Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Trygg CFD-handel


En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Kundskydd - viktiga punkter

I huvudsak gäller följande:

  • Pengarna från alla våra retail-/privatkunder inklusive kontanter, säkerhetskrav och orealiserade vinster förvaras på ett dedikerat konto* hos ansedda banker och åtskilda från CMC Markets egna medel. 
  • Vi använder endast banker som uppfyller våra krav på riskhantering och god affärsmetod.
  • CMC Markets använder sina egna medel och skyddar oss på den underliggande marknaden för att skydda vår riskexponering.

Är mina medel avskilda från CMC Markets balansräkning?

CMC Markets UK plc och CMC Markets Germany GmbH (”CMC Markets”) är reglerade företag och följer alltid lagar och förordningar som gäller för hantering av kundmedel för de finansiella tjänster som bolaget erbjuder sina privatkunder.
 
När du öppnar ett konto hos CMC Markets kategoriseras du som en retail/privatkund. Så länge du inte hör något från oss om omklassificering och du inte har godkänt en ändring av din kundklassificering så kommer du att kvarstå i den kategorin och dina medel behandlas som en privatkund.
 
Medel från retail-/privatkunder, inklusive kontanter, marginaler och orealiserade vinster, hanteras separat från CMC Markets egna medel. På detta sätt kan våra kunders medel skyddas från borgenärer om företaget skulle gå i konkurs.

Var placerar CMC Markets klientmedel från privata kunder?

Vi innehar klientmedel från retail/privatkunder på separata bankkonton hos ansedda banker. Europeiska retail-/privatkunders medel samlas ihop och behandlingen av kunder i våra europeiska filialer är den samma. För kunder med ett konto hos CMC Markets UK plc har vi klientmedel hos brittiska banker som Natwest, Barclays och Lloyds.
 
CMC Markets UK plc kan placera medel på bankkonton som kräver en uppsägningstid på upp till 95 dagar för uttag. Detta i sig påverkar inte din förmåga att hantera eller ta ut pengar från ditt konto från oss, men en längre uppsägningstid för uttag kan leda till en fördröjning för kund att erhålla pengarna.
 
För kunder med ett konto hos CMC Markets GmbH har vi kundmedel hos banker som Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch.
 
Detta innebär att dina klientmedel inte nödvändigtvis förvaras i ditt hemland.

Hur skiljer CMC Markets mina pengar från andras?

Pengar som deponeras av våra retail-/privatkunder hålls på separata bankkonton. När medlen är separerade är insättningarna i banken inte företagets utan kundens. Alla konton hanteras på ett sätt som säkerställer att det alltid är tydligt att det här är våra kunders medel.
 
CMC Markets genomför dagliga avstämningar av klientmedel i enlighet med myndighetskrav. Denna process säkerställer att medel som hålls på segregerade bankkonton alltid återspeglar kundens fullständiga värde. Hela värdet av en retail-/privatkunds handelskonto behandlas som klientmedel. CMC Markets gör avstämning av kontona dagligen. Detta säkerställer att pengarna på bankkontona matchar insättningarna på plattformen.
 
CMC Markets genomför en årlig revision som vi presenterar för tillsynsorganen. Vidare görs interna revisioner vilka utförs av oberoende tredje parter. CMC Markets följer lokala finansiella direktiv och gör dagliga individuella beräkningar av kundinsättningar.
 
I handelskonton som innehas av CMC Markets UK plc: skickar CMC Markets i tillägg månatligen individuella Client Money Assets Returns (CMAR) till tillsynsmyndigheten. Därmed kan den brittiska tillsynsmyndigheten på månadsbasis följa utvecklingen i innehavet av klientmedel samt se till att CMC uppfyller sina åtaganden i detta avseende.

 Hur är CMC Markets reglerat

För handelskonton med CMC Markets Germany GmbH:
CMC Markets Germany GmbH är auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), med registreringsnummer 154814. Detta innebär att CMC Markets uppfyller kraven i §84 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) och övervakas av BaFin.
 
För handelskonton med CMC Markets UK Plc:
CMC Markets UK Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien, med registreringsnummer 173730. Det tyska kontoret är också under överinseende av BaFin vilket innebär att CMC Markets uppfyller Customer Custody Requirements som är uppsatta av Financial Conduct Authority.

Vad händer om CMC Markets går i konkurs

Om CMC Markets avvecklas får kunder som har sina medel på separata bankkonton sin
del av de separerade medlen tillbaka, minus administrationskostnader för fördelning av dessa medel.
 
Om det saknas återbetalning av kundmedel utlöst av en överträdelse av kravet på separata
konton från CMC gäller följande:
 
För konton hos CMC Markets Germany GmbH:
 
Det tyska ersättningssystem Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) ersätter investerare med upp till 20 000 EURO om CMC Markets Germany GmbH inte kan fullgöra sina skyldigheter för transaktioner som ingås med sina kunder. Det tyska ersättningssystemet bestämmer när detta händer.
 
För konton hos CMC Markets UK Plc:
 
English Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ersätter investerare med upp till 85 000 GBP om CMC Markets UK Plc inte kan fullgöra sina skyldigheter för transaktioner som ingås med sina kunder. FSCS är en ersättningsfond som införts i Storbritannien och fungerar som en sista utväg för kunder hos auktoriserade finansiella företag. Om ett företag går i konkurs eller upphör med sin verksamhet, kan FSCS betala ersättning till sina kunder.

Vad händer med mina pengar om en bank som innehar klientmedel å CMC Markets vägnar går i konkurs

Om en bank går i konkurs delas förlusterna av kunderna i proportion till andelen tillhandahållna medel hos den banken.

För konton med CMC Markets Germany GmbH: Förlorade medel täcks av tyska insättningsgarantilagen upp till ett värde av 100 000 euro eller motsvarande i utländskt belopp, beroende på vilket skydd banken erbjuder.

För konton med CMC Markets UK Plc: Klientmedel som förlorats kan kompenseras av FSCS upp till en gräns på om 85 000 GBP per person och institution.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS

HUVUDPUNKTER

- Fungerar som ett "skyddsnät" för kunder hos auktoriserade företag
- Erbjuder upp till 85 000 GBP till berättigade kunder om ett värdepappersföretag går i konkurs med ett underskott i separata klientmedel
- Erbjuder upp till 85 000 GBP till kvalificerade kunder om en bank som innehar kundmedel går i konkurs

FSCS är den sista instansen i Storbritannien för ersättning och grundades den 1 december 2001, då lagen Financial Services and Markets Act 2000 trädde i kraft. FCSC fungerar som ett "skyddsnät" för kunder hos auktoriserade värdepappersföretag (t.ex. FCA-reglerade företag som CMC Markets).

Att använda FSCS kostar ingenting, men för att vara berättigad till kompensation måste du uppfylla kriterierna för FSCS, vilka du kan hitta på deras hemsida. Generellt omfattar FSCS såväl privatpersoner som mindre företag. Mer information finns på deras www.fscs.org.uk  eller genom att ringa FSCS på +44 (0) 20 7741 4100.

* CMC Markets omfattas av UK Code of Conduct: CASS 7.13.13R (3) (b) och vilka uppdaterats av FCA i riktlinjerna 4733528 och 4733534 från och med den 24 augusti 2017. CMC Markets kommer att bundna av de nya reglerna och kan använda specifika bankkonton för klientmedel. Det i sin tur innebär att uttag av klientmedel, utan undantag, inte kommer vara möjligt under en fast period om 30 dagar eller under en specifik meddelandeperiod dvs. antingen:
  (a)  i maximalt 30 dagar för minst 40 % av förvarade klientmedel på klientmedelskonton;
  (b)  i maximalt 95 dagar för resterande klientmedel på klientmedelskonton.

En längre meddelandeperiod för utbetalningar än standard om trettio (30) dagar kan leda till förseningar för våra kunder att återfå sin andel av segregerade klientmedel i retur, i de fall CMC Markets skulle gå i konkurs.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Vill du börja handla?

Prova CFD-handel med virtuella pengar helt riskfritt.

Få tillgång till alla våra produkter, handelsverktyg och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app