Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Riskhantering vid värdepappershandel

Värdepappershandel på lång sikt involverar oundvikligen förluster och ingen handlare i världen kan göra endast vinstaffärer. I denna guide diskuterar vi varför riskhantering är så viktigt för din handelsstrategi och kommer med tips som du kan ha i åtanke när du planerar din strategi för CFD-handel.

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Att skapa rätt balans

För att lyckas som handlare måste storleken på de potentiella förlusterna vara rimliga i förhållande till den ursprungliga vinstpotentialen för varje ny position. Utan en disciplinerad attityd vad gäller risk och behållning kan du enkelt falla i fällan att behålla förlustpositioner allt för länge. Att hoppas på att kursen ska vända innan du till slut stänger affären med en stor förlust är långt ifrån logiskt när ditt ursprungliga mål var att göra en liten vinst efter ett par timmar

Vinster på börshandel på lång sikt kan beskrivas som en vinnande kombination av:

 • Antalet lönsamma affärer, jämfört med antalet förlustaffärer samt,
 • Det genomsnittliga vinstvärdet för varje lönsam affär jämfört med det genomsnittliga värdet vid varje förlustaffär.

Det är viktigt att kombinera dessa proportioner och förhållanden mellan risk och behållning. Det finns till exempel många framgångsrika handlare som faktiskt gör fler affärer där de förlorar pengar än där de vinner men de tjänar ändå pengar eftersom snittstorleken på varje förlust är mycket mindre än den genomsnittliga vinsten. Andra handlare har ganska låga snittvärden på vinsterna jämfört med samma värde för förlusterna men har istället en relativt hög procentandel av vinnande positioner.

Varför riskhantering är så viktigt

Erfarna handlare vet att till och med strategier som tidigare har varit framgångsrika på lång sikt kan göra dig sårbar för risker på kort och medellång sikt. Dessa risker inkluderar:

 • Perioder med många förluster i en följd
 • Sporadiska större förluster med prisgap genom stop loss-nivåer, till exempel på grund av viktiga nyhetshändelser
 • Förändringar i marknadsförhållandena som gör att du aldrig kan vara säker på att en strategi kommer att fungera i framtiden, även om den har fungerat bra tidigare.

Utan en lämplig riskhantering kan händelser som dessa leda till:

 • Förlust av hela ditt handelskapital eller mer
 • Förluster som är för stora för din ekonomiska situation i allmänhet (du förlorar mer pengar än vad du egentligen har råd med)
 • Att du måste stänga positioner på ditt handelskonto vid ”fel” tidpunkt eftersom du inte har tillräckligt med disponibla medel för att täcka marginaler
 • Behov av en längre period av lönsam och försiktig handel bara för att kunna vinna tillbaka dina förluster och återställa kapitalet på ditt handelskonto till den ursprungliga nivån.
Loss takenGain necessary
10%11%
15%17%
25%33%
30%42%
50%100%
75%300%
90%900%

Det finns naturligtvis risk för att något av de ovanstående scenarierna kan uppstå trots att du har använt lämpliga riskhanteringsstrategier. Att förlora mer än 30 % av det du har på kontot kan leda till ett stort och svårt jobb för att enbart vinna tillbaka det du förlorat. Efter ett par större förluster kan vissa handlare svara med att ta ännu större risker för att försöka vinna tillbaka allt ”på ett bräde”. Och detta kan leda till en ond cirkel med ständigt växande problem.

För att kunna dra fördel av en vinnande strategi på lång sikt måste du se till att du är i en situation där du kan fortsätta att handla. Med en dålig riskhantering kan en stor marknadsrörelse – som oundvikligen kommer att komma någon gång – eller en serie av förluster i följd på kort sikt, göra att du tvingas sluta handla. Som handlare kan du inte undvika risker men du måste skydda ditt kapital för att kunna fortsätta att handla och tjäna pengar.

Ett tillvägagångssätt för handel med god riskhantering erkänner att du tar risker men att du måste begränsa denna risk på kort sikt för att kunna maximera möjligheterna på lång sikt. Bristen på riskhantering är en av de vanligaste orsakerna till att folk misslyckas med sin handel.

Marginalhandel är ett tveeggat svärd

Marginalhandel är ett tveeggat svärd eftersom det ger möjlighet till stora vinster, men samtidigt finns det risk för stora förluster. Detta gör att det är ännu viktigare för dig att begränsa exponeringen mot stora, negativa marknadsrörelser eller en ovanligt lång rad av förluster i följd.

Riskhanteringsreglerna kan ibland minska vinsterna på kort och medellång sikt. Frestelsen att överge en klok riskhantering är ofta som störst efter en period med framgångar. Tänk på att endast en stor affär i dessa omständigheter enkelt kan få dig att förlora hela den vinst som du svettats så mycket för att tjäna ihop, eller ännu mer. Det är alltför vanligt att göra flera framgångsrika affärer med mindre positioner, som sedan följs av de oundvikliga förlusterna som kommer precis när du har bestämt dig för att gå in i större positioner.

Ett konsekvent och kontrollerat tillvägagångssätt för börshandel är sannolikt bättre för att nå framgång på lång sikt. Att gradvis bygga upp ett sunt handelskonto genom att lämna kvar vinsterna på kontot och sedan höja dina positioner på ett klokt sätt allt eftersom kapitalet på kontot ökar är mest troligt vägen till framgång istället för att överhandla på kort sikt.

En bra riskhantering kan också hjälpa dig att ta mycket bättre handelsbeslut eftersom strategin ger dig ett psykologiskt perspektiv på marknaden. Att hamna i en cykel som börjar med överdriven självsäkerhet och som sedan följs av överdriven försiktighet är ett vanligt problem bland handlare. Sannolikheten för att hamna i en sådan cykel är högre om du handlar utan riskhantering.

Riskhanteringen består bland annat i att begränsa dina positioner så att – om det uppstår en större marknadsrörelse eller du gör flera förlustaffärer i rad – den totala förlusten blir av storlek som du rimligen kan klara av. Riskhanteringen har även som syfte att skydda kapitalet på ditt handelskonto och se till att du får tillräckligt med pengar kvar på kontot för att kunna vinna tillbaka förlusterna genom att göra lönsamma affärer. Och detta inom en rimlig tidsram.

Regler för riskhantering

Vetskapen om att din handel är understödd av en bra uppsättning av regler för riskhantering kan vara till stor hjälp för att undvika cykeln med eufori och rädsla som ofta leder till att du fattar dåliga beslut. En god riskhantering frigör dig och gör att du kan observera marknaderna på ett objektivt sätt och följa marknadens flöde. Du kan göra detta eftersom du vet att du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa riskerna för stora förluster.

Begränsa ditt handelskapital

Det första du måste bestämma är hur mycket kapital du ska använda för handel.

Många personer är både investerare och handlare. Du kan till exempel ha innehav i långfristiga tillgångar, som aktier eller fastigheter. Med trading brukar man oftast mena att man köper och säljer värdepapper i syfte att göra vinster på relativt kortsiktiga kursförändringar. Investering innebär å andra sidan att man sitter på tillgångar under längre tidsperioder för att göra kapitalvinster på relativt lång sikt. Det kan vara en smart idé att planera, finansiera och bedriva dessa båda verksamheter åtskilt, det vill säga investeringar på ena sidan och handel på en annan, eftersom man brukar använda olika strategier och olika riskhanteringsregler för var och en av dem.

Ett par av de faktorer som du kanske vill ta med i beräkningarna är:

 • Din övergripande finansiella situation och dina behov
 • Målsättningen med din handel
 • Din risktolerans
 • Tidigare erfarenheter som investerare eller handlare

En av de viktigaste aspekterna bör vara förmögenhetsbevarande. Det är bäst att begränsa ditt handelskapital till ett belopp som du faktiskt har råd att förlora om saker och ting skulle gå snett. Som vi tidigare diskuterat så har detta tillvägagångssätt en extra fördel: det gör att man kan handla utan att känna en alltför stor press och detta brukar leda till man fattar vettigare beslut.

Genomför ett eget stresstest

En användbar teknik för att bestämma hur stort kapital och hur stora risker du kan ta under din handel är att utföra ett stresstest på dig själv. Räkna på hur mycket du skulle kunna förlora i ett värstafallscenario, till exempel om det skulle uppstå en stor marknadsrörelse i fel riktning eller om du skulle göra flera förluster i rad när du har gått in tungt och har hög exponering.

Fundera över om du skulle ha råd med detta och hur du skulle hantera det rent känslomässigt. Kom ihåg att du kan förlora mer än vad du satte in på kontot från första början. Begränsa din handelsposition till belopp som du kan hantera under rådande omständigheter. Du bör även se till att du har tillräckligt med likvida medel för att kunna bedriva de planerade handelsaktiviteterna. Även om du kanske känner dig bekväm med den allmänna risk som du tar så är det bäst att se till att du har tillräckligt med medel på ditt konto, eller att pengar kan sättas in med kort varsel, för att du ska kunna underhålla dina handelsaktiviteter hela tiden.

Och slutligen, om du är nybörjare inom handel, är det kanske klokt att börja i liten skala och sedan höja ribban för handelsaktiviteterna när du blivit varm i kläderna, skaffat erfarenhet och har tidigare meriter att gå på.

Använd alltid en stop loss-order

Framgångsrik handel bygger på att balansera risk och behållning. Framgångsrika handlare har alltid räknat ut var de ska gå ur en affär för att minimera förlusten innan de går in i en position.

Vår handelsplattform är utformad för att hjälpa dig att bedriva handel med en förnuftig nivå/proportion av risk och behållning. Du kan lägga en stop loss-order eller garanterad stop loss-order när du öppnar en ny position. Stop loss-ordrar används för att gå ur positioner efter prisrörelser som går emot din position.

En sell stop-order används om din öppningsaffär var att köpa och du ligger lång på marknaden. En sell stop-order kan endast sättas på en nivå som ligger under det aktuella marknadspriset. Om marknaden faller till den stop-kurs som du har satt upp kommer ordern att bli en marknadsorder för att sälja vid nästa tillgängliga kurs.

Stop-ordrar kallas ofta för stop loss-ordrar (dvs, order för att stoppa förluster) men de kan även användas för att ta hem vinster. En vanlig strategi är till exempel att flytta din stop loss-order för sälj högre allt eftersom marknaden stiger. Detta kan hanteras på ett enkelt sätt genom att använda funktionen glidande stop loss. Ett stop entry-köp används om din öppningsaffär var att sälja och du ligger kort på marknaden. Ett stop entry-köp kan endast sättas på en nivå som ligger över den aktuella marknadskursen. Om marknaden stiger till den stop-kurs som du har satt upp kommer ordern att bli en marknadsorder för att köpa vid nästa tillgängliga kurs.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

Glidning

Det är viktigt att känna till att stoppen kan utföras till ett sämre pris än den nivå som har fastställts i ordern. Eventuella skillnader mellan kursen för orderexekvering och stoppnivån kallas för glidning (slippage på engelska). Risken för glidning innebär att en stop loss-order inte är en garanti för att din förlust kommer att begränsas till ett visst belopp. Vi kan även erbjuda garanterade stop loss-ordrar som är ett effektivt sätt att skydda dina affärer mot glidning eller gap under perioder med hög volatilitet. Lär dig mer om vårt utbud av ordertyper och orderexekvering.

Var är det som orsaker glidning?

Ett vanligt skäl till glidning är när prisgap har uppstått på grund av en viktig nyhetshändelse. Ett exempel: Om du sätter en stop loss på 10,00 $ för CFD:er för bolaget XYZ när de handlas för 10,50 $. Om företaget XYZ offentliggör en vinstnedskrivning och kursen faller till 9,50 $ innan handeln börjar igen så kommer din stop loss-order att utlösas eftersom kursen har sjunkit under 10,00 $. Den blir då en marknadsorder och kommer att säljas till nästa tillgängliga kurs. Om det första priset till vilken din volym kan genomföras är 9,48 $ kommer din säljorder att exekveras till det priset. I detta fall kommer du att drabbas av en glidning på 52 cent per CFD.

Glidning för aktier är särskilt vanlig på grund av att marknaderna stänger under natten. Det är inte alls ovanligt att aktier öppnar till en ganska mycket högre eller lägre kurs än föregående dags nivå. På grund av detta finns det stor risk för glidning på stop loss-ordrar. Glidning kan också uppstå på grund av att det inte finns tillräckliga volymer för att fylla din stop-order till det fastställda priset.

Även om stop loss-ordrar ibland kan drabbas av glidning så är de fullständigt vitala verktyg för riskhantering. Det är en god riskhanteringspraxis att alltid ha en stop loss-order för varje öppen position. Det är bäst att lägga en stop loss-order samtidigt som du går in i en affär.

Fördelar med att använda stop loss-ordrar

 • Du kan kontrollera riskerna och minska faran för stora, oväntade förluster som kan överrumpla dig med garden nere och utan en stop loss på plats.
 • Du använder ett disciplinerat tillvägagångssätt för handel. Genom att placera stop loss-ordrar får du även tänka över på vilken nivå du vill stoppa förlusterna, och detta innan du går in i en position. Det minskar också frestelsen för att låta förlusten fortsätta i hopp om att kursen ska vända för att du på så vis ska gå plus-minus-noll.
 • Det hjälper dig att utvärdera risk och behållning
 • Du kan mäta den uppnådda vinsten eller förlusten från varje affär mot den ursprungliga, potentiella förlusten. Detta är skillnaden mellan din öppningskurs och den ursprungliga stoppkursen.
 • Du kan välja att inte gå in i vissa affärer om vinstpotentialen är för liten jämfört med den initiala risken.
 • Det hjälper till med tidshanteringen. Stop loss-ordrar utlöses automatiskt vilket innebär att du inte behöver sitta klistrad framför skärmen för att bevaka dina positioner.

I indexdiagrammet för Australia 200 ovan är det glidande medelvärdet på samma nivå som det tidigare motståndet vilket nu skapar en potentiell stödnivå.

Använd ett fast procenttal för att storleksbestämma en position

Att lista ut exakt var du ska placera dina stop loss-ordrar är en viktig faktor för att kunna dra maximal nytta av din handel. En metod som ofta används är att placera stop loss-ordern på den första plats där man kan säga att den strategi som du följer har gått snett.

Metoden med ett fast procenttal för att storleksbestämma en position består i att man räknar ut positionsstorleken på varje ny affär på ett sådant sätt att förlusten vid den initiala stop loss-nivån motsvarar ett fast procenttal av det kapital du har på kontot, till exempel 1 % eller 2 % av det totala beloppet.

Ett exempel: Om en handlare har 10 000 $ på sitt konto, kan han eller hon justera storleken på varje ny position så att förlusten vid den initiala stop loss-ordern inte överstiger 2 % av kapitalet, eller 200 $.

Vår handelsplattform räknar ut den ungefärliga, potentiella förlusten om kursen faller till den stoppnivå som du har angett.

Metoden med ett fast procenttal för att storleksbestämma en position har ett antal fördelar:

 • Det är en logisk metod för att väga positionens storlek mot risken.
 • Dina positioner blir automatiskt mindre allt eftersom du gör förluster vilket hjälper till att bevara ditt handelskapital. Det förhindrar ett nyckfullt beteende med positionsstorlekarna och minskar risken för att ha stora positioner när du gör förluster och små när du gör vinster
 • Det ger dig en metod för att gradvis höja dina positioner allt eftersom du tjänar pengar. Detta kan skapa en stadig tillväxt i ditt handelskapital samtidigt som du håller risken på samma nivå

En av de saker som du bör tänka på när du väljer procentsats för positionsstorleken är: Hur stor del av ditt handelskapital är du beredd att förlora om du skulle hamna i en extremt negativ trend med en lång rad av förluster i följd. Om du använder 1 % skulle du förlora 13 % av ditt totala kapital efter 14 förluster i rad. Om du använder 2 % skulle du förlora 25 % av ditt totala kapital efter 14 förluster i rad.

Hur användningen av olika procentsatser för positionsstorleken kan påverka ditt kapital

Fastställ en övre gräns för det antal positioner eller värdet på de positioner som du har öppna samtidigt.

Denna regel har som syfte att skydda ditt handelskapital om du har öppna positioner som kan påverkas av en negativ händelse på marknaden.

Ett exempel: Handlare som använder ett fast procenttal på 1,5 % för att storleksbestämma en enskild position, kan sätta upp en regel för att aldrig ha fler än 10 eller maximalt 15 positioner öppna på en och samma gång. Om vi förutsätter att det inte förekommer någon glidning så betyder detta att deras förlust inte skulle blir större än 15 % eller 22,5 % av det totala handelskapitalet om de skulle göra förluster på samtliga positioner. Det är upp till dig att sätta en gräns som du känner är lämplig för din personliga situation och handel.

Som vi har sagt tidigare kan positioner i aktie-CFD:er vara mer sårbara än andra marknader när det gäller gap i stop loss-nivåer, eftersom de stänger under natten. För att hantera denna risk kan det vara värt att sätta upp ett gränsvärde för totalbeloppet för företagets CFD-positioner på den långa eller korta sidan och som du är exponerad mot under en och samma tidpunkt.

Ett exempel: Om du begränsar det totala värdet på en position i aktie-CDF:er som är nettolång till 300 % av kapitalet på ditt konto så skulle en nedgång på 7 % under natten, på alla positioner, begränsa din förlust till 21 % av kapitalet på ditt konto. En gräns på 200 % innebär att du kommer att förlora 20 % av totalbeloppet på kontot om alla positioner skulle falla med 10 % under natten.

Fastställ en övre gräns för det antal positioner som du har öppna i instrument som är nära kopplade till varandra på något sätt

Diversifiering är lika viktigt för handlare som för investerare. Det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg.

Du kanske bör överväga att inte ha mer än två positioner som är nettolånga eller nettokorta i instrument som är nära kopplade till varandra på något sätt. Nettolång syftar på skillnaden mellan det totala antalet långa och korta positioner. Ett exempel: Om du har sex långa och fyra korta positioner så innebär det att du är nettolång i två positioner.

Exempel på instrument som är nära kopplade till varandra på något sätt kan vara:

 • Utländska valutapar som involverar samma valuta, till exempel EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF och AUD/USD
 • Aktier från en enda sektor och som är noterade på samma börs, till exempel, australiensiska bankaktier
 • Råvaror med ett nära samband, till exempel, vete, majs och sojabönor.

Fastställ en övre gräns för totala förluster från en och samma strategi

Handlare tenderar ibland att använda flera olika handelsstrategier. Det brukar löna sig att sätta upp en gräns för en specifik uppsättning av handelsregler om du förlorar för mycket av ditt kapital med den.

Ett bra tillvägagångssätt kan vara att sätta upp lägre gränsnivåer för nya strategier men att vara mer tolerant med en beprövad strategi som du har haft framgång med under en längre tidsperiod och där du känner till riskhistoriken, inklusive hur många förluster i följd som sannolikt inträffar och glidningen vid stop loss.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app