Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är "contract for difference”?

Contracts for difference (CFD:er) är en slags derivatprodukt som gör att du kan göra en potentiell vinst genom att spekulera på om priserna kommer att stiga eller sjunka på snabbt rörliga globala finansiella marknader (eller produkter) såsom aktier, index, råvaror, valutor och räntepapper.

Några av fördelarna med CFD-handel är att du kan handla med säkerhetskrav och att du kan gå kort (sälja) om du tror att priserna kommer att sjunka eller gå långt (köpa) om du tror att priserna kommer att stiga. På så vis lämpar sig CFD:er också för att hedga en befintlig fysisk portfölj.

Hur fungerar CFD:er?

När du handlar CFD:er, handlar du inte den underliggande tillgången (exempelvis en fysisk aktie, råvara eller ett valutapar).  Vi erbjuder CFD:er på tusentals produkter världen över och du kan köpa eller sälja ett antal enheter av en viss produkt eller instrument beroende på om du tror att priset kommer att stiga eller sjunka. Vårt stora utbud av produkter inkluderar aktier, räntepapper, valutapar, råvaror och börsindex, såsom Sweden 30, som följer prisrörelserna på OMXS30 index.

Vad är säkerhetskrav och hävstång?

CFD:er är hävstångsprodukter, vilket innebär att du endast behöver sätta in en liten procentandel av det fulla värdet på affären för att öppna en position. Detta kallas att ”handla med säkerhetskrav”. Samtidigt som handel med säkerhetskrav gör att du kan mångdubbla dina vinster, kan dina förluster också mångdubblas, eftersom det är positionens fulla värde som räknas, vilket innebär att du kan förlora det belopp du har på ditt konto.

CMC Markets

Lär dig mer om säkerhetskrav

Vilka kostnader medför CFD-handel?

Spread: Precis som på alla andra marknader, måste du betala en spread när du handlar med CFD:er. Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljpris. När du öppnar en köpposition använder du det köppris som anges och när du stänger använder du säljpriset. Som en av de världsledande CFD-leverantörerna förstår vi vikten av att erbjuda en låg spread. Våra spreadar är därför alltid konkurrenskraftiga så att du kan maximera din potentiella vinst.

Innehavskostnader: I slutet av varje handelsdag (17:00 New York-tid), kan positioner som är öppna på ditt konto bli föremål för en avgift som kallas innehavskostnad. Innehavskostnaden kan vara positiv eller negativ beroende på om du köper eller säljer samt tillämplig innehavskostnad i procent.

Avgift för prisdata: För att handla eller se våra prisdata för aktie-CFD:er måste du aktivera dessa för respektive markand. De flesta marknader är gratis med för vissa tillkommer en månadsavgift. Se våra avgifter för prisdata.

Courtage (gäller endast för aktier): Du måste också betala en separat courtageavgift när du handlar aktie CFD:er. Courtageavgifter på aktier noterade i Sverige är 0,04 % av positionens fulla värde. Ett minimicourtage på 49 kr tillämpas. Courtage debiteras både när en position öppnas liksom när den är stängs.

CMC MarketsCMC Markets

Lär dig mer om kostnader och courtage i samband med CFD-handel

Exempel på CFD-handel

Att köpa en aktie i en uppåtgående trend (gå långt)

I detta exempel handlas aktien ABC till priset 98/100 (där 98 säljpriset och 100 är köppriset). Spreaden är 2.

Du tror att bolagets pris kommer att gå upp så du bestämmer dig för att öppna en lång position genom att köpa 2 000 CFD:ertill priset 100 kr . Ett courtage på 80 kr kommer att debiteras, eftersom 0,04 % av affärens storlek är 80 kr(2000 CFD x 100 kr + 0,04%).

Bolaget ABC har ett säkerhetskrav på 3 % som innebär att du endast måste sätta in 3 %  av positionens totala värde som säkerhetskrav. I och med detta är positionens säkerhetskrav i detta exempel 6000 kr (2000 enheter x 100 kr x 3 %).

Kom ihåg att om priset rör sig emot dig, kan du förlora mer än ditt säkerhetskrav på 6000 kr, eftersom förluster baseras på positionens fulla värde.

