Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ordlista: K

These are common terms used in the financial services industry

Kanal

En uppåtgående eller nedåtgående trend vars toleransnivåer markeras av två raka linjer. Om kursen bryter igenom linjerna, uppåt eller nedåt, signalerar det en potentiell förändring i trenden.

Kombinerad kurs

Tvåvägspris. När både ett köp- och säljpris noteras för en valutatransaktion.

Kontobehållning/kontovärde

Det totala finansiella resultatet av alla genomförda transaktioner och insättningar/uttag på handelskontot.

Kontrakt (enhet eller post)

Standardenheten för handel på vissa börser. För aktieindex, valuta och råvarupositioner, beloppet för primärvalutans vinst eller förlust per punktrörelse på marknaden.

Kontrollerad risk

En position som har en strikt begränsad maxförlust eftersom man använder en garanterad stop loss-order. Se även "Begränsad risk".

Köpgräns

En villkorad handelsorder som anger att ett värdepapper endast kan köpas till ett angivet pris eller lägre.

Köpkurs

Ett aktuellt marknadspris består av en nivå där du kan sälja och en nivå där du kan köpa. Nivån där du kan sälja är alltid den lägre av de två priserna och kallas för köpkurs.

Köpposition

Ett åtagande för att köpa ett visst antal finansiella instrument.

Köpstopp

När du köper ett värdepapper till ett pris som är högre än den aktuella säljkursen. Det utlöses när marknadspriset når eller bryter igenom köpstoppriset.

Kort position

En position som man tar när man förväntar sig en fallande marknad. Att gå kort innebär att sälja. När man handlar med valuta innebär det att sälja basvalutan mot motvalutan.

KPI

Konsumentprisindex – ett mått på ett lands eller en regions inflationstakt. Indexet baseras på prisutvecklingen för en grupp utvalda varor och tjänster.

Kvantitativ lättnad

Det är en åtgärd som vidtas av centralbanker för att stimulera ekonomin. Metoden används framförallt när konventionell penningpolitikåtgärder (som sänkning av räntan) har blivit ineffektiva. En centralbank kan skapa kapital elektroniskt på sitt eget bankkonto för att köpa statsobligationer som utfärdats vid ett tidigare tillfälle samt även tillgångar från den privata sektorn och nödlidande tillgångar (för att företag ska kunna anförskaffa kapital). Syftet är att skapa mer omsättningsbara och likvida marknader för att på så sätt stimulera ekonomin.

Kvartalsvisa CFD:er

En typ av termin med periodiska löptider med tre månaders mellanrum. Kurserna noteras normalt för de kommande två eller tre kvartalen. Se även "Rollover".