Sverige (SV)
70,5 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Klagomål

Frågor

Svar

 • Hur gör jag för att lämna ett klagomål – Countdowns ?

  (Countdowns är endast tillgängligt för CMC Pro)

  Feedback och klagomål

  Vårt mål är att tillhandahålla bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi uppskattar all feedback från våra kunder och använder den för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi är medvetna om att saker och ting kan gå snett ibland, eller att det kan ha uppstått missförstånd. För oss på CMC Markets är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter.

  Frågor om konton

  Om du har frågor gällande ditt konto eller dina mellanhavanden med CMC Markets bör du först och främst kontakta kundserviceteamet så snabbt som möjligt:

  E-post: kundservice@cmcmarkets.se

  Telefon: 08 5069 3203

  Postadress: Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige

  Vårt kundserviceteam kommer att avgöra om ditt ärende kan lösas omgående eller om det kräver fortsatt handläggning. De flesta frågor kan komma att lösas inom 24 timmar. Om ett ärende kräver fortsatt handläggning har vi som mål att kontakta dig inom fem arbetsdagar – från datumet när ärendet rapporterades in – för att återkoppla kring utkomsten.

   

  Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du fortfarande inte är nöjd med det svar du har fått av CMC Markets, alternativt om du vill lämna ett klagomål, ska du kontakta kundserviceteamet via:

  E-post: kundservice@cmcmarkets.se

  Telefon: 08 5069 3203

  Postadress: Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige

  När vi erhållit ditt klagomål kommer vi att bekräftar detta via e-post så snart som möjligt. Ditt klagomål kommer att prövas av en klagomålsansvarig som därmed inte är direkt involverad i ärendet. Vi har som mål att pröva alla klagomål samt informera dig om resultatet så snart som möjligt. Om vi av någon anledning inte kan lösa problemet inom fem (5) arbetsdagar efter att vi tagit ditt klagomål, kommer vi kontinuerligt att uppdatera dig kring status fram tills att ditt ärende är slutligt prövat.

  Om vi inte kan lösa problemet inom den överenskomna tiden (i veckor) efter att vi fått in ditt klagomål, kommer vi att kontakta dig skriftligen för att förklara att vi inte har kunnat få fram ett slutgiltigt svar och även ange när vi förväntar oss kunna ge ett svar. Vi informerar även om att du kan vidarebefordra ditt klagomål till den brittiska myndigheten IBAS (Independent Betting Adjudