Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är valutahandel?

På valutamarknaden syns växelkurserna mellan världens olika valutor. Här bedrivs valutahandel, som även är känt som FX eller forex trading. Det är en decentraliserad marknad, och världens största och mest likvida marknad. Valutahandel innebär köp och sälj av ett lands valuta mot en annan valuta. Öppna ett gratis demokonto med 100 000 SEK fiktiva medel. Här kan du öva på valutahandel, utan risk. Alla valutor på CMC Markets handlas som CFD:er.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, konkurrenskraftiga kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Wistia video

Chefsanalytiker Michael Hewson och Professor Keith Pibeam förklarar valutahandel (videon är på engelska)

Vad är valutahandel och hur fungerar det?

Valutahandel ger dig möjlighet att spekulera i valutakursförändringar på valutamarknaden. Målet med valutahandel är att förutsäga om en valuta kommer att stärkas eller försvagas mot en annan valuta.

Valutahandlare möter som regel flera handelsmöjligheter dagligen, baserat på nyheter och makrosiffror som kommer in under dagen. De är mycket mottagliga för den här typen av information, och agerar utifrån hur de tror att marknaden kommer att reagera på nyheterna som kommer under dagen. FX är en förkortning för forex och är den term som oftast används i branschen. Samtidigt är forex också en förkortning för foreign exchange. Läs mer om strategier för handel på FX-nyheter

Valuta handlas alltid i valutapar - till exempel GBP/USD (brittiska pund mot amerikanska dollar). Du spekulerar i om priset på det ena landets valuta kommer att stiga eller falla mot det andra landets valuta och tar position utifrån det. Om vi tittar på GBP/USD är den första valutan (GBP) basvalutan och den andra valutan (USD) motvalutan.

När du handlar med valuta spekulerar du om priset på basvalutan kommer att stiga eller falla jämfört med motvalutan. Vi tar GBP/USD som exempel. Om du tror att GBP kommer att stärkas mot USD, köp valutaparet. Om du tror att GBP kommer att försvagas mot USD, sälj valutaparet.

Hitta de mest omsatta valutaparen på valutamarknaden genom att logga in på plattformen.

Valutamarknaden

Valutamarknaden är en av de marknader i världen som har högst omsättning, med en genomsnittlig daglig volym på mer än 6 biljoner USD. Valutamarknaden har ingen central placering eller börs, handeln sker i första hand av banker, och marknaden är öppen för handel dygnet runt från söndag natt till fredag kväll. Läs mer om öppettider på valutamarknaden inne på plattformen. Ett brett utbud av valutapar handlas ständigt, eftersom individer, företag och organisationer bedriver global handel, och försöker dra fördel av prisförändringarna på marknaden.

Vi erbjuder spotväxelkurser och terminskontrakt på 330+ valutapar, inklusive EUR/USD och GBP/USD. Bläddra på vår instrumentsida för att hitta de tillgängliga valutaparen som du kan handla på vår handelsplattform.

Valutamarknaden består främst av transaktioner mellan centralbanker, vanliga banker, företag och privatpersoner. En förståelse för hur dessa aktörer använder valutamarknaden kan bidra till bättre förutsättningar för framgångsrik valutahandel.

  • Centralbankerna er ansvarlige for håndteringen av sitt lands valuta, pengemengde og renter. Når sentralbanker tar beslutninger, kan det føre til svingninger i landets valuta.
  • Banker handlar med stora volymer valuta på interbankmarknaden. Bankerna växlar valutor för kunders räkning, men också för egen räkning som egenhandel.
  • Företag som handlar över nationsgränserna med andra företag deltar också i valutahandel i samband med import, export eller tjänster som levereras över landsgränserna.
  • Privatpersoner står för en väsentligt mindre volym av valutatransaktioner jämfört med banker och företag. Privatpersoner agerar på uppdrag av sig själva och använder ofta teknisk eller fundamental analys i syfte att tjäna pengar på prisförändringarna.

Hur används hävstång i valutahandel?

När du handlar med valutor kommer hävstången att tillåta dig att ta en större position än vad du har tillgängligt kapital på ditt konto, eftersom du bara tillhandahåller en procentandel av ditt tillgängliga kapital som säkerhet. Skillnaden mellan positionsvärdet och vad du ställer som säkerhet ”lånas” normalt av valutamäklaren. Traders kan vanligtvis få större hävstång på valuta än de får på andra tillgångsklasser. Det gör att de kan ha en större exponering med en mindre insättning. En del av anledningen till att hävstången är utbredd i valutahandeln är att svängningarna från dag till dag är relativt låga jämfört med till exempel aktiemarknaden.

Möjligheten till hävstång är en av anledningarna till att många intresseras av valutahandel på ett CFD-konto. Ett konto hos CMC Markets ger dig konkurrenskraftiga säkerhetskrav på valutainstrument, från 3,3 %, eller 30:1 i hävstång. Detta är lägre än exempelvis säkerhetskravet på 20%, hävstång 5:1, som gäller för aktie-CFD:er. Kom ihåg att handel med hävstång också kan förstärka förlusterna, så det är viktigt att hantera risken.

Vad är spread?

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs i ett valutapar. När du handlar valuta presenteras du för en köpkurs och en säljkurs, där köpkursen är högre än säljkursen. 

Skillnaden mellan dessa kurser kallas "Bid-Ask"- eller "köp-sälj"-spread.

Valuta är den tillgångsklass som har den lägsta spreaden av de tillgångsklasser vi erbjuder. Spreaden på valuta börjar på 0,5 punkter, att jämföra med minimispreaden på 37 punkter för bitcoin, eller 3 punkter för råolja. Se lista över nuvarande valutaspreadar och säkerhetskrav..

Vill du handla över 12 000 instrument?

Hur handlar man med valuta?

Det finns många sätt att handla valutor Om du tror att en "basvaluta" kommer att stärkas i förhållande till priset på "motvalutan", kan du "gå lång" (köpa) det valutaparet. Om du tror på motsatsen och att växelkursen kommer att falla kan du "gå kort" (sälja) det valutaparet.

Valuta har historiskt handlats genom banker. Under det senaste decenniet har dock flera onlinevalutamäklare etablerats och med detta gjort valutamarknaden mer tillgänglig för alla, till exempel genom CFD-konton. Ett CFD-konto erbjuder en form av derivathandel i utländsk valuta, där du inte äger det underliggande finansiella instrumentet, utan spekulerar i värdeförändringen. 

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app