Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är "contract for difference” (CFD)?

Contracts for difference (CFD:er) är en slags derivatprodukt som låter dig spekulera i stigande eller fallande priser på globala finansiella marknader (eller produkter) såsom aktier, index, råvaror, valutor, räntepapper och kryptovalutor. Med CFD-handel hos CMC Markets kan du gå lång eller kort med upp till 30 gånger hävstång.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, konkurrenskraftiga kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Vad betyder CFD?

CFD står för contract for difference och är ett kontrakt mellan en investerare och en bank eller en CFD-leverantör. När ett kontrakt är avvecklat byts skillnaden i värdet på ett instrument från det att kontraktet öppnades till det att det stängdes. Instrumentet kan till exempel vara valuta, aktier, index eller råvaror. Med CFD-handel kan du göra vinst eller förlust, beroende på vilken riktning du är på marknaden och vilken riktning den marknaden går.

Vad är CFD-handel?

En CFD är en derivatprodukt som tillåter investerare att spekulera på marknadsrörelser. Några av fördelarna med CFD-handel är att du kan använda hävstång, och du kan gå in i en kort position (sälja) om du tror att kursen kommer att falla, eller en köpposition (lång) om du tror att kursen kommer att stiga. Du kan även använda CFD:er för att hedgea din befintliga investeringsportfölj. CMC Markets erbjuder även mobilapplikationer som gör att du kan handla när du är på språng.

Hur fungerar CFD-handel?

När du handlar med CFD:er köper eller säljer du inte det underliggande instrumentet (till exempel en fysisk aktie, ett valutapar eller en råvara). Istället köper eller säljer du en CFD, som är ett derivat som följer prisförändringar i det underliggande instrumentet. Vi erbjuder ett brett utbud av CFD:er på de globala marknaderna, inklusive valutor, index, aktier, råvaror och räntepapper. Ett exempel på ett av våra mest populära aktieindex är UK 100, som följer prisrörelserna i Storbritanniens FTSE 100-index.

Vad är säkerhetskrav och hävstång?

CFD:er är hävstångsprodukter, vilket innebär att du endast behöver sätta in en liten procentandel av det fulla värdet på affären för att öppna en position. Detta kallas ”att handla med säkerhetskrav”. Samtidigt som handel med säkerhetskrav gör att du kan mångdubbla dina vinster, kan dina förluster också mångdubblas, eftersom det är positionens fulla värde som räknas, vilket innebär att du kan förlora det belopp du har på ditt konto. Du kan dock (som icke-professionell investerare) inte hamna på ett negativt kontovärde, då kontot har ett negativt saldoskydd.

NO MARGIN

Vad kostar det att handla med CFD-er?

Spread: När du handlar med CFD:er betalar du en spread, som är skillnaden mellan köp- och säljkurs. På grund av det, ju större spread, desto dyrare är det att gå in och ut ur en CFD-position. Vi erbjuder ständigt konkurrenskraftiga spreadar.

Innehavskostnader: Vid slutet av varje handelsdag (17.00 New York-tid) kan dina öppna positioner vara föremål för en innehavskostnad. Innehavskostnaden kan vara negativ eller positiv, beroende på om du är lång eller kort, samt den underliggande räntenivån.

Realtidskurser: Om du vill handla eller se prisdata för våra aktie-CFD:er måste du aktivera realtidskurser för den relevanta marknaden. Månadsavgifter för realtidskurser kan tillkomma på vissa marknader. Se våra avgifter för realtidskurser.

Courtage (gäller endast CFD:er på aktier och ETF:er): Det debiteras courtage för aktie-CFD:er när man går in i och lämnar en aktieposition. Courtaget varierar beroende på vilken marknad du handlar på. För svenska aktier är courtage 0,04% av den totala positionen med ett minimum courtage på 49 SEK per handel. Se exempel nedan för att se hur vi beräknar courtage.

Vill du handla över 12 000 instrument?

Exempel 1 - öppning av position

En handel på 1 000 CFD:er i det svenska företaget ABC AB till kurs 200 SEK kommer att debiteras en courtage på 80 SEK för öppning av en position:

1 000 (antal) x 200 SEK (ingångspris) = 200 000 SEK x 0,04 %

= 80 SEK

Exempel 2 – öppning av position

En handel med 100 CFD:er i företaget ABC AB till kurs SEK 200 kommer att debiteras ett courtage på 49 SEK för att ta en position, på grund av minimicourtage:

100 (antal) x 200 SEK (ingångskurs) = 20 000 SEK x 0,04 %

= 8 SEK 49 SEK (Eftersom detta är mindre än minimicourtaget för svenska aktie-CFD:er, kommer minimicourtaget på 49 SEK att debiteras för denna handel.)


Observera: CFD-affärer debiteras courtage både när handeln öppnas och när handeln stängs. Beräkningen ovan kan också användas för en stängande handel; den enda skillnaden är att du använder utträdeskurs istället för ingångskurs. Lär dig mer om courtage och handelskostnader.

Vilken typ av instrument kan du handla?

När du handlar CFD:er med CMC Markets kan du öppna positioner i tusentals instrument. Våra spreadar börjar på 0,5 punkter för valutapar som EUR/USD. Du kan också handla index som UK 100 och Tyskland 40 från 1 punkt och guld från 0,2 punkter. Se vårt urval här.

Exempel på en CFD-handel

Köpa en aktie på en stigande marknad

I det här exemplet handlas det svenska företaget ABC AB till 9,80/10 (där 9,80 SEK är säljkurs och 10 SEK är köpkurs). 20 öre i skillnad.

Du tror att företagets värde kommer att öka, så du bestämmer dig för att öppna en lång position genom att köpa 20 000 CFD:er, eller "antal" för 10 SEK. Ett separat courtage på 80 SEK kommer att debiteras när du öppnar handeln, eftersom 0,04 % av positionens storlek är 80 SEK (20 000 enheter x 10 SEK = 200 000 SEK x 0,04 %).

Företaget ABC AB har ett säkerhetskrav på 20 %, vilket innebär att du endast behöver sätta in 20 % av det totala värdet av handeln som säkerhetskrav. Därför kommer säkerhetskravet i detta exempel att vara 40 000 SEK (20 000 enheter x 10 SEK = 200 000 x 20 %).

Kom ihåg att om priset rör sig mot dig är det möjligt att förlora mer än säkerhetskravet på 40 000 SEK, eftersom förlusten beräknas på positionens fulla värde.

Resultat A: Handel med vinst

Låt oss anta att ditt antagande stämde och att priset under nästa vecka stiger till 11/11,20. Du bestämmer dig för att avsluta din position och säljer för 11 SEK (ny säljkurs). Kom ihåg att courtage också debiteras när du stänger en position, så ett courtage på 88 SEK kommer att tas ut när du stänger positionen, eftersom 0,04% av positionen är 88 SEK (20 000 enheter x 11 SEK = 220 000 x 0,04 %).

Kursen har ändrat sig 1 SEK till din fördel, från 10 SEK (den ursprungliga köpkursen eller öppningspriset) till 11 SEK (nytt säljpris eller slutkurs). Multiplicera detta med antalet enheter du köpt (20 000) för att beräkna din vinst på 20 000 SEK, och dra sedan av det totala courtaget (80 SEK när du ta position + 88 SEK vid utträde = 168 SEK) vilket resulterar i en total 19 832 vinst på SEK.

1637240046 NO PROFITABLETRADE

Utfall B: Handel med förlust

Tyvärr visade sig din prognos vara felaktig och priset på företaget ABC AB sjunker till 9,50/9,70 SEK efterföljande vecka. Du tror att priset kommer att fortsätta att falla, så för att begränsa dina förluster bestämmer du dig för att sälja på kurs 9,50 SEK (nuvarande säljpris) och avsluta positionen. Eftersom courtage även gäller när du stänger en position debiteras ett courtage på 76 SEK (20 000 enheter x 9,50 SEK = 190 000 x 0,04%).

Priset har ändrat sig 50 öre till din nackdel, från 10 SEK (det ursprungliga inköpspriset) till 9,50 SEK (aktuellt säljpris). Multiplicera detta med antalet enheter du har köpt (20 000) för att beräkna din förlust på 10 000 SEK (200 000 SEK - 190 000 SEK), plus det totala courtaget (80 SEK vid ingång + 76 SEK vid utträde = 156 SEK) vilket resulterar i en total förlust på 10 156 SEK.

1637240110 NO UNPROFITABLETRADE

Gå kort med CFD:er på en fallande marknad

Med CFD:er kan du sälja (korta) ett instrument om du tror att priset kommer att falla. Målet är då att göra en vinst på din analys av en marknad som faller. Om din analys är rätt så kan du köpa tillbaka instrumentet till ett lägre pris, och kommer därmed att göra en vinst. Om din analys inte stämmer kommer du att förlora pengar.

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

Säkra din egen portfölj med CFD-handel

Med CFD:er kan du sälja (korta) ett instrument om du tror att priset kommer att falla. Målet är då att göra en vinst på din analys av en marknad som faller. Om din analys är rätt så kan du köpa tillbaka instrumentet till ett lägre pris, och kommer därmed att göra en vinst. Om din analys inte stämmer kommer du att förlora pengar.

Låt oss säga att du har en aktieposition i fysiska aktier värda 50 000 SEK i ett företag som heter ABC AB; du kan sedan sälja aktie-CFD:er för motsvarande värde i samma företag genom oss. Skulle kursen visa sig falla på den underliggande marknaden, kommer din orealiserade förlust på den fysiska aktien att kompensera för vinsten du har på din CFD-korta position i samma företag. Du kan sedan realisera vinsten i den korta positionen genom att köpa tillbaka aktie-CFD:erna om du tror att fallet har stannat av på den underliggande marknaden.

Med CFD:er kan du alltså säkra din befintliga portfölj, vilket är en mycket populär strategi bland många investerare, speciellt i volatila perioder.

NO HEGDE EXAMPLE

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app