Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: L

These are common terms used in the financial services industry

Lång position

En position som man tar när man förväntar sig en stigande marknad. Att gå lång innebär att köpa. När man handlar med valuta innebär det att köpa primärvalutan mot en sekundär valuta (motvaluta).

Libor

London InterBank Offered Rate. Den räntesats som tas ut mellan banker i London för kortsiktiga lån – en daglig referensränta som påverkar många andra ränteavgifter/ränteprodukter. Enskilda valutaenheter har en tillhörande Libor-ränta. Man tar fram räntor för 10 valutor med 15 förfallotider för var och en av dem – med tidsenheter från över natten upp till 12 månader – vilket gör att man producerar 150 räntor per bankdag.

Likvidationsvarning

När ett konto inte uppfyller säkerhetskravet måste mer pengar sättas in på kontot. Eller så måste säkerhetskravet på kontot minskas.

Likviditetsleverantör

En likviditetsleverantör är en individ eller institution som agerar som en likviditetsgarant (market maker) i en tillgångsklass. I Forex-världen tillhandahålls majoriteten av den globala likviditeten av ett antal stora investeringsbanker (dessa benämns som Tier 1 liquidity providers).

Limit-order

En order med en begränsning: antingen för det maximipris som ska betalas eller det minimipris som ska erhållas. Till exempel ”att köpa” om kursen går ner till en viss nivå. Om den aktuella kursen för USD/YEN är 93,00/03 så skulle en buy limit USD ligga på en kurs under 93 (t.ex. 92,50). En limit-order kan läggas till i en nuvarande position eller användas för att öppna en ny position (se ”Öppningsorder”).

Loggfil

En liggare eller dagbok där du kontinuerligt för in information om dina handelsaktiviteter.

Loonie

En slangterm för den kanadensiska dollarn.

Löpande vinst/förlust

Hur dina öppna positioner presterar: de ej realiserade pengar som du skulle vinna eller förlora på dina öppna positioner om de skulle stängas till gällande marknadspriser.

Löptid

Vissa CFD-produkter har en fast varaktighet. Till exempel löper terminskontrakt ut vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Vid den tidpunkten sägs termins-CFD-kontraktet ha löpt ut och väntar på avräkning. Avräkning sker när kontraktet som har löpt ut stängs på en nivå, normalt i relation till marknaden vid tidpunkten för utlöpandet.