Utfall A: affären ger vinst

Låt oss anta att din tankegång var rätt och priset stiger under den kommande veckan till 110/112. Du bestämmer dig för att stänga din position genom att sälja till priset 110 (aktuellt säljpris). Kom ihåg att en courtageavgift debiteras även när du stänger en position, så en avgift på 88 kr skulle tillämpas när du stänger positionen, eftersom 0,04 % av positionens storlek är 88 kr (2000 enheter x 110 x 0,04%).

Priset har rört sig 10 krtill din fördel, från 100 kr (det ursprungliga köppriset eller öppningspriset) till 110 kr (aktuellt säljpris eller stängningspris). Multiplicera detta med antal enheter du köpte (2000) för att beräkna din vinst på 20 000 kr, sedan drar du av den totala courtageavgiften (80 kr vid öppning + 88 kr vid stängning = 168 kr) vilket leder till en total vinst på 19832 kr.

CMC Markets

Utfall B: affären leder till förlust

Tyvärr, du tänkte fel och priset på aktierna i Bolaget ABC sjunker under den kommande veckan till 93/95. Du tror att priset sannolikt kommer att fortsätta att sjunka, så för att begränsa din förlust bestämmer du dig för att sälja till 93 kr(aktuellt säljpris) för att stänga positionen. En courtageavgift debiteras även när du stänger en position, så en avgift på 74,40 kr skulle tillämpas, eftersom 0,04 % av positionens storlek är 74,40 kr (2 000 enheter x 93 kr x 0,04%)

Priset har rört sig 7 kr till din nackdel, från 100 kr (det ursprungliga köppriset) till 93 kr (aktuellt säljpris). Multiplicera detta med antal enheter du har köpt (2 000) för att beräkna din förlust på 14 000 kr, plus courtage (80 kr vid öppning + 74,40 kr vid stängning = 154,40 kr) vilket leder till en total förlust på 14 154 kr.

CMC Markets

Blanka på en fallande marknad

Blanka i en nedåtgående marknad

Med CFD-handel är det möjligt att sälja (blanka/gå kort) en produkt om du tror att den kommer att gå ner i värde, i syfte att dra nytta av de förväntade nedåtgående prisrörelserna. Om din tankegång visar sig vara rätt, kan du köpa tillbaka produkten till ett lägre pris för att göra vinst. Om din tankegång visar sig vara fel och priset ökar, kommer du att göra en förlust. Denna förlust kan överskrida dina insättningar.

Hedging av din fysiska portfölj

Om du redan har investerat i en befintlig portfölj med fysiska aktier hos en annan mäklare och du tror att de kan komma att förlora en del av sitt värde på kort sikt, kan du hedga dina fysiska aktier genom att använda CFD:er. Genom att blanka samma aktier som CFD:er, kan du försöka göra vinst från den kortsiktiga nedåtgående trenden för att uppväga eventuella förluster från din befintliga portfölj.

Anta till exempel att du har ett värde på 50 000 kr i fysiska aktier i bolaget ABC i din portfölj. Du kan ligga kort eller blanka motsvarande värde av ABC med CFD:er. Om aktierna i bolaget ABC sjunker på den underliggande marknaden, kommer förlusten i värde på din fysiska aktieportfölj potentiellt kompenseras genom vinsten du gör genom att blanka CFD-positionen. Du kan sedan stänga din CFD-position för att säkra dina vinster när den kortsiktiga nedåtgående trenden går mot sitt slut och värdet på dina fysiska aktier börjar på upp igen.

Användning av CFD:er för att hedga fysiska aktieportföljer är en populär strategi bland många investerare, särskilt på volatila marknader.

CMC Markets

Delta i något av våra regelbundna webbinarier om CFD-handel och förbättra dina kunskaper inom CFD-handel.

CMC Markets är en tjänsteleverantör som endast erbjuder automatisk orderexekvering. Materialet som finns på webbplatsen (oavsett om det innehåller åsikter eller inte) har endast lagts ut i allmänt informationssyfte och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Inget av innehållet i detta material är (eller ska anses vara) finansiella råd, investeringsråd eller någon annan typ av anvisningar som du ska sätta tilltro till. Inga åsikter som återfinns i detta material ska tolkas som rekommendationer från CMC Markets eller författarens sida om att en viss investering, ett visst värdepapper, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för en viss person.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP