Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är valuta?

Valutahandel, även kallad FX eller forex, innebär att du köper en valuta samtidigt som du säljer en annan.

Vad är valutahandel?

Valuta är en av de mest omsatta finansiella intstruementen globalt sett, med en daglig genomsnittlig omsättning på mer än 5 biljoner $ om dagen. Valuta är en av världens största och likvida marknader, med olika valutor som ständigt växlas när privatpersoner, företag och organisationer genomför globala affärer. Valutamarknaden är inte baserad på en central plats eller börs, så marknaden är öppen dygnet runt från söndag kväll till fredag kväll.

Valutahandel ger dig möjlighet att dra fördel av de valutakursförändringar som sker för globala valutor. Valuta handlas alltid i par, till exempel GBP/USD. Du spekulerar på om du tror att priset för ett lands valuta kommer att öka eller minska i förhållande till ett annat lands valuta, och tar en position utifrån detta.

CMC Markets var ett av de första bolagen att erbjuda valutahandel på nätet i Storbritannien. Du kan handla CFD:er med valuta som underliggande tillgång. Vi erbjuder alla större valutapar liksom ett stort utbud av mindre och exotiska valutapar samt valutapar från tillväxtmarknader.

BASVALUTA OCH MOTVALUTA

Som exempel använder vi valutaparet GBP/USD. Den första valutan, GBP, kallas ”basvalutan” och den andra valutan, USD, kallas ”motvalutan”.

Hur fungerar valutahandel?

När du handlar valuta, spekulerar du alltid på om du tror att priset för basvalutan kommer att stiga eller sjunka i förhållande till motvalutan. Så i exemplet med valutaparet GBP/USD ska du alltså gå långt (köpa) valutaparet, om du tror att GBP kommer att stiga gentemot USD. Alternativt, om du tror att GBP kommer att sjunka i förhållande till USD (eller att USD kommer att stiga i förhållande till GBP), ska du alltså gå kort (sälja) valutaparet.

Om du hade rätt (det vill säga, om du köpte GBP/USD och GBP ökade i värde gentemot USD) skulle du ha gjort en vinst. Om affären gick emot dig skulle du däremot ha gjort en förlust.

Du kan handla valutapar genom att använda hävstång, vilket gör att du kan öka din potentiella vinst likväl som din potentiella förlust.

Vad är säkerhetskrav och hävstång?

Eftersom valuta handlas med säkerhetskrav behöver du endast deponera en procentandel av det fulla värdet som du vill handla. Våra säkerhetskrav startar från 0,20 % vilket motsvarar en hävstång på 500:1, eftersom värdet på hela positionen skulle vara 500 gånger värdet på den deposition som krävs för att öppna positionen.  När du handlar med säkerhetskrav är det viktigt att komma ihåg att dina vinster eller förluster baseras på det fulla värdet av positionen, inte bara på den procentandel som du har deponerat, så du kan förlora mer än vad du har deponerat inledningsvis.

Exempel på valutahandel

Se våra exempel på valutahandel för att se hur CFD-handel med valutapar fungerar, och ta reda på mer om valutahandel med oss.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP