Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 71 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Handelsrabatter

Våra handelsrabatter är endast tillgängliga för våra professionella kunder. Läs mer om att bli professionell kund här
Följande tillgångsslag är rabattgrundande.

Bli kund hos CMC Markets redan idag

Så får du handelsrabatt

Om du som professionell kund handlar stora volymer kan du månatligen få kontant utbetald handelsrabatt^. Detta sker om du uppfyller våra omsättningskrav enligt tabellerna nedan.
Rabatten betalas ut per automatik i början av efterkommande månad.

Valuta

Så fungerar det:
Din totala månatliga CFD-handelsvolym i valuta måste vara minst 250 mkr för att du ska vara berättigad till rabatter. När du når denna nivå får du antingen 5, 7 eller 10 för varje 1 mkr som du omsätter baserat på den nivå du har uppnått. Du erhåller rabatter redan från din första trade i månaden. Dessutom får du också rabatt på innehavskostnaden om du som minst uppnår nivå 1.

NivåHandelsvolym (m)Ersättning per omsatt miljonRabatt på innehavskostnad
1250 - 2,000525%
22,000 - 3,000750%
33,000+1075%

Notera: m = miljoner. Samtliga belopp visas i SEK.

Exempel:

 • Du omsätter 2500 m och uppfyller då nivå 1 och 2
 • För nivå ett får du 5 kr/omsatt miljon upp till 2 000 m
 • För nivå två får du 7 kr/omsatt miljon över 2 000 m
 • Total rabatt blir (2000 * 5 kr) + (500 * 7 kr) = 13,500 kr

Uträkning av innehavskostnad:

 • Innehavskostnaden baseras på den underliggande marknadsräntan +/- CMC Markets påslag
 • Vårt påslag för valuta är 1 %
 • När du uppnår nivå två får du 50 % rabatt på innehavskostnaden

Index

Så fungerar det:
Din totala månatliga CFD-handelsvolym i index ska vara minst 400 mkr för att du ska vara berättigad till rabatter. När du når denna nivå får du antingen 2, 5 eller 7 SEK för varje 1 mkr som du omsätter baserat på den nivå du har uppnått. Du erhåller rabatter redan från din första trade i månaden. Dessutom får du också rabatt på innehavskostnaden om du som minst uppnår nivå 1.

NivåHandelsvolym (m)Ersättning per omsatt miljonRabatt på innehavskostnad
1400 - 1,000212%
21,000 - 2,000524%
32,000+740%

Notera: m = miljoner. Samtliga belopp visas i SEK.

Exempel:

 • Du omsätter 1 500 M och uppfyller då nivå 1 och 2
 • För nivå ett får du 2 kr/omsatt miljon upp till 2 000 m
 • För nivå två får du 5 kr/omsatt miljon över 1 000 m
 • Total rabatt blir (1000 * 2 kr) + (500 * 5 kr) = 4,500 kr

Uträkning av innehavskostnad:

 • Innehavskostnaden baseras på den underliggande marknadsräntan +/- CMC Markets påslag
 • Vårt påslag för aktieindex är 2,5 %
 • När du uppnår nivå två får du 24 % i rabatt på innehavskostnaden

Råvaror

Så fungerar det:
Din totala månatliga CFD-handelsvolym i råvaror måste vara minst 50 miljoner kronor för att du ska vara berättigad till rabatter. När du når denna nivå får du antingen 3, 5 eller 7 kr för varje 1 mkr som du omsätter baserat på den nivå du har uppnått. Du erhåller rabatter redan från din första trade i månaden. Dessutom får du också rabatt på innehavskostnaden om du som minst uppnår nivå 1.

NivåHandelsvolym (m)Ersättning per omsatt miljonRabatt på innehavskostnad
150 - 200312%
2200 - 300524%
3300+740%

Notera: m = miljoner. Samtliga belopp visas i SEK.

Exempel:

 • Du omsätter 250 m och uppfyller då nivå 1 och 2
 • För nivå ett får du 3 kr/omsatt miljon upp till 200 m
 • För nivå två får du 5 kr/omsatt miljon över 200 m
 • Total rabatt blir (200 * 3 kr) + (50 * 5 kr) = 850 kr

Uträkning av innehavskostnad:

 • Innehavskostnaden baseras på den underliggande marknadsräntan +/- CMC Markets påslag
 • Vårt påslag på valutor är 2,5 %
 • När du uppnår nivå 2 får du 24 % i rabatt på innehavskostnaden

Villkor

Våra månatliga handelsrabatter är inte tillgängliga för alla kunder. För att bli berättigad till handelsrabatt krävs att du är en kvalificerad kund såtillvida att du uppfyller minimikraven för månatliga omsättningskrav, som beskrivs ovan.

CMC Markets förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra månatliga handelsrabatter när som helst och utan förvarning. Utbetalning av eventuell handelsrabatt utgör inte ett åtagande att tillhandahålla handelsrabatter i framtiden.

Även om våra månatliga handelsrabatter vanligtvis krediteras före stängningsdags den andra bankdagen i London påföljande kalendermånad, kan det finnas tillfällen där det tar längre tid att behandla utbetalningen och CMC Markets ansvarar inte för sådana förseningar eller för någon (direkt eller indirekt) förlust som orsakas av sådan försening. CMC Markets ska inte heller hållas ansvarig för någon (direkt eller indirekt) förlust som orsakats av försummelse med utbetalning av handelsrabatten.

Handelsrabatten skall ej utgöra basis på grund val av vilken du företar CFD-handel som kan ha påverkan på din kontoaktivitet. Handelsrabatten kommer ej att begränsa ditt ansvar i förhållande till din handel och skall inte användas för kvittning mot eventuella fordran du har till oss.

Utbetalningen av handelsrabatten kan ej användas för att uppfylla ditt totala säkerhetskrav innan utbetalningen krediterats till ditt konto. Ordinarie regler för kontolikvideringen kommer fortsatt att gälla och du bör inte förlita dig på handelsrabatten för att förhindra en eventuell kontolikvidering.

Handelsrabatten förutsätter att du uppfyller samt fullföljer dessa villkor samt CMC Markets Affärsvillkor. Vid misstanke om avvikelse gentemot dessa villkor samt Affärsvillkoren har vi rätten att upphöra med utbetalning av handelsrabatten samt utan skriftligt meddelande kräva i retur tidigare utbetalningar i enlighet med dessa villkor.

Handelsrabatten kommer ej att utbetalas i de ifall CFD-Affär med Säkerhetskrav har blivit avbruten eller reverserad av CMC Markets i enlighet med våra Affärsvillkor och andra relaterade dokument.      I de fall handelsrabatten redan har utbetalats för en CFD-Affär med Säkerhetskrav som dessförinnan blivit avbruten eller reverserad, förbehåller CMC Markets rättighet att återkalla handelsrabatten från ditt Konto.

För mer information gällande våra rabatter vänligen kontakta oss på 08-5069 3203.

^Vi erbjuder månatliga handelsrabatter till kunder med hög omsättning. Om du når upp till våra månatliga underliggande värdekrav för ett tillgångsslag, så kvalificeras du automatiskt för månatliga rabatter för alla tillgångsslag. Villkor gäller.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app