Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Handel med aktiekorgar

Handla med CFD:er med vårt exklusiva utbud av courtagefria temabaserade aktiekorgar och backa upp dina åsikter om trendande industrisektorer för allt från Driverless Cars till Streaming Media. Du kan också dra fördel av 50% lägre kostnad på innehavskostnader i jämförelse med handel på enskilda aktier.

 • 80,000 kunder globalt
 • Inget insättningskrav

Vad är aktiekorgar?

Våra aktiekorgar är en grupp aktier från samma industrisektor, samlade i en enskild korg. De kan användas för att få exponering mot en större del av industrin till skillnad från när du handlar med en enskild aktie. Handla med en serie populära teman, bland annat teknologi, livsstil och underhållning, förnybar energi och banktjänster – från sociala media till UK Banks.

Varför handla med aktiekorgar?

Handel med aktiekorgar utgör ett kostnadseffektivt sätt att handla på finansmarknaden och diversifiera investeringsportföljen, för att få större exponering mot relaterade aktier från en position.

Kostnadseffektiv

Handla courtagefritt ​med ett urval av aktier i en enda position, undvik behovet av att öppna flera positioner för enskilda aktier, och spara 50 % i innehavskostnader i jämförelse med handel med enskilda aktier.

Utökad exponering

Få en mer balanserad överblick och handla över flera företag från samma sektor, för en bättre exponering och minskade risker i förhållande till handel med en enskild organisation.

Handla enligt trender

Följ trendande marknader eller sektorer och välj bland över 15 korgar, inklusive 5G, automatisering och robotteknik, cannabis, gaming, streamingmedia och förnybar energi.

Varför handla med CMC Markets?

Det finns ett antal fördelar med att handla CFD:er med oss.

En ultimat plattform

Vår intuitiva och lättanvända handelsplattform är snabb, smidig och fylld med användbara funktioner så som teknisk analys, kostnadsfria realtidskurser och nyheter från Reuters. 

Gå lång eller kort

Ta en lång eller kort position på din valda aktiekorg och handla på stigande eller sjunkande priser.

Handel med hävstång

Deponera en andel av det totala värdet för din position för att öppna en position.**

En reglerad leverantör

CMC Markets regleras av Financial Conduct Authority, registreringsnummer 173730 och 170627.

Handla dygnet runt

Handla på vissa marknader som t.ex. valuta dygnet runt (söndag till fredag) via en dator, mobil eller platta.

Tusentals marknader

Handla med över 9 000 globala instrument, inklusive FX, index, cryptovalutor och råvaror.

*Beskattning beror på individuella omständigheter och kan förändras eller vara annorlunda i andra områden än Storbritannien
**Vid handel med marginaler kommer alla förluster reflektera positionens hela värde

Svar på dina frågor

Hitta svaren på de vanligaste frågorna om handel med aktiekorgar med oss. Kan du inte hitta det du letar efter? Kontakta oss

Priser och kostnader

Vad finns det för metoder för att vikta aktiekorgar enligt typ av kapital?

Hur mycket kostar det att öppna ett konto?

Det finns ingen kostnad för att öppna ett livekonto. Du kan också visa våra priser och använda sådana verktyg som diagram, Reuters news eller Morningstars kvantitativa aktierapporter utan kostnad. Du måste sätta in pengar på ditt konto för att börja handla.Visa den fullständiga listan över aktiekorgar på plattformen

Hur fungerar handel med CFD:er i aktiekorgar?

När du handlar med CFD:er på aktiekorgar på vår plattform så köper eller säljer du inte underliggande aktier. Istället väljer du en position för om du tror att instrumentets pris kommer att gå upp eller ned.

Med CFD-handelköper eller säljer du ett antal enheter för ett visst instrument. För varje poäng eller enhet som priset rör sig till din fördel vinner du andelar av din satsning, och tvärtom.

Lockar aktiekorgar till sig utdelningar?

Utdelningar är kontanta betalningar till aktieägarna som motsvarar företagets vinster. Vanligtvis betalar företag ut dividender regelbundet under hela räkenskapsåret (varje kvartal, varje halvår eller varje år) och dessa klassas därför som ordinarie kontantutdelningar.

När en aktie blir ex-utdelning så sjunker värdet för den aktien med utdelningsbeloppet. Detta innebär att om du har en CFD-position för ett företag som annonserar en utdelning så kommer kontot att krediteras eller debiteras den dag aktien blir ex-utdelning.

Om du har gått lång (för en köp-position) är en nedgång på marknaden som orsakas av att utdelningen betalas ut en nackdel för dig, och vi betalar därför ut utdelningsbeloppet till dit konto, med avdrag för eventuella skatter. Om du har gått kort så innebär det sänkta priset en fördel för dig, så vi drar därför av motsvarande belopp. Totalt sett så förlorar eller vinner du ingenting på grund av justeringen. Ingen skatt dras från korta positioner. Utdelningen visas som en ”prisjustering” i kontohistoriken inom plattformen.

För aktiekorgar så kommer alla eventuella ordinarie kontantutdelningar behandlas som en prisjustering inom aktiekorgen. På ex-datumet kommer aktiepriset för aktiekorgskomponent minskas med det ungefärliga värdet för den ordinarie kontantutdelningen brutto. Detta leder i sin tur till en motsvarande justering av det totala priset för aktiekorgen, baserat på viktat genomsnitt för aktiekorgkomponenten. En kontantjustering kommer sedan göras till innehavaren av aktiekorgen för värdet för den ordinarie kontantutdelningen netto.

Särskilda kontantutdelningar är utdelningar som betalas ut utanför de vanliga regelbundna utdelningarna ett företag gör. Dessa är vanligtvis engångsbetalningar som härleds från överskott av tillgångar inom ett företag, som t.ex. vinst eller försäljning av tillgångar. Alla eventuella särskilda kontantutdelningar kommer behandlas som en prisjustering inom aktiekorgen. På ex-datumet kommer aktiepriset för aktiekorgskomponent minskas med det ungefärliga värdet för den särskilda kontantutdelningen brutto. Detta leder i sin tur till en motsvarande justering av det priset för aktiekorgen, baserat på viktat genomsnitt för aktiekorgkomponenten. En kontantjustering kommer sedan göras till innehavaren av aktiekorgen för värdet för den särskilda kontantutdelningen netto.

Återinvesteringsplaner för utdelningar (Dividend reinvestment plans – DRIP) och SCRIP-utdelningsscheman är valfria utdelningsevent som gör det möjligt för aktieägare att välja mellan att få sina ordinarie kontantutdelningar i form av en utbetalning eller alternativt återinvestera kontantutdelningen i aktier i företaget som utdelningen kommer ifrån, och aktieägarna får sedan nya aktier istället för kontantutdelningen. Alla valfria utdelningar kommer att behandlas som en ordinarie utdelning och kommer därför att leda till en prisjustering för aktiekorgen. På ex-datumet kommer aktiepriset för aktiekorgskomponent minskas med det ungefärliga värdet för kontantutdelningen brutto. Detta leder i sin tur till en motsvarande justering av det priset för aktiekorgen, baserat på viktat genomsnitt för aktiekorgkomponenten. En kontantjustering kommer sedan göras till innehavaren av aktiekorgen enligt värdet för kontantutdelningen netto. För mer information, se metoderna för aktiekorgarna

Vilka kostnader kan uppstå vid handel med aktiekorgar?

Det finns ett antal kostnader att överväga när du handlar med aktiekorgar, inklusive spreadkostnader, innehavskostnader (för handel som gjorts över natten) och garanterade stop-loss-order-avgifter (om du använder riskhanteringsverktyget).

Spread är en nyckelkostnad vid CFD-handel och den utgör skillnaden mellan köp- och säljkurs för ett instrument. Ju smalare spread desto bättre värde får du, eftersom marknaden bara behöver röra sig lite till din förmån för att du ska ha möjlighet att göra en vinst på affären.

Vissa börsar som är öppna efter slutet av handelsdagen (17:00, New York-tid) kan ge upphov till innehavskostnader, , som kan vara positiva eller negativa beroende på positionens riktning och tillämplig innehavskurs. Innehavskostnader för aktiekorgar baseras på underliggande valutabankers växelkurs för instrumentet plus 0.0082% på köppositioner eller minus 0.0082% på säljpositioner.

Du kan lägga till en guaranteed stop-loss order (GSLO) till positionen som garanterar att stänga på din angivna nivå, oavsett marknadsvolatilitet eller gap. En avgift tillkommer för tillämpning av GSLO, men om den inte utlöses så betalar vi tillbaka 100 % av den ursprungliga GSLO-avgiften. Avgiften, eller premien, beräknas i genom att multiplicera det premiesatsen med positionens storlek.

Hur tjänar CMC sina pengar?

Våra intäkter kommer framför allt från våra spread, samtidigt som andra avgifter – som t.ex. kostnader för innehav över natten – även utgör ett mindre bidrar till den totala vinster.

Våra kunder kan ofta kompensera för varandras positioner där några har långa positioner för ett visst instrument samtidigt som andra har korta positioner. På det här sättet exponeras inte CMC Markets för de vinster och förluster som uppstår för kunder som handlar med det instrumentet. I vissa fall, om ett stort antal av våra kunder alla handlar i samma riktning så hedgar vi mot den underliggande marknaden för att skydda vår riskexponering.

Produkter och konton

Vad är hävstångshandel?

En av fördelarna med CFD-handel är att du endast behöver betala en liten andel v det totala värdet för positionen för att öppna en position och detta kallas hävstångshandel. Kom ihåg att hävstångshandel också kan förstora förlusterna så det är viktigt att hantera riskerna.

Hur regleras CMC Markets?

CMC Markets är, beroende på sammanhanget, en hänvisning till CMC Markets Germany GmbH. CMC Markets Germany GmbH är ett företag auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) under registreringsnummer 154814.

Hur är mina medel beskyddade?

Om CMC Markets avvecklas får kunder som har sina medel på separata bankkonton sin del av de separerade medlen tillbaka, minus administrationskostnader för fördelning av dessa medel. Om det saknas medel för återbetalning av kundmedel utlöst av en överträdelse av kravet på separata konton från CMC gäller följande:

För konton hos CMC Markets Germany GmbH:
Det tyska ersättningssystem Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) ersätter investerare med upp till 20 000 EURO om CMC Markets Germany GmbH inte kan fullgöra sina skyldigheter för transaktioner som ingås med sina kunder. Det tyska ersättningssystemet bestämmer när detta händer.

Vad mer kan jag handla med?

Du kan handla med CFD:er på en stor andel aktiekorgar som täcker trendande teman som t.ex. cybersäkerhet, förarlösa bilar, 5G, gaming, streaming och mobila betalningar. Du kan också handla med ett stort antal kontanter och forwardinstrument över följande artikelklasser:

Mer än 300 valutapar - EUR/GBP, EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY och fler
Mer än 60 index – UK 100, Germany 40, US 30, US SPX 500, Australia 200
Mer än 90 råvarufonder – inklusive Gold, Brent and West Texas crude oil, Silver, Natural Gas
Mer än 8 500 aktier och ETF:er – Apple, Netflix, Lloyds, Rio Tinto, BP, Tesco, Amazon, Google och mer
15 cryptovalutor – inklusive bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin and ripple
Mer än 30 statsskuldväxlar – inklusive UK Gilt, Euro Bund, Euribor, US T-Bond US T-Note 10 YR

Visa den fullständiga listan på plattformen

Erbjuder ni ett demokonto?

Om du vill försöka handla med aktiekorgar utan risk kan du öppna ett demokonto nu med bara din e-postadress och ett lösenord.

Hur kan jag börja handla med aktiekorgar

 • 1

  Ansök

  Fyll i och skicka in vårt online-formulär. Ansök nu

 • 2

  Fond

  Gör en insättning med ett betalkort, PayPal eller en banköverföring.

 • 3

  Handla

  När du har satt in pengar på ditt nya konto kan du börja handla.

Är du redo att handla med aktiekorgar?

Ingen minsta insättning • ELLER pröva en kostnadsfri demo

Du kanske också är intresserad av:

Marknader att handla med

Handla med FX, index, cryptovalutor, råvaror, aktier och statsskuldväxlar från ett enda konto.

Mer om marknader

Utveckla din handelskompetens

Delta i handelswebbinarier, ta del av plattformsguider, avancerade handelsstrategier och mycket mer utan kostnad.

Mer om utbildning

Nyheter och analyser

Få de senaste ekonomiska nyheterna och analyserna från våra globala marknadsexperter.

Mer om nyheter och analyser