Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är kryptovalutor?

En kryptovaluta är en så kallad virtuell valuta, det vill säga att en enhet av den virtuella valutan motsvarar ett värde. En kryptovaluta fungerar autonomt och utanför traditionella bank- och regeringssystem.

En plattform designad för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Kryptovalutor är ett betalningsmedel som ofta används vid internetbaserade transaktioner inom ett specifkt virtuellt nätverk av användare med en speciell mjukvara, för hantering av kryptovalutan och för att genomföra transaktioner. Kryptovalutor skapas utifrån en digital kod vars funktion skiljer sig avsevärt från traditionella betalningar och valutor. Ett virtuellt nätverk för en kryptovaluta kan liknas vid en gemensam överrenskommelse att endast använda ett specifikt betalningsmedel.

Till skillnad från nationella valutor som har en lagstadgad penningenhet, t.ex den svenska kronan i Sverige, har den virtuella valutan en annan mynt-/räkneenhet. Några exempel på sådana är bitcoin för just Bitcoin och Ether för Ethereum.

Bitcoin tillskrivs ofta som den ursprungliga och överlägset mest kända kryptovalutan och lanserades januari 2009. Idag finns det fler än 1000 kryptovalutor tillgängliga online.

Kryptovalutor använder kryptografi för att säkra transaktioner och för att reglera skapandet av ytterligare enheter. Du kan fortfarande köpa och sälja dem som vilken annan tillgång. Du kan nu också handla på prisrörelserna för olika kryptokurser via CFD:er.

Kryptovalutor har dock ännu inte blivit allmänt accepterade av företag och konsumenter, och för närvarande är de för volatile för att vara lämpliga som betalningsmetoder. Som en decentraliserad valuta utvecklades de för att vara fria från regeringens tillsyn eller inflytande, och kryptovalutans ekonomi övervakas istället av peer-to-peer-internetprotokoll. De enskilda enheterna som utgör en kryptovaluta består av avancerade strängar av data som har unika koder för att representera en enhet.

Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto och anses vara den första decentraliserade kryptovalutan. Om namnet avser en individ eller en grupp är fortfarande okänt. Liksom alla kryptovalutor styrs den av en databas med blockkedjetransaktioner, som fungerar som en distribuerad offentlig huvudbok.

En egenskap de flesta kryptokurvor har är att de har utformats för att sakta minska produktionen av nya enheter. Följaktligen kommer endast ett begränsat antal enheter av valutan ha tillverkats. En strategi som speglar tillgångsslag som guld och andra ädelmetaller. Ett exempel är Bitcoin som förväntas stanna vid 21 miljoner enheter. Ethereum har en annan strategi, utgåvan av Ethereum är begränsad till 18 miljoner Eterum tokens per år, vilket motsvarar 25 % av det ursprungliga utbudet. Att begränsa antalet bitcoins ger "brist", vilket i sin tur ger valutan värde.

Vissa hävdar att Bitcoins skapare faktiskt modellerade kryptovalutan på ädelmetaller och som ett resultat blir ”gruvningen” svårare över tiden, eftersom gruvbelöningen blir halverad varje år tills den når noll.

1518025540 WHAT ARE CRYPTOCURRENCIES 843W MEDIUM

Viktiga funktioner i kryptografi

Det finns ett antal huvudsakliga principer som reglerar användningen, utbytet och transaktionerna av kryptovalutor.

Kryptografi

Kryptovalutor använder avancerad kryptografi på ett antal sätt. Kryptografi utvecklades ur behovet av säkra kommunikationsmetoder under andra världskriget, för att konvertera lättläsbar information till krypterad kod. Modern kryptografi har kommit långt sedan dess och i dagens digitala värld bygger den främst på datavetenskap och matematisk teori. Det baseras även på kommunikationsvetenskap, fysik och elteknik.

Två huvudelement i kryptografin är hashing och digitala signaturer:

  • Hashing Hashing verifierar dataintegritet, upprätthåller blockkedjestrukturen och kodar människors kontoadresser och transaktioner. Den genererar även kryptografiska pussel som gör blockbrytning möjlig.
  • Digitala signaturer gör att en individ kan bevisa att de äger en krypterad information utan att avslöja den unika informationen. Med kryptovalutor används tekniken för att teckna monetära transaktioner. Den digitala signaturen bevisar för nätverket att en kontoägare har godkänt och signerat transaktionen.

Blockchain-teknologin

En blockchain eller blockkedja är den decentraliserade offentliga huvudboken över kryptovalutornas transaktioner. Slutförda block, bestående av de senaste transaktionerna, registreras och läggs in i blockkedjan. De lagras i kronologisk ordning som en öppen, permanent och kontrollerbar post. Ett peer-to-peer-nätverk av marknadsaktörer hanterar blockkedjor, och de följer ett bestämt protokoll för att validera nya block. Varje "nod" eller dator som är ansluten till nätverket hämtar automatiskt en kopia av blockchain. Detta gör det möjligt för alla att spåra transaktioner utan att behöva centralregistrering.

Blockchain-teknologin skapar en post som inte kan ändras utan en överenskommelse med resten av nätverket. Blockchain-konceptet tillskrivs bitcoins grundare, Satoshi Nakamoto. Detta koncept har inspirerat andra koncept utanför digitala pengar och valutor.

Block mining

Block mining är processen där man fäster nya transaktionsposter på en blockchain. I processen – om vi tar bitcoin som ett exempel - blir nya bitcoins producerade och adderade till det befintliga omloppet. Mining kräver en specifik mjukvara som används för att lösa matematiska pussel, och denna validerar de legitima transaktionerna som utgör block. Dessa block läggs till den offentliga bokföringen (blockchain) ungefär var 10:e minut. Eftersom mjukvaran löser transaktioner belönas ”minern” med en viss mängd bitcoins.

Effektiv trading överallt

Vill du handla på språng? Vår tradingsapp låter dig öppna och stänga positioner, ställa in varningar och utföra analyser med mobiloptimerade grafer plus mycket mer.

De största kryptovalutorna

Bitcoin

Bitcoin grundades 2009 av en person eller grupp under namnet Satoshi Nakamoto. Bitcoin skapades med syftet att bli en betalningslösning utan någon form av förseningar, transaktionskostnader och statlig inblandning. Hittills har de flesta företag och användare ännu inte erkännt Bitcoin som ett riktigt betalningsmedel. Priset för bitcoin är dessutom alldeles för volatilt jämfört med traditionella valutor.

Först och främst har Bitcoin hittills använts som en investering. Bitcoins egenskaper liknar mer råvaror än traditionell valuta. Det beror på att den inte direkt påverkas av en enskild ekonomi och i stor utsträckning inte påverkas av penningpolitiska beslut. Trots det finns det flera faktorer som kan påverka värdet på bitcoin och detta är något alla som handlar bitcoin bör tänka på.

Läs mer om Bitcoin här

Ethereum

Ethereum är en digital plattform som kan byggas på med flera olika decentraliserade applikationer. Dessa applikationer kan innefatta säkerhetsprogram, avstämningssystem och betalningsmetoder. Precis som bitcoin är ethereum oberoende av myndigheters och banksystemets kontroll.

Idén bakom ethereum skapades av Vitalik Buterin. Den första versionen av plattformen kom 2015 och lanserades med hjälp av flera medgrundare. Sedan dess har det blivit den näst största kryptovalutan och har hjälpt till att bitcoin har fått allt fler nya konkurrenter.

Läs mer om Etherum här

Bitcoin cash

Bitcoin Cash är både en kryptovaluta och ett betalningsnätverk. Den skapades som ett resultat av en ”hard fork” i bitcoin i december 2017, med syftet att klara av transaktioner i en snabbare takt än det bitcoin klarade av. En sådan här uppdelning uppstår när medlemmar av kryptogemenskapen inte är överens och handlar oftast om förbättringar av programvaran som används av nätverket. I detta fall rådde oenighet om ett förslag om att utöka blockstorleken. Efter denna ”hard fork” delades blockkedjan i två separat kryptovalutor och det överläts till miners av valutan, utvecklare och investerare att bestämma vilken kryptovaluta som skulle anpassa sig. När denna uppdelning ägde rum utdelades ett bitcoin-cash-mynt (token) för varje bitcoin man hade (även om vissa marknadsplatser valde att inte kännas vid bitcoin-cash).

Läs mer om Bitcoin cash här

Litecoin

Litecoin är en peer-to-peer kryptovaluta skapades på initiativ av Charlie Lee (tidigare Google-anställd) år 2011. Det var en tidig variant av bitcoin, eller "altcoin" och var från början avsedd för mindre transaktioner än de som gjordes med bitcoin. Tekniskt sett skapades den för att vara i stort sett identisk med bitcoin, men den har några tydliga skillnader och förbättringar från bitcoin. Till exempel kan litecoin bearbeta block upp till fyra gånger snabbare än bitcoin. Det krävs också mer sofistikerad teknik att ta fram fler litecoins (mining) men det totala antalet tillgängliga "mynt" är ett mycket större antal än bitcoin - för närvarande fastställt till 84 miljoner, vilket är fyra gånger mer än bitcoin.

Läs mer om Litecoin här

Läs mer om andra kryptovalutor CMC Markets erbjuder.

Sammanfattning

Bitcoin och andra kryptovalutor kan bäst beskrivas som potentiella valutor trots att de inte är allmänt erkända som betalningsmedel. Med sina betydande begränsningar är det svårt att utveckla kryptovalutor till fullvärdiga valutor. Det finns också frågor om huruvida kryptokurvor är en del av en finansiell bubbla.

Det är möjligt, men osannolikt, att kryptovalutor skulle kunna användas som handelsvara i någon större utsträckning i framtiden. Den potentiella användningen av blockchain-tekniken bakom kryptovalutor är en mycket intressant fråga. Det är möjligt att denna teknik kommer att användas för andra ändamål, bland annat värdepapperstransaktioner, offentliga val och omröstningar.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app