Ordlista: P

These are common terms used in the financial services industry

P&L

En förkortning för Profit & Loss, det vill säga, vinst och förlust. Det är en redovisning som sammanställs i slutet av en bokföringsperiod för att visa brutto- och nettovinst, eller brutto- och nettoförlust.

Parabolic SAR

SAR är en förkortning för Stop And Reversal, det vill säga stoppa och vända (position). Det är en grafindikator som används inom teknisk analys för att identifiera när trender är på väg att ta slut och eventuellt vända.

Pip

Används normalt när man pratar om växelkurser. Det är en förkortning för ”Percentage In Point”, det vill säga, procenttal per punkt. Det är normalt, men inte alltid, den fjärde decimalpositionen, det vill säga 0,0001. Traditionellt sett var ett pip den minsta rörelsen för en växelkurs men så är inte fallet längre.

Pivot points

Används vid teknisk analys. När man utnyttjar pivot points använder man den föregående periodens högsta kurs, lägsta kurs och stängningskurs för att räkna ut den aktuella periodens stöd- och motståndsperioder.

Position

En affär som du har öppen på marknaden.

Postens storlek

Kallas även för ordervolym. Avser den standardiserade kvantiteten av ett finansiellt instrument – som primärvaluta, underliggande tillgångar eller aktier – per kontrakt.

Primärvaluta

Den första valutan i ett valutapar som används i valutahandel.
TOP

Vi använder cookies för att optimera webbplatsen för en bättre kundupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du vår cookie policy. Mer info

Stäng
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.