Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: E

These are common terms used in the financial services industry

ECN

Electronic Currency Network, en virtuell börs för valutatransaktioner.

Eget kapital

Räknas ut på följande sätt: balans + flytande vinst - flytande förlust + kredit.

Ekonomisk indikator

Statistik som utfärdas av ett lands regering och som visar den aktuella ekonomiska tillväxten och stabiliteten. Vanliga indikatorer inkluderar sysselsättningskvot, bruttonationalprodukt (BNP), inflation och detaljhandelsomsättning.

Elliotts vågteori

Elliotts vågteori utvecklades av Ralph Nelson Elliott och baseras på antagandet att aktiemarknaden rör sig inom ett vågmönster på samma sätt som många företeelser i naturen. Man identifierar vissa flöden och strukturer i ett finansiellt instruments prisrörelser. Grunden är alltså ett förutbestämt

Exekvera och ta bort order

En limit-order för att exekvera till det aktuella marknadspriset eller lägre. Om en order inte fylls helt ner till den angivna ordernivån kommer eventuellt återstående balans att annulleras.

Expert Advisors (EA)

En programvara som skrivits i programmeringsspråket MetaQuotes (MQL4) och som är utformat för att automatisera handelsaktiviteter på MT4 utan att kunden är närvarande. Kundens dator måste dock vara påslagen.