Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Du kan se det pris som gäller för din orderstorlek genom att se på prisdjupet som är tillgängligt via orderrutan. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder utifrån ordervolym.

Vid större volymer kan leda till en högre spread än för mindre volymer. Se sidorna om handelsverktyg och orderexekvering för mer information.

Större orderstorlekar kan innebära bredare spreadar än mindre orderstorlekar. För mer information se respektive sektioner om våra handelsverktyg samt orderexekvering. ​​

I vissa fall prissätts aktie-CFD:er manuellt än genom vår automatiska prissättning i Next Generation plattformen, till exempel när vi prissätter aktie-CFD:er utanför ordinarie handelstider för de underliggande tillgångarna. Detta möjliggör handel utanför ordinarie handelstider. I de fall vi prissätter manuellt, kommer vi sträva efter att ta fram ett relevant pris med hänsyn tagen till tredjeparts prissättningskällor, ifall det är möjligt, liksom vår egen marknad för produkten.

Aktier

Cash-kontrakt

På basis av de underliggande aktiepriserna beräknar vår automatiserade prissättningsmodul i Next Generation priser för aktie-CFD:er med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder utifrån ordervolym.

Index

Cash-kontrakt

Vår cash-produkt för index handlas med ett kontinuerligt kontrakt utan förfall till skillnad från forward-kontrakt för samma tillgångsslag.

Med hjälp av underliggande terminskurser och underliggande indexkurser (justerat för eventuella utdelningar, finansieringskostnader samt återstående löptid) beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram det teoretiska priset för respektive cash-produkt på index. På basis av teoretiska priser som underlag kan vår automatiserade prissättningsmodul skapa likvida cash-produkter med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder utifrån ordervolym.

Forward-kontrakt 

Med hjälp av underliggande terminskurser och indexkurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram forward-produkter med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder utifrån ordervolym.

Valuta, Guld & Silver

Cash-kontrakt

Vi använder priser från ett flertal kända likviditetsleverantörer på denna OTC-marknad såsom Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi och HSBC*: Dessa flöden sammanställs sedan i vår prissättningsmodul och vi får fram vårt pris för t.ex. USD/CHF eller GBP/USD. Det är ett mittpris som först räknas fram sedan appliceras en spread på det. Samtliga våra priser brukar ha sin bas i USD så t.ex. priset för NOK/SEK prissätts (syntetiskt) via USD/NOK och USD/SEK. På detta vis kan vi skapa god likviditet för samtliga valutapar även för de som normalt sett är mindre omsatta på valutamarknaden. Våra valutapar prissätts med upp till tio nivåer i vår prisstege.

​Genom att inhämta priser som kommer från flera stora likviditetsleverantörer för OTC FX & råvarumarknaden (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi och HSBC*) beräknar vår automatiserade prissättningmodul fram aggregerade priser för USD valutapar t.ex. USD/CHF eller GBP/USD genom att vikta priserna både tidsmässigt samt på dess mittpris och spread. Alla icke-USD valutapar är syntetiskt framtagna från tillgängliga USD valutapar, i vissa fall kan dessa dock vara framtagna på samma sätt som för USD valutapar enligt ovan. Med hjälp av dessa priser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram valutapar med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt den pris/spread som vi erbjuder utifrån ordervolym.
 

*Dessa likviditetsleverantörer används vid tidpunkten för skapande av detta innehåll.

Forward-kontrakt

Med hjälp av underliggande terminskurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram forward-produkter med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup för respektive valutapar. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder för respektive ordervolym.

Räntepapper och råvaror
(ej Gold och Silver)

Räntepapper och råvaror (exklusive Guld & Silver)

Cash-kontrakt

Vi erbjuder cash-produkter på råvaror och räntepapper. Med dessa cash-produkter skapas möjligheten för våra kunder att handla med ett kontinuerligt kontrakt utan förfall, tillskillnad från våra forward-kontrakt för samma tillgångsslag.

Med hjälp av underliggande terminskurser och underliggande indexkurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram det teoretiska priset för respektive cash-produkt på råvaror och räntepapper genom att addera eller subtrahera (i förekommande fall) den implicita innehavskostnaden. Med hjälp av dessa teoretiska priser som underlag kan vår automatiserade prissättningsmodul skapa likvida cash-produkter med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder för respektive ordervolym.

Forward-kontrakt 

Med hjälp av underliggande terminskurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram forward-produkter med upp till 10 (tio) nivåer i prisdjup för respektive räntepapper samt råvara. För varje nivå i prisdjupet framgår det på ett transparent sätt det pris/spread som vi erbjuder för respektive ordervolym.

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP