Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Prisjusteringar

Hur kan ett företags tillkännagivande av aktieutdelning påverka min handel?

Om du har en öppen position i ett företag som tillkännager en utdelning kommer ditt konto att krediteras/debiteras innan marknaden öppnar den dag som aktien handlas utan utdelning ("ex-dividend). Observera att CMC Markets i egenskap av brittiskt bolag kan tillämpas en skatt på utdelningen beroende på vilket land aktien handlas i. Detta gör att du i vissa fall kommer erhålla mindre än 100 % av utdelningen. Här följer ett typiskt exempel:

  • Ericsson tillkännager en utdelning på 5 kr
  • Du äger för närvarande 3 000 CFD:er i Ericsson
  • 5 x 3 000 = 15 000 kr

Sverige är ett av de länder där du erhåller mindre än 100 % av utdelningen. För Sverige gäller 90 %.

Utdelning som är dig tillhanda på ditt CFD-konto den dag aktien handlas utan utdelning är därför 13 500 kr (15 000 * 0,90).

Om du har en öppen kort position innan marknaden öppnar i ett bolag som handlas utan utdelning kommer ditt konto att debiteras med 100 % av utdelningen oavsett vilket land aktien handlas i.

Även aktieindex, där bolaget som handlas utan utdelning ingår, påverkas av aktieutdelningen. Observera att det belopp du krediteras eller debiteras kommer att vara föremål för tillämplig skatt för innehav. Beskattningen sker enligt de regler som gäller i den region där aktien är noterad. För amerikanska bolag behöver du fylla i en blankett som heter W-8BEN-E och som kan hämtas här. Hör av dig till vår kundservice om du behöver hjälp att fylla i den.

På det dagliga kontoutdraget kommer aktieutdelningar att visas under "Kontanttransaktioner" som Företagshändelse och i handelsplattformen ser finner du informationen i ”Historik”.

Hur kommer företagshändelser att tillämpas på mina positioner i aktier?

Prisjusteringar kan komma att tillämpas på ditt konto när du innehar positioner i CFD-aktier eller cash-index.

Varför debiteras jag för en prisjustering när jag innehar en kort position?

Eftersom du skulle ha dragit nytta av den konstgjorda prisrörelsen vid den tidpunkt när du inte borde ha gjort det, kommer motsvarande belopp att debiteras från ditt konto för att kompensera detta. Men på det hela taget kommer du varken att förlora eller vinna något på grund av denna prisjustering.

Vad är prisjusteringar?

I händelse av att en listad emittent av värdepapper (hos vilken du har en öppen CFD-position hos oss) tillkännager en aktiesplit eller omvänd aktiesplit, eller gör ändringar i sin kapitalstruktur genom nyemission, fondemission eller kontantutdelning, kommer vi att göra en prisjustering för den relevanta aktie-CFD:n i listan. Justeringen görs på ex-dagen eller på utdelningsdagen.

 

Vad händer om ett företag gör en nyemission?

Vid en nyemission kommer ett företag att ge sina aktieägare en chans att köpa nyligen utfärdade aktier, normalt till ett rabatterat pris, innan de läggs ut till försäljning för allmänheten. Vi eftersträvar att kontakta dig för att förklara detaljerna kring nyemissionen om du skulle inneha en position i ett företag som inleder en nyemission.

Hur påverkar företags aktiesplittar mitt konto?

Aktiesplittar genomförs normalt när värdet på ett företags aktier har blivit för högt. Företaget kommer huvudsakligen att erbjuda fler aktier i företaget men till ett lägre pris. Här följer ett typiskt exempel:

Du äger 300 enheter i företaget Q till ett pris av 1 670 per aktie

Den R (datum) tillkännager Q att företaget kommer att utfärda en aktiesplitt på 5 för 1.

Tack vare detta kommer du att få 5 aktier för varje aktie du äger för närvarande.

Du äger nu 1 500 enheter till det nedsatta priset 321,4.

Observera att det övergripande avtalsvärdet förblir det samma: (300 enheter x 1 607 = 4 821; 1 500 enheter x 321,4 = 4 821)

På det dagliga kontoutdraget kommer aktiesplittar att visas under "Historik" som:

"Företagshändelse: Konsolidering av ZZZ

X för Y"

(Där ZZZ är företaget och X samt Y är villkoren för aktiesplitten).

Hur kommer ni att justera mitt konto när jag innehar positioner i cash-index?

När en aktie börjar handlas igen efter en utdelning kommer värdet på den aktien (om man ignorerar alla andra marknadskrafter) i själva verket att falla med utdelningsbeloppet. I de flesta fall kommer detta i sin tur att få indexvärdet att falla eftersom detta beräknas med hjälp av värdet på de aktier som finns i det. Hur mycket index faller beror på aktiens viktning inom index i fråga. Om mer än en aktie som ingår i ett index har haft utdelning på samma dag och därför börjar handlas igen efter utdelningen på samma datum, kommer vi att lägga till det antal punkter som varje aktie får index att falla med (tillsammans) för att räkna ut det totala utdelningsbeloppet i relation till det faktiska index-CFD som vi tillhandahåller.

Behöver du hjälp?

Ring oss

Ring oss

08 5069 3203

Vår svensktalande kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag 08.00-17.00

Skicka oss ett e-postmeddelande

Skicka oss ett e-postmeddelande

kundservice@cmcmarkets.se

om du har några frågor eller behöver hjälp