Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

De potentiella riskerna med CFD-handel

Hävstång

CFD:er handlas med något som kallas för säkerhetskrav. Säkerhetskrav är en procentsats som visar hur stor procentuell andel av en positions värde du behöver ha på ditt konto för att ta positionen. Procentsatsen varier beroende på vilken produkt du handlar. Om du exempelvis köper H&M för 10 000 kr och säkerhetskravet är 20 % så innebär det att positionens säkerhetskrav är 2000 kr (10 000 * 20%). Eftersom säkerhetskravet är 2000 kr så räcker det teoretiskt med detta på depån för att ta positionen. Notera att hävstången på positionen då är fem gånger eftersom positionen är värd fem gånger mer än ditt konto (10 000/2000). Om H&M stiger 5 % så innebär det att ditt konto stiger med 25 % och om H&M sjunker 5 % så sjunker ditt konto 25 %. Notera att du som kategoriseras som professionell kund kan handla till betydligt lägre säkerhetskrav och därigenom högre hävstång.  

Som professionell kund kan du förlora mer än din ursprungliga insättning

Om du kategoriseras som professionell kund finns risken för negativt kontosaldo. Låt säga att du har 10 000 kr på ditt konto och köper en aktie som har ett säkerhetskrav på 5 %. Du beslutar dig för att binda allt kapital i säkerhetskrav och därigenom ta en position som är värd 200 000 kr (10 000/5%). Dagen efter du köpt aktien vinstvarnar bolaget innan öppning och aktien öppnar ner 15 %. Eftersom nedgången motsvarar en förlust på 30 000 kr och ditt konto var värt 10 000 kr så kommer du ha ett minussaldo på 20 000 kr. Under rubriken "risk för likvidering" nedan kan du läsa mer om detta. 

Kostnader

Beroende på vilka positioner du har och hur länge du håller dem öppna kan du behöva betala en innehavskostnad. Innehavskostnaden tillämpas på ditt konto dagligen om du innehar öppna positioner på vissa produkter efter klockan 23:00 svensk tid. I handelsplattformen och "Översikt" för respektive produkt hittar du innehavskostnaden. Observera att vissa produkter under perioder kan ha hög innehavskostnad. Planerar du att ha din position öppen under en längre tid är det därför viktigt att du tar hänsyn till detta och att du alltid har tillräckligt med kapital för att täcka denna kostnad.  

Om positionen rör sig till din nackdel, eller om du låter innehavskostnaderna öka, kan du som kategoriseras som professionell kund förlora mer än den initiala insättningen.

Risk för likvidering

Du måste se till att alltid ha tilläckligt med medel på ditt konto för att alltid täcka dina totala säkerhetskrav. Om du inte har det och saldot på ditt konto ligger under nivån för likvidering (som visas i plattformen) kommer några eller samtliga av dina positioner att likvideras.  Du bör regelbundet se över ditt konto och sätta in ytterligare medel eller stänga dina positioner (eller en andel av dina positioner) så att medlen på ditt konto täcker det totala säkerhetskravet.

Marknadsvolatilitet och snabba förändringar i marknadsvärden, som kan uppstå utanför normala handelstider om du handlar på internationella marknader, kan leda till att saldot på ditt konto förändras snabbt. Om du inte har tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka sådana situationer finns det en risk för att dina positioner automatiskt kommer att stängas/avslutas av handelsplattformen på grund av att saldot på ditt konto ligger under nivån för likvidering.

Tryck på informationsknappen vid ditt saldo längst upp till höger i plattformen för att visa ytterligare information om din kontoställning, däribland saldo och procentuella nivån för likvidation.

Exempel:

Om nuvarande likvidationen sker när ditt kontovärde understiger 50 % av säkerhetskravet och du har två öppna positioner som vardera har ett säkerhetskrav på 5000 kr, kommer ditt totala säkerhetskrav att vara 10 000 kr. Om ditt mittprisbaserade kontovärde sedan sjunker till mindre än 50 % av det totala säkerhetskravet, 5000 kr (10 000 *50 %), kommer några eller samtliga av positionerna likvideras. Vilket potentiellt leder till förlust för dig.

Det mittprisbaserade kontovärdet är summan av din realiserade och orealiserad vinst/förlust där det orealiserad beloppet beräknas genom användning av nivå 1-mittpris för produkten/produkterna.

Marknadsvolatilitet

Finansiella marknader kan förändras snabbt och priserna på våra produkter kommer att spegla detta. Gap är en risk som uppstår till följd av marknadsvolatilitet. Gap inträffar när priset "hoppar" från en nivå till en annan utan att handlas där emellan. Det blir ett gap i kursen vilket ofta sker när marknadens överraskas av positiva eller negativa nyheter. Om du vill skydda dina positioner mot gap kan du använda dig av en Garanterad Stop Loss. En annan konsekvens av en volatil och snabbrörlig marknad är att det kan uppstå slippage. Slippage innebär att du får ett sämre pris när din order genomförs. Du kan dock förhindra detta genom att använda en så kallad Boundary-order där du själv väljer om och hur mycket slippage du tillåter. Överskrids det du tillåter så genomförs inte ordern.  

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

TOP