fallande trianglar eftersom kursen även här drivs in i ett smalare band av prisrörelser samt att handlaren också här letar efter utbrott i kursen. Du kommer säkert dessutom att se att nivån av handelsvolym i instrumentet sjunker allt eftersom den rör sig genom formationen och hur den sedan stiger kraftigt jämfört med genomsnittet när utbrottet sker.

Som med alla andra trianglar finns det en risk för falska utbrott och därför är det en bra idé att använda filter på utbrotten för att minska risken för att utsättas för en whipsaw när du går in i en affär. Som vi sa tidigare så kan dessa filter till exempel bestå av ett antal avslut ovanför utbrottsnivån, eller en variant med dubbelt ATR-avstånd (Average True Range).

I handel med denna metod, som med alla andra typer av trianglar, finns det två huvudsakliga alternativ för var stop loss-ordrarna ska placeras. De mer aggressiva handlarna kanske placerar ett stopp precis på andra sidan av utbrottslinjen, där det finns risk för att enwhipsaw kan uppstå. Stop loss-punkten kan realistiskt sätt inte placeras mycket närmare än så här för annars ger du inte affären en anständig chans att lyckas. Det andra alternativet, som är en mer konservativ metod, är att placera ett stopp absolut längst ut i formationen, vilket skulle visa ett totalt misslyckande för denna set-up om den nivån uppnås.

Rektanglar

Ovan har vi tittat på set-ups där stöd- och motståndsnivåerna rör sig mot varandra. En set-up med rektanglar visar de två nivåerna när de löper parallellt med varandra. Även om formationen ser väldigt annorlunda ut jämfört med formationer i triangelfamiljen så är beteendet vad gäller set-ups ganska snarlikt, både vad gäller utbrott och riskhantering.

I detta diagram visar vi återigen en rekyl från utbrottet tillbaka mot det som var motståndslinjen men detta inträffar som sagt inte alla gånger. Precis som med triangeln är den bästa utgången en stark fortsättning från denna nivå med höga volymer, från utbrottspunkten.

Flaggor

Precis som vimpeln så är flaggan en kortsiktigare version av en liknande formation, i detta fall en kanal. Flaggorna måste ha många av de egenskaper som vimplarna har för att de ska kunna bekräftas som genuina.

Denna formation är endast genuin om utbrottet sker i samma riktning som när kursen kom in i flaggformationen. Du kommer troligen även att se att flaggan rör sig i motsatt riktning jämfört med den rådande kursrörelsen.

Båda flaggan och vimpeln bildas efter en snabb kursrörelse. Denna nästan vågräta kursrörelse bildar en "flaggstång" där sedan vimpeln eller flaggan bildas. Det är viktigt att se detta i inledningsskedet eftersom formationen inte är genuin utan den. Och sist men inte minst så bör du se en topp i volymen, i båda fallen, vid utbrottet och detta är ytterligare en bekräftelse på att formationen är äkta.

Placeringen av stopp följer samma grundläggande regler som ovan, där aggressiva handlare stänger affärer vid första bästa tecken på att de är på väg att misslyckas medan mer konservativa handlare kanske väntar på att kursen ska röra sig genom hela formationen innan han eller hon anser affären som misslyckad.

Kursmål

Det går att använda vilken som helst av de formationer som har beskrivits här för att sätta upp ett mål för en eventuell vinsthemtagningspunkt. I fallet med trianglar och rektanglar kan detta göras på ett enkelt sätt genom att mäta formationens höjd och sedan extrapolera kursmålet med utgångspunkt från utbrottspunkten.

Samma grundläggande premiss gäller för rektangeln. Vad gäller flaggor och vimplar kan kursmålet fastställas genom att mäta höjden på den flaggstång som leder in i formationen och som sedan byggs på på vägen ut. Dessa formationer kallas ibland för mätformationer (measuring formations) eftersom de ofta uppstår mitt under pågående prisrörelse.

Sammanfattning

  • Du bör lära dig att känna igen de grundläggande kursförhållanden som krävs för att en formation ska vara genuin
  • Du bör kunna säga när en formation har felat
  • Du bör kunna skapa en förnuftig riskhanteringsplan som ligger i linje med dina färdigheter för igenkänning av formationer

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Vill du börja handla?

Prova CFD-handel med virtuella pengar helt riskfritt.

Få tillgång till alla våra produkter, handelsverktyg och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app