Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Fundamental analys

Lär dig utvärdera företagets tillväxtpotential
Vid varje given tidpunkt representerar aktiepriset investerares syn på företagets värde. Aktiepriset representerar båda sidor av investerare där vissa har en positiv syn på framtiden och andra en negativ syn. Visst styrs bolagets verkliga tillväxt, vinst etc. aktiepriset på lång sikt men på medellång och kort sikt är dock priset till stor del drivet av investerarnas känslor.
För dig som mer aktiva placerare är det viktigt att förstå att det är marknadens syn på bolaget som styr prisutvecklingen och vilka faktorer marknaden fokuserar på för att bestämma om man är positiv eller negativt inställd till bolaget.

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Förväntningar på tillväxt

En av de viktigaste faktorerna för marknadens syn på bolaget och en ökad värdering är den potentiella vinsttillväxten. Det finns ett antal vägar ett företaget kan gå för att öka tillväxten.

Växa verksamheten
Företag kan öka försäljningen genom att gå in på nya marknader, nya samarbeten, nya kunder, erbjuda förbättrade eller nya produkter, öka marknadsföringen med mera. 

Höja priser
När ekonomin blomstrar finns det utrymme för vissa bolag att höja sina priser. Detta kan även användas för att kompensera för negativa effekter som uppstår som en konsekvens av förändringar på valuta- och råvarumarknaden. 

Kostnadskontroll
Ett företag kan öka vinsten genom att dra ner på sina kostnader. Det är dock viktigt att bolaget inte drar ner på kostnaderna bara för att, det måste göras där det inte har för stor negativ inverkan på tillväxten i det långa perspektivet. På kort sikt kan det dock vara nödvändigt med kostnadsbesparingen som hämmar tillväxten. Framförallt i bolag där kostnadskostymen växt väl snabbt och vinsten inte hängt med. Här kan man hålla lite extra koll på bolagets marginaler så att inte dessa krymper. Även företagets kassaflöde i relation till omsättningen är intressant för att se hur mycket cash som verksamheten faktiskt genererar.  

Risk of disappointment

It's important for investors to recognise that while companies can enjoy great success, there are also numerous risks that could cause them to lose money or see business decline dramatically. Fear of negative outcomes can limit the upside potential for shares, or even cause declines.

Bolagsspecifik risk
Det finns många problem bolag kan råka ut för som påverkar verksamhetens intjäning. Oavsett vilken typ av bolag du investerar i så är det viktigt att förstå vilka typer av risker som bolaget är utsatt för. Det kan exempelvis vara handelskrig, konkurrerande produkter, stort beroende av enskilda kunder, intåg av konkurrenter, konjunkturkänslighet osv. 

Politisk risk
Denna risk är ofta landspecifik men kan ha stor inverkar på bolag. Det kan handla om skattehöjningar eller regulatoriska förändringar exempelvis reklam för bettingbolag.

Valutarisk
Företag som är verksamma i flera länder blir påverkade av hur valutakursen i dessa länder rör sig relativt ”hemvalutan”. Detta är något företagen ofta tar höjd för genom att bland annat valutasäkra. Stora rörelse på valutamarknaden kan ändå få negativ eller positiv inverkan på vinsten. 

Risk för insolvens
Högt skuldsatta bolag får ofta problem när konjunkturen viker. Vinsten minskar men räntekostnaden består och i värsta fall har bolagen svårt att betala sina räntor vilket kan leda till kostnadsbesparingar av negativ karaktär, nyemission etc. Det finns några mått investerare kan använda sig av för att få en bild av företagets finansiella ställning: 

  • Skuldsättningsgrad = totala skulder/eget kapital (visar hur belånat bolaget är)
  • Ränteteckningsgrad = rörelseresultat + finansiella intäkter / finansiella kostnader (visar bolagets möjlighet att finansiera sin skuld d.v.s. täcka sina räntekostnader) 
  • Balanslikviditet  = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder (visar bolagets kortsiktiga betalningsförmåga)

Bolagets värdering

För den långsiktiga placeraren är det intressant att veta hur marknaden värderar bolaget. Även du som är mer aktiv i din handel kan ha det som en input i din analys eftersom det säger en del om vilka förväntningar marknaden har på bolaget. Ett högt värderat bolag har generellt högra förväntningar på sig från marknaden. Även lågt värderade bolag kan ha marknadens ögon på sig. Affärsmodellen, intjäningsförmågan osv. kan ha ifrågasatts och därför har bolaget handlats ner. Lågt värderade bolag baserat på nyckeltal kan vara lite ”riskabla” som högt värderade. Du måste förstå varför marknaden värderat ner eller upp bolaget.

Den vanligaste metoden för att bedöma ett företags värdering är nyckeltalet P/E. Nyckeltalet räknas ut så här:
P/E = börsvärde / vinst

Eller

P/E = aktiepris / vinst per aktie

P/E-talet berättar hur många årsvinster du betalar för bolaget d.v.s. hur många år det tar för bolaget att ”betala” av nuvarande värdering med vinst. Det är ofta därför ett högre p/e-tal indikerar att marknaden har högre förväntningar på bolagets framtida vinsttillväxt.

Ett nyckeltal som kan används för att värdera tillväxtbolag är PEG vilket ställer p/e-talet i relation till vinsttillväxten i bolaget.

PEG = Aktuellt P/E / aktuell vinsttillväxt

Ett företag som har en vinsttillväxt på 30 % och ett p/e på 30 skulle ha ett PEG-tal på 1. 1 är en indikation på att bolagets värdering motsvaras av dess vinsttillväxt. Precis som p/e kan PEG indikera över eller undervärdering. Är PEG mindre än 1 indikerar det att marknaden inte värderar bolaget fullt ut givet dess vinsttillväxt och det omvände när PEG är över 1. 

Utdelningar och direktavkastning

Förändring av ett bolags utdelning kan ändra sentimentet kring bolaget. Förutom att många investerare gillar utdelning eftersom det är en kontantbetalning så säger det även något om bolagets välmående. Framförallt om ett bolag som delat ut pengar i många år väljer att minska utdelningen eller till och med dra in den.

Detta agerande beror förmodligen på att något inte står rätt till i bolaget eller i alla fall är marknaden av den uppfattningen vilket ofta leder till en nedgång i aktien. Skulle bolaget istället fortsätta höja utdelningen så är det ett sundhetstecken. En liten brasklapp är att eftersom bolagen vet att marknaden ofta straffar sänkta eller borttagna utdelningar så ska det mycket till för att bolaget väljer att göra detta. Istället väljer man att dela ut mer än vad policyn säger eller kanske mer än vad man gör i vinst. Detta är såklart inte hållbart på längre sikt. 

  • Direktavkastningen räknas ut så här: Utdelning per aktie / aktiepris

En hög direktavkastning kan indikera att bolaget är undervärderat. Precis som med p/e talet är det dock viktigt att försöka förstå varför direktavkastningen är hög. Beror det på en omotiverad nedgång i aktien eller diskonterar marknaden en sänkning av utdelningen på grund av att nivån inte är uthållig givet bolaget framtida vinsttillväxt. Sänks utdelningen så sjunker också direktavkastningen. 

När utdelningen avskiljs från bolaget så sjunker också aktiekursen med samma belopp. Ett bolag som delar ut 5 kr och har ett aktiepris på 100 kr kommer, allt annat lika, att handlas på 95 kr när utdelningen avskiljs. Ditt totala värde är alltså oförändrat. Skillnaden är att du har fått cash på ditt konto. Edgen med utdelningsbolag ligger i att du hela tiden återinvesterar utdelningen genom av att köpa fler aktier för den utdelning du får. På så vis ökar du mängden aktier som kan stiga i värde på lång sikt och du ökar också mängden utdelning som betalas ut varje år (givet att bolaget inte sänker utdelningen). 

För att få en göra en bedömning om aktuell utdelning är uthållig kan man bland annat titta på: 

  • Utdelningsandel = Vinst per aktie / utdelning per aktie

Är resultatet 1 säger det oss att bolaget delar ut hela vinsten. Ju högre värdet är desto större är chansen att bolaget kan behålla sin utdelning eller höja den. Man kan också vända på uträkningen för att se hur många procent av vinsten som delas ut. 

Handla i anslutning till bolagsrapporter

Bolagsrapporter skapar alltid uppmärksamhet bland investerare och traders. För den långsiktiga placeraren är det intressant att se hur bolaget utvecklas rent ekonomiskt och för den aktive placeraren är det framförallt intressant att se hur marknaden reagerar. 

Oavsett tidshorisont så är det viktigt att förstå att marknaden till stor del styrs av psykologi i det korta perspektivet. En ”bra” rapport kan tas emot med nedgång och en ”dålig” rapport kan tas emot med uppgång. Allt handlar om marknadens förväntningar, positivt eller negativt sentiment etc. Vid vissa tillfällen kan reaktionen på en bolagsrapport vara väldigt kraftig vilket även gör att du som är mer långsiktig kan agera. 
 
Är du aktiv i din handel så tänk på att många bolag rapporterar när börsen är stängd. Eftersom börsen är stängd när rapporten offentliggörs så ska hela marknaden reagera på rapporten vid öppning. Att marknaden får lite extra tid att fundera på innehållet i rapporten kan var både positivt och negativt men kan leda till lite större gap i kursen. 

Kundsentiment i vår handelsplattform

I vår handelsplattform kan du se hur våra kunder är placerade i de produkter vi erbjuder. Du ser hur många procent av alla öppna positioner i produkten som är köp och hur många procent som är sälj.

​Du ser även hur stor del av den totala volymen som är köp- eller säljpositioner. Kundsentimentet ger en bra inblick i vad marknaden ”tycker” om vissa produkter. Eftersom det tar hänsyn till alla kunder över hela världen så är framförallt de stora globala produkterna så som index, valuta och råvaror extra intressanta. 

Den första tanken är kanske att placera sig precis som alla andra gör. Man kan dock se sentimentet som en kontraindikator. Om alla är väldigt positiva eller negativa vem ska då fortsätta köpa eller sälja? Vad händer med kursen om dessa ska omvärdera och exempelvis börja köpa igen? 

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app