Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: C

These are common terms used in the financial services industry

Cable

En term som används för växelkursen i valutaparet GBP/USD. Denna kurs överfördes ursprungligen mellan börserna i London och New York via den transatlantiska kopparkabel som kopplade samman Europa med USA. Denna kommunikation kom igång i mitten av 1800-talet.

CAC

Ett vägt index för de 40 största företagen som är noterade på Parisbörsen. Vilka aktier som ingår i index i fråga beror på företagens börsvärde och aktieomsättning.

Candlestick-graf

Ger exakt samma information som ett stapeldiagram men presenteras på ett sätt som visar prisrörelserna. En visuell framställning av den rådande trenden och det aktuella marknadssentimentet.

Carry trade

En strategi där en handlare säljer en valuta med låg ränta och använder pengarna från försäljningen för att köpa en annan valuta som ger en högre ränta i ett försök att göra vinst på skillnaden mellan dessa räntesatser. De vanligaste valutorna med låg avkastning är USD och JYP och de vanligaste med hög avkastning är AUD och NZD.

Centralbank

En statlig eller regeringsliknande organisation som förvaltar ett lands penningpolitik. Storbritanniens centralbank är till exempel Bank of England och i USA heter centralbanken Federal Reserve.

CFD

Contracts for difference (CFD:er) är derivatprodukter som gör att du kan handla på prisrörelser på underliggande finansiella tillgångar (såsom index och råvaror). En CFD är en överenskommelse om att utbyta skillnaden i en tillgångs värde som sker mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. Med en CFD äger du faktiskt aldrig den tillgång eller det instrument som du har valt att handla med men du kan ändå göra vinster om marknaden rör sig till din fördel.

Courtage

Avgift som tas ut för att utföra en transaktion/order

Cross-valuta

Ett valutapar som man handlar med och som inte inkluderar USD, till exempel EUR/JPY.

Crossed price

En situation där vårt säljpris överstiger vårt köppris. Detta är vanligtvis en indikation på ett problem med marknadsplatsen eller att det är en auktionsperiod på marknaden.