Ordlista: F

These are common terms used in the financial services industry

Fibonacci

Talserier som är uppkallade efter matematikern Leonardo Fibonacci. De är serier för teknisk analys som används i handel för att identifiera framtida prisrörelser. De mest populära Fibonacci-verktygen är retracements och extensions.

Fill

Genomförandet (exekveringen) av en order.

Fill or kill-order

En limit-order som endast kommer att exekveras om den kan fyllas helt till den ordernivå som du angivit. I alla andra fall kommer den att annulleras.

Flexibel spread

Kallas även för flytande spread. Den skillnad mellan köp- och säljpriset som en mäklare kan justera beroende på marknadssituationen.

Flytande spreadar

Skillnaden mellan de kurser som du kan köpa eller sälja en valuta ändras allt eftersom förhållandena på valutamarknaden ändras. Dessa rörliga spreadar återspeglar de verkliga marknadsförhållandena.

Flytande vinst/förlust

Aktuell vinst/förlust för en öppen position som har räknats ut med hjälp av de nuvarande priserna.

Företagshändelse

En händelse som initieras av ett bolag och som påverkar sina aktieägare. Exempel på företagshändelser är utdelning, fusioner, nyemissioner och splittar. Se även utdelning.

Förfallodatum

Den sista dagen då ett visst kontrakt kan handlas.

Forward

Ett kontrakt som binder upp ett pris för en valuta för att en organisation ska kunna köpa för eller sälja till detta pris vid ett framtida datum.

FTSE 100

Ett vägt index för de 100 största företagen som är noterade på Londonbörsen. Detta index används ofta som en indikator för att utvärdera den bredare marknaden i Storbritannien.

Fundamental analys

Analys av ekonomiska indikatorer samt politiska och aktuella händelser som kan påverka riktningen på den finansiella marknaden i framtiden. På marknaden för valutahandel grundas den fundamentala analysen huvudsakligen på makroekonomiska händelser.

Future

En future är teoretiskt ett avtal om att genomföra en transaktion vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris (som fastställdes i samband med upprättandet av kontraktet). En CFD med future kommer att löpa ut automatiskt vid en angiven tidpunkt i framtiden. CFD:er med spot- eller cash-produkter har ingen sådan löptid. Kursen för ett terminskontrakt skiljer sig ofta från kontantpriset, se "Rimligt värde". Se även ”Löptid". Hittar du inte den term du letar efter? Mejla till oss så hittar vi svaret åt dig
TOP

Vi använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du vår cookie policy. Mer info

Stäng
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.