Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är kryptovalutor?

CMC Markets

En kryptovaluta är en så kallad virtuell valuta, det vill säga att en enhet av den virtuella valutan motsvarar ett värde. En kryptovaluta fungerar autonomt och utanför traditionella bank- och regeringssystem.

Kryptovalutor är ett betalningsmedel som ofta används vid internetbaserade transaktioner inom ett specifkt virtuellt nätverk av användare med en speciell mjukvara, för hantering av kryptovalutan och för att genomföra transaktioner. Kryptovalutor skapas utifrån en digital kod vars funktion skiljer sig avsevärt från traditionella betalningar och valutor. Ett virtuellt nätverk för en kryptovaluta kan liknas vid en gemensam överrenskommelse att endast använda ett specifikt betalningsmedel. Till skillnad från nationella valutor som har en lagstadgad penningenhet, t.ex den svenska kronan i Sverige, har den virtuella valutan en annan mynt-/räkneenhet. Några exempel på sådana är bitcoin för just Bitcoin och Ether för Ethereum
Bitcoin tillskrivs ofta som den ursprungliga och överlägset mest kända kryptovalutan och lanserades januari 2009. Idag finns det fler än 1000 kryptovalutor tillgängliga online.

Kryptovalutor använder kryptografi för att säkra transaktioner och för att reglera skapandet av ytterligare enheter.  Du kan fortfarande köpa och sälja dem som vilken annan tillgång. Du kan nu också handla på prisrörelserna för olika kryptokurser via CFD och spridningsbud.

Kryptovalutor har dock ännu inte varit allmänt accepterade av företag och konsumenter, och för närvarande är de för flyktiga för att vara lämpliga som betalningsmetoder. Som en decentraliserad valuta utvecklades den för att vara fri från regeringens tillsyn eller inflytande, och kryptovalutans ekonomi övervakas istället av peer-to-peer-internetprotokoll. De enskilda enheterna som utgör en kryptovaluta består av avancerade strängar av data som har unika koder för att representera en enhet.

Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto och anses vara den första decentraliserade kryptovalutan. Om namnet avser en individ eller en grupp är fortfarande okänt. Liksom alla kryptovalutor styrs den av en databas med blockkedjetransaktioner, som fungerar som en distribuerad offentlig huvudbok.

En egenskap de flesta kryptokurvor har är att de har utformats för att sakta minska produktionen av nya enheter. Följaktligen kommer endast ett begränsat antal enheter av valutan ha tillverkats. En strategi som speglar tillgångsslag som guld och andra ädelmetaller. Ett exempel är Bitcoins sin förväntas stanna vid 21 miljoner enheter. Ethereum har en annan strategi, utgåvan av Ethereum är begränsad till 18 miljoner Eterum tokens per år, vilket motsvarar 25 % av den ursprungliga försörjningen. Att begränsa antalet bitcoins ger "brist", vilket i sin tur ger valutan värde. 

Vissa hävdar att Bitcoins skapare faktiskt modellerade kryptovalutan på ädelmetaller och som ett resultat blir ”gruvningen” svårare över tiden, eftersom gruvbelöningen blir halverad varje år tills den når noll.

Viktiga funktioner i kryptografi

Det finns ett antal huvudsakliga principer som reglerar användningen, utbytet och transaktionerna av kryptovalutor.

Kryptografi​

Kryptovalutor använder avancerad kryptografi på ett antal sätt. Kryptografi utvecklades ur behovet av säkra kommunikationsmetoder under andra världskriget, för att konvertera lättläsbar information till krypterad kod. Modern kryptografi har kommit långt sedan dess och i dagens digitala värld bygger den främst på datavetenskap och matematisk teori. Det baseras även på kommunikationsvetenskap, fysik och elteknik.

Två huvudelement i kryptografin är hashing och digitala signaturer:

  • Hashing verifierar dataintegritet, upprätthåller blockkedjestrukturen och kodar människors kontoadresser och transaktioner. Den genererar även kryptografiska pussel som gör blockbrytning möjlig.
  • Digitala signaturer gör att en individ kan bevisa att de äger en krypterad information utan att avslöja den unika informationen. Med kryptovalutor används tekniken för att teckna monetära transaktioner. Den digitala signaturen bevisar för nätverket att en kontoägare har godkänt och signerat transaktionen.

Blockchain-teknologin​

En blockchain eller blockkedja är den decentraliserade, offentliga huvudboken, listan över kryptovalutornas transaktioner. Slutförda block, bestående av de senaste transaktionerna, registreras och läggs in i blockkedjan. De lagras i kronologisk ordning som en öppen, permanent och kontrollerbar post. Ett peer-to-peer-nätverk av marknadsaktörer hanterar blockkedjor, och de följer ett bestämt protokoll för att validera nya block. Varje "nod" eller dator som är ansluten till nätverket hämtar automatiskt en kopia av blockchain. Detta gör det möjligt för alla att spåra transaktioner utan att behöva centralregistrering.

Blockchain-teknologin skapar en post som inte kan ändras utan en överenskommelse med resten av nätverket. Blockchain-konceptet tillskrivs bitcoins grundare, Satoshi Nakamoto. Detta koncept har inspirerat andra koncept utanför digitala pengar och valutor.

Block mining​

Block mining är processen där man fäster nya transaktionsposter på en blockchain. I processen – om vi tar bitcoin som ett exempel - blir nya bitcoins producerade och adderade till det befintliga omloppet. Mining kräver en specifik mjukvara som används för att lösa matematiska pussel, och denna validerar de legitima transaktionerna som utgör block. Dessa block läggs till den offentliga bokföringen (blockchain) ungefär var 10: e minut. Eftersom mjukvaran löser transaktioner belönas ”gruvan” med en viss mängd bitcoins. Ju snabbare ett minerals maskinvara kan bearbeta det matematiska problemet, ju mer sannolikt är det att validera en transaktion och tjäna sin bitcoinbelöningen.

De största kryptokurvorna

Bitcoin​

Bitcoin krediteras som den ursprungliga och mest kända kryptovalutan. Satoshi Nakamoto, en person eller en grupp personer under namnet, skapade den under 2009. Kanske kan dess egenskaper liknas med råvaror snarare än konventionella valutor. Detta återspeglas i det faktum att det nu används mer som en form av investering än en betalningsmetod. I december 2017 fanns omkring 16,7 miljoner bitcoins i omlopp (det antas att det antalet är begränsat till 21 miljoner enheter). Handlare kan antingen köpa bitcoin genom växling, eller spekulera på prisförändringar via CFD:er.
Läs mer om Bitcoin här

Ethereum

Ethereum är en relativt ny kryptovaluta. Den lanserades 2015 och är idag den näst största digitala valutan. Den fungerar på ett liknande sätt som bitcoin-nätverket, människor kan skicka och ta emot ”tokens” som representerar ett värde via ett öppet nätverk. Dessa Tokens kallas för Ether, och det är det som används som betalning i nätverket. Ethereums primära användning är dock smart-kontrakt snarare än som betalningsform. Smartkontrakt, eller kryptokontrakt är ett kodskript som kan distribueras i Etherums blockchain. Även begränsningen av antalet Ether fungerar något annorlunda än bitcoin. Utgåvan är begränsad till 18 miljoner Ether per år vilket motsvarar 25% av den ursprungliga försörjningen. Medan den absoluta utgivningen är fast, minskar den relativa inflationen varje år.
Läs mer om Ethereum här

Litecoin 

Litecoin är en av flera klonkryptovalutor som är producerade från bitcoin. I slutet av 2011 blev det "forked" utanför bitcoin ledger. Charlie Lee, skaparen av Litecoin, menade att det skulle bli en snabbare version av bitcoin, med snabbare enskilda transaktionstider. Han ökade också det maximala antalet mynt som kan göras. Det totala antalet Litecoin är 84 miljoner jämfört med bitcoins 21 miljoner.
Läs mer om Litecoin här

Andra kryptovalutor CMC Markets erbjuder >

 Zcash

Skapades i slutet av 2016 och skall, enligt egen utsago, ge extra säkerhet och integritet. Valutan skall möjliggöra privata transaktioner via en allmän blockchain. Användare erbjuds att använda dold transaktion eller ett konstruktionsbevis kallat zk-SNARK. Som bitcoin är Zcash totala mynttillförsel 21 miljoner.

Observera att vi endast erbjuder bitcoin och etereum CFD på vår plattform.

Sammanfattning

Bitcoin och andra kryptovalutor kan bäst beskrivas som potentiella valutor trots att de inte är allmänt erkända som betalningsmedel. Med sina betydande begränsningar är det svårt utveckla kryptovalutor till fullvärdiga valutor. Det finns också frågor om huruvida kryptokurvor är en del av en finansiell bubbla.

Det är möjligt, men osannolikt, att kryptovalutor skulle kunna användas som handelsvara någon större utsträckning i framtiden. Den potentiella användningen av blockchain-tekniken bakom kryptovalutor är en mycket intressant fråga. Det är möjligt att denna teknik kommer att användas för andra ändamål, inklusive juridiska transaktioner, säkerhetsprogram och röstsystem.

* Tilldelade pris för bästa plattformsfunktioner och bästa mobil / Tablet Platform; baserad på högsta användarvänlighet bland CFD & FX-handlare, Investment Trends 2017 UK, hävstångsprodukter. 

CMC Markets är endast nätmäklare. Materialet på denna webbplats är enbart för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga förhållanden eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) ekonomisk-, investerings- eller någon annan form av -rådgivning eller anbud i något avseende. Information skall inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument eller som rekommendation i något avseende. 

Lär dig mer om kryptovalutor

Läs mer i vår artikelserie om kryptovalutor

TOP