Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordertyper och orderexekvering

På plattformen Next Generation erbjuds snabb och 100 % automatisk orderexekvering. Detta i kombination med flera olika ordertyper ger dig flexibilitet och möjlighet att handla med större kontroll och bättre riskhantering. Läs mer om vår plattformsprissättning och orderexekvering.

VINNARE2023

NO.1 WEB PLATFORM

ForexBrokers.com Awards

VINNARE2022

BEST MOBILE TRADING PLATFORM

ADVFN International Financial Awards

VINNARE2022

BEST CFD PROVIDER

Online Money Awards

Flera olika ordertyper

Vårt utbud av ordertyper möjliggör flexibla orderplaceringar och vårt riskhanteringsverktyg är anpassningsbart och enkelt att använda. Du kan ställa in förvalda Stop Loss- och Take Profit-order för att hantera risken i varje affär. Observera att alla stopporderalternativ utom garanterade stop loss-order är föremål för slippage och gap.

Garanterad Stop Loss-order

Mot en premie ger vår GSLO dig en 100% garanti att din Stop Loss kommer att exekveras till exakt det pris du vill, oavsett marknadsvolatilitet eller gap. Vi kommer att betala tillbaka hela premien, om GSLO:n inte används.

Marknadsordrar

Använd marknadsordrar för att öppna eller stänga positioner till det aktuella marknadspriset. Vår automatiska orderexekvering innebär att marknadsordrar utförs till nästa tillgängliga pris.

Limit och Stop Entry-ordrar

Limit-ordrar och stop entry-ordrar används för att öppna en position till ett specifikt pris över eller under det aktuella marknadspriset, inom en angiven tidsperiod.

Stänga delar av en position

Det är möjligt att stänga endast en del av befintliga affärer. Till exempel, om du har fyra CFD-affärer á 2 CFD vardera på Sweden 30, kan du välja att stänga en del (2 CFD:er) och lämna de andra tre affärerna öppna.

Stop Loss-order

Stop Loss-order gör att du kan specificera ett pris till vilket din position ska stängas om marknaden rör sig emot dig.

Glidande Stop Loss-order

En Glidande Stop Loss kommer att flytta sig i takt med att det rör sig gynnsamt för dig med ett visst avstånd som du har angett när du placerade ordern.

Take Profit-order

Take Profit-order används för att ange en förvald målnivå där du vill att systemet ska stänga en position och säkra vinsten från affären i fråga.

Avancerade orderfunktioner

Plattformen inkluderar en samling avancerade orderfunktioner som gör att du får ännu mer kontroll, flexibilitet och anpassningsmöjligheter vad gäller ordrar och orderexekvering.

Handla i grafer

Öppna, stäng och ändra order direkt i graferna och jämför med historiska prishändelser. Så snart en position har öppnats, kan du klicka på den trekantiga symbolen i grafen, som visar en affär. Dra sedan i linjerna som visar nivåerna för Stop Loss och Take Profit för att ändra dem. Handel med 1-klick gör att du kan placera affärer omedelbart genom att klicka på ett köp- eller säljpris. Dina vanliga förvalda inställningar för riskhantering och order kommer att användas automatiskt.

Använd boundary-order på volatila marknader

Kontrollera slippage på volatila marknader genom att ställa in en toleransnivå i rutan för boundary i orderrutan. Om priset vid exekvering ligger utanför toleransnivå, kommer ordern att makuleras. Man kan välja till en boundary på marknads- och Stop Entry-order.

Använd prisdjup för stora order

Vårt prisdjup visar priser för affärer som är större än vad som är tillgängligt vid det första köp- och säljpriset. Prisdjupet gör att du kan öppna en stor position med ett enda avslut, men till en vidare spread än det som gäller för en mindre affär. Vår automatiska orderexekvering säkerställer att positioner upp till vår maximala positionsstorlek alltid kommer att genomföras.

Gå långt och kort samtidigt

Om du inaktiverar kontonetting (via ”Kontoinställningar”) kan du placera långa och korta positioner på en och samma produkt samtidigt.

Handla genom att använda orealiserad vinst

Om en öppen position har en orealiserad vinst kan den orealiserade vinsten användas som säkerhetskrav för att öppna nya affärer. Det finns därmed en möjlighet att finna nya handelsmöjligheter utan att behöva stänga vinstgivande positioner.

Orderinställningar

Ställ in orderinställningar på förhand för alla eller specifika produkter. Du kan ställa in förvalda stop loss och take profit nivåer. Under denna meny kan du även ta bort "ordersammanställning" som är en bekräftelseruta vid placering av order.

Rollover-rabatt på forwards

När du manuellt rullar en forward till nästa kontrakt, öppnar du en ny affär till mittpriset och sparar 50 % av spreaden. Du kan också göra inställning för rullning av forward-kontrakt till ”Auto Roll-Over” så att denna regel tillämpas på alla dina forward-positioner.

Notifiering om exekvering

Våra larmfunktioner meddelar dig när viktiga prisnivåer överträds eller när dina avvaktande order exekveras. Du får meddelanden på plattformen och till din e-post, eller som en push-notis på din mobiltelefon/surfplatta.

Via e-post, SMS eller push

Du får meddelanden om orderexekvering, inkluderat push-meddelanden i mobilen, när avvaktande ordrar (såsom stop entry, limit, stop loss eller take profit-ordrar) genomförs på ditt konto.

Som komplement till meddelanden om orderexekvering, erbjuder vi också kurslarm. Kurslarmen gör att du får meddelanden när ett pris på en produkt som du är intresserad av når en angiven nivå.

Likvidering

Du kan välja vilken likvidationsmetod som ska användas av plattformen för att automatiskt likvidera dina affärer om ditt mittbaserade kontovärde* faller under din likvidationsnivå. Du ändrar inställningen under "Kontoinställningar" i plattformen. Läs mer och se ett exempel.

Fullständig likvidering

Detta är standardinställningen och den stänger alla positioner på ditt konto^.

Sist in, först ut

Detta alternativ startar genom att stänga din senaste position, eller en andel av den, först. Därefter kommer den näst senaste positionen att minskas eller stängas om nödvändigt, och så vidare.

Position med störst förlust först

Detta alternativ startar genom att stänga den position som visar störst orealiserad förlust först, eller andelar av den, enligt principen först in, först ut.

Position med högst säkerhetskrav först

Detta alternativ startar genom att stänga den position som har högst säkerhetskrav först, eller andelar av den, enligt principen först in, först ut.

Effektiv handel överallt

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app