Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: S

These are common terms used in the financial services industry

S&P 500

Ett vägt index för de 500 största företagen som är noterade på New York-börsen (NYSE) eller NASDAQ. Används ofta som en sentimentmätare för hela USA-marknaden.

Säkerhetskrav

Det belopp som tas i "deposition" när du öppnar en position.

Säljgräns

En villkorad handelsorder som anger att ett värdepapper endast kan säljas till ett angivet pris eller högre.

Säljkurs (offer)

Ett aktuellt marknadspris består av en nivå där du kan sälja och en nivå där du kan köpa. Nivån där du kan köpa är alltid den högre av de två priserna och kallas för säljkurs (offer).

Säljstopp

En order för att öppna en säljposition till en lägre kurs än den kurs som gällde när ordern lades.

Scalpa

En handelsstrategi som består i att göra väldigt kortsiktiga affärer, ibland endast en minut eller ännu kortare, i syfte att försöka tjäna pengar på spreaden.

Sista handelsdagen

Den sista dagen som du kan handla på en viss en marknad. Denna behöver inte nödvändigtvis vara samma som avräkningsdagen.

Sista handelstiden

Det sista klockslaget (på den sista handelsdagen) som du kan handla på en viss marknad.

Spotmarknad

Den faktiska, underliggande marknaden som derivatkontrakten baseras på.

Spotmarknadspris (se även Spotpris)

Priset för en tillgång för omedelbar leverans. Med andra ord, det aktuella priset för ett instrument, precis i denna stund. Denna term används ofta för aktieindex medan synonymen "spotpris" oftare används för valutor och råvarupriser.

Spotpris (se även "Kontantpris")

Priset för en valuta, ett index, en råvara eller en aktie för omedelbar avräkning eller leverans.

Spread

Skillnaden mellan en viss produkts köppris och säljpris.

Stängning

Den process där man avslutar en befintlig affär. När man stänger en affär får man som resultat en vinst eller förlust.

Stapeldiagram

I ett dagligt stapeldiagram representerar varje stapel en dags aktivitet. Den lodräta stapeln ritas från dagens högsta pris till dagens lägsta pris. Stängningspriser och öppningspriser markeras med ticks på stapeln.

Stochastic

En grafindikator som används inom teknisk analys för att signalera en potentiell trendomsvängning. Detta kan vara en signal på ett överköpt eller översålt marknadsförhållande.

Stödnivå

En teknik som används inom teknisk analys för att ange en nedre prisgräns där man kan förvänta sig att kursen "studsar tillbaka". En prispunkt är en kurs där köpare som ligger i startgroparna kommer att gå in i marknaden och "stödja" kursen. Motsatsen till stöd är motstånd.

Stop loss

En order som placeras för att sälja ett värdepapper när den når en viss kurs. En stop loss-order är utformad för att begränsa en investerares förluster i en värdepappersposition.

Stop-order

En uppmaning att vidta åtgärder om priset blir mindre fördelaktigt. Man kan lägga till en stop-order i en befintlig position (kallas för stop loss) eller använda den för att starta en ny position (se "Öppningsorder").

Storlek på affär

Storleken på den underliggande position som du handlar i. Styr hur mycket du vinner eller förlorar på en affär för varje punkt av prisrörelse på marknaden.

Stort valutapar

Syftar på de fyra mest handlade valutaparen på marknaden: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF.

Swap

Rollover-avgiften/-krediten för att hålla en position öppen under natten.

Swissie

En slangterm för den schweiziska francen.