Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Bästa orderutförande (exekverings kvalitet) och topp exekveringsplatser

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden när vi utför order på kundens vägnar, även omnämnt som bästa orderutförande.

I enighet med MiFID II regelkrav ska CMC Markets årligen publicera data över exekveringskvaliteten för att främja transparens och möjliggöra utvärdering av vår praxis för orderutförande.

Vi offentliggör även information om de mest använda handelsplatserna för respektive produkt samt hur vi utvärderar orderutförandet till våra kunder.

Handel med CFD:er

När du handlar med oss utförs din order via en bilateral transaktion med oss som motpart och vi är den enda och exklusiva exekveringsaktören.

Detta gäller även när du handlar via Prime FX eller CFD Direct services (om tillgängligt). Dina CFD-affärer kommer att replikeras på den underliggande marknaden via våra likviditetsleverantörer.

Din order utförs alltid via en bilateral transaktion med oss som motpart och vi tillhandhåller inte en orderbok som minskar respektive ökar i likviditet beroende på kundernas order. Därmed gör vi ingen saklig skillnad gällande detta i CMC Markets rapportering.

Ladda ner rapport för 2023

Årlig sammanfattning av exekveringskvalitet

Den årliga sammanfattningen av orderutförandet är vår utvärdering av exekveringskvaliteten under föregående år.

Årlig sammanfattning av exekvering 2023

Prissättningspolicy

Priset på våra produkter genereras automatiskt av plattformen och baseras på marknadspriset för de underliggande tillgångarna.

Se vår prissättningspolicy