Sverige (SV)
78% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

De potentiella riskerna med CFD-handel

Hävstång

För att placera en CFD-affär behöver du sätta in en procentandel av en positions totala värde, som kallas säkerhetskrav. Om du köper CFD:er som är värda 10 000 kr och säkerhetskravet i procent för tillämplig nivå är 5 %, behöver du endast betala ett säkerhetskrav på 500 kr. Dock utsätter du dig för samma risker och chanser som om du hade köpt aktier till ett nominellt värde av 10 000 kr. Detta innebär att alla förändringar på marknaden kommer att ha en större effekt på ditt kapital, jämfört med om du hade köpt samma värde i aktier.

Du kan förlora mer än din ursprungliga insättning

Om vi använder samma exempel som ovan och du köper CFD:er till ett värde av 10000 kr och säkerhetskravet för tillämplig nivå är 5 %, behöver du endast sätta in positionens säkerhetskrav som är 500 kr för att placera affären. Om positionen rör sig till din nackdel med 10 % kommer du att förlora 1000 kr. Detta är dubbelt så mycket som positionens säkerhetskrav Det är möjligt att förlora mer än den initiala insättningen och du kan behöva göra ytterligare insättningar.

Kostnader

Beroende på vilka positioner du har och hur länge du håller dem öppna kan du behöva betala för innehavskostnader . Innehavskostnaderna tillämpas på ditt konto dagligen om du innehar öppna positioner på vissa produkter efter klockan 17:00 New York-tid. I vissa fall och särskilt om du håller positionerna öppna under en lång tid, kan summan av dessa innehavskostnader överskrida dina vinster, eller öka förlusterna väsentligen. Det är viktigt att du alltid har tilläckliga medel på ditt konto för att täcka tillämpliga innehavskostnader.

Om positionen rör sig till din nackdel, eller om du låter innehavskostnaderna öka, kan du förlora mer än den initiala insättningen och du kan behöva göra ytterligare insättningar.

Risk för likvidering

Du måste se till att alltid ha tilläckliga medel på ditt konto för att alltid täcka dina totala säkerhetskrav. Om du inte har det och saldot på ditt konto ligger under nivån för likvidering (som visas i plattformen) kommer några eller samtliga av dina positioner att likvideras.  Du bör regelbundet se över ditt konto och sätta in ytterligare medel eller stänga dina positioner (eller en andel av dina positioner) så att medlen på ditt konto täcker det totala säkerhetskravet.

Marknadsvolatilitet och snabba förändringar i marknadsvärden, som kan uppstå utanför normala arbetstider om du handlar på internationella marknader, kan leda till att saldot på ditt konto förändras snabbt. Om du inte har tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka sådana situationer finns det en risk för att dina positioner automatiskt kommer att stängas av plattformen, om saldot på ditt konto ligger under nivån för likvidering.

Tryck på informationsknappen vid ditt saldo längst upp till höger i plattformen för att visa utökad information om din kontoställning, däribland procentnivån förlikvidation.

Exempel:

Om nuvarande likvidationsnivå i procent är 50 % och du har fyra öppna positioner som vardera har ett säkerhetskrav på 5000 kr, kommer ditt totala säkerhetskrav att vara 20 000 kr. Om ditt mittprisbaserade kontovärde sedan sjunker till mindre än 50 % av det totala säkerhetskravet, som i detta fall är 10 000 kr kommer några eller samtliga av dina affärer som utgör denna position att likvideras, vilket potentiellt leder till förlust för dig.

Det mittprisbaserade kontovärdet är summan av din realiserade och orealiserad vinst/förlust där det orealiserad beloppet beräknas genom användning av nivå 1-mittpris för produkten/produkterna.

Marknadsvolatilitet

Finansiella marknader kan förändras snabbt och priserna på våra produkter kommer att spegla detta. Gap är en risk som uppstår till följd av marknadsvolatilitet. Gap inträffar när priserna på våra produkter plötsligt ändras från ett pris till ett annat, som en konsekvens av marknadsvolatilitet. Kanske har du inte alltid möjlighet att placera en order. Kanske kan plattformen inte exekvera en order mellan de två prisnivåerna. En av effekterna av detta kan vara att stop loss-ordrar exekveras till ogynnsamma priser, antingen högre eller lägre än du hade förutsett, beroende på i vilken riktning du handlar. Du kan begränsa risken och effekten av marknadsvolatilitet genom att använda en boundary-order.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto med BankID

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

TOP

Denna webbplats använder cookies för bästa kundupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du cookies. Besök vår Cookie Policy om du vill ändra dina inställningar för cookies. Mer info

Stäng
ESMAS standardiserade riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.