Sverige (SV)
79 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Trygg CFD-handel

I de fall du har ett handelskonto med något av våra europeiska kontor, kommer följaktligen ditt konto samt avtal att tecknas av CMC Markets i Storbritannien och därmed gäller nedanstående regler avseende klientmedel.

I huvudsak gäller följande:

  • Dina pengar är insatta på klientmedelskonton som är avskilda från CMC Markets egna medel (gäller icke-professionella kunder)*.
  • CMC Markets förvarar klientmedel hos ett flertal banker för att minimera risken i de fall en viss bank skulle försättas i konkurs.
  • I händelse av att CMC Markets försätts i konkurs gäller brittiska investerarskyddet som garanterar att du får tillbaks dina medel med upp till 85 000 GBP.
  • I händelse av att CMC Markets kontoförande bank för klientmedel försätts i konkurs blir du kompenserad från den brittiska insättningsgarantin med upp till 85 000 GBP.

Är mina medel avskilda från CMC Markets balansräkning?

CMC Markets är auktoriserat och står under tillsyn av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority (FCA) och följer därmed FCA’s Client Assets (CASS) regler vilka i sin tur säkerställer att dina klientmedel är skyddade i händelse av att CMC Markets eller dess kontoförande banker hamnar i obestånd alternativt likviditetsbrist.

När du ansöker samt öppnar ett handelskonto med CMC Markets kommer du att kategoriseras som en icke-professionell kund såtillvida att du inte erhåller meddelande om annan kundstatus såsom professionell/jämbördiga parter.

Alla icke-professionella kunders likvida medel är fullt ut avskilda från CMC Markets egna medel i enlighet med brittiska finansinspektionens regelverk.

Likvida medel som tillhör en professionell kund och jämbördiga motparter är inte avskilda från CMC Markets egna medel.

Hur ser CMC Markets till att mina pengar är avskilda?

Icke-professionella kunders likvida medel bokförs och förvaras alltid på separata klientmedelskonton. Hela behållningen på ditt CMC handelskonto kategoriseras som klientmedel och motsvarande belopp förvaras som klientmedel på bankkonton.

CMC Markets genomför dagliga avstämningar av klientmedel. Denna process säkerställer att summan av klientmedel tillgängliga på bankkonton hela tiden motsvarar värdet på CMC handelskonton.

Var placerar CMC Markets klientmedel?

Europeiska icke-professionella kunders medel sammanräknas och därmed är behandling av klientmedel för alla våra europeiska filialer densamma. CMC Markets placerar icke-professionella kunders i segregerade bankkonton hos brittiska banker såsom Natwest, Barclays, Lloyds, HSBC, och utanför Storbritannien hos Ulster Bank i Irland, Deutsche Bank i Tyskland, samt HSBC i Polen och Spanien.

Detta innebär att dina pengar inte nödvändigtvis är placerade i ditt hemland men att de brittiska reglerna rörande klientmedel kommer att gälla för alla europeiska icke-professionella kunders pengar*.

Hur ser CMC Markets till att mina pengar är avskilda?

Icke-professionella kunders likvida medel bokförs och förvaras alltid på ett separat bankkonto/klientmedelskonto. Hela behållningen på ditt CMC handelskonto kategoriseras som klientmedel och motsvarande belopp förvaras som klientmedelskonto på ett bankkonto, dessa klientmedel är helt avskilda från CMC Markets bokföring.

CMC Markets genomför dagliga avstämningar av klientmedel. Denna process säkerställer att summan av klientmedel tillgängliga på bankkonton hela tiden motsvarar värdet på CMC handelskonton.

CMC rapporterar i tillägg månatligen individuella Client Money Assets Returns (CMAR) till tillsynsmyndigheten i syfte att åstadkomma en full transparens gällande innehav av klientmedel. Därmed kan den brittiska tillsynsmyndigheten på månadsbasis följa utvecklingen i innehavet av klientmedel samt se till att CMC uppfyller sina åtaganden i detta avseende.

Övervakningen av CMC Markets processer för hantering av klientmedel sker genom interna revisioner och kontroller för att säkerställa att tillräckligt skydd av klientmedel tillämpas i all verksamhet som CMC företar. Denna process inkluderar en intern revision som övervakas av oberoende styrelseledamöter.

Vad händer med mina pengar om CMC Markets likvideras?

I händelse av att CMC Markets försätts i konkurs kommer kunder vars medel hålls på avskilda klientmedelskonton få tillbaka sina pengar med avdrag för eventuella kostnader för administration, hantering och distribution av dessa medel.

Om det finns ett underskott är icke-professionella är kunder berättigade till ersättning enligt Brittiska investerarskyddet med upp till £ 85.000.

Vad händer med mina pengar ifall en av CMC’s kontoförande bank av klientmedel försätts i konkurs*?

I händelse av att en bank som kontoför klientmedel försätts i konkurs skulle eventuella bortfall av kundernas medel delas av kunderna i proportion till deras andel av de totala klientmedel som deponerats hos den bank som har försatts i konkurs. Den Brittiska insättningsgarantin täcker resterande mellanskillnad så att du får tillbaka dina pengar med upp till £ 85 000 per person och institut.  CMC Markets genomför en omfattande risk-due diligence av banken innan klientmedel placeras. Motpartsrisken bedöms regelbundet för att hantera risken som kan uppstå.

Vad är Financial Services CompensationScheme (FSCS) och är jag berättigad till ersättning?

FSCS är Storbritanniens motsvarighet till det statliga investerarskyddet för kunder till tillståndspliktiga finansiella institut. CMC Markets klassificerats för ordningens skull som ett finansiellt institut. Detta innebär att FSCS kan betala ersättning till icke-professionella kunder om ett finansiellt institut försätts i konkurs eller upphör med verksamheten. Kunder till CMC Markets ingår i FSCS ”investments”-kategori där den högsta ersättningen per person och institut uppgår till £ 85.000.

​Ytterligare information kan hittas på www.fscs.org.uk eller genom att kontakta FSCS på + 44 (0) 20 7741 4100.

*​​CMC Markets är underlagt de brittiska bestämmelserna om klientmedel som framgår av CASS 7.13.13R (3) (b) och som uppdaterat i FCA’s riktlinjer 4733528 och 4733534 från 24 augusti 2017. CMC Markets är förpliktigat att följa de nya reglerna och kan komma att använda specifika klientmedelskonton. Det i sin tur innebär att uttag av klientmedel, utan undantag, inte kommer vara möjligt under en fast period om 30 dagar eller under en specifik meddelandeperiod dvs. antingen:
 
  (a)  i maximalt 30 dagar för minst 40 % av förvarade klientmedel på klientmedelskonton;
  (b)  i maximalt 95 dagar för resterande klientmedel på klientmedelskonton.
 
En längre meddelandeperiod för utbetalningar än standard om trettio (30) dagar kan leda till förseningar för våra kunder att återfå sin andel av segregerade klientmedel i retur, i de fall CMC Markets skulle gå i konkurs. 

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.