Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: B

These are common terms used in the financial services industry

Basenhet

Normalt en hundradel av 1 %, det vill säga, om räntesatsen sänks med 50 basenheter så motsvarar detta 0,5 %.

Basränta

Den utlåningsränta som en centralbank i ett visst land erbjuder.

Bear market

En marknad som kännetecknas av sjunkande kurser, lägre toppar och lägre bottnar.

Bollinger Bands

En grafindikator som används inom teknisk analys för att mäta marknadsvolatilitet. Den består av två band med avvikelser och ett glidande medelvärde i mitten.

Börs

En marknad där värdepapper handlas.

Bruttonationalprodukt (BNP)

Ett av måtten på intäkter och utgifter i ett lands ekonomi. Det totala värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras i ekonomin.

Bull market

En marknad som kännetecknas av stigande priser.

Bundesbank

Tysklands centralbank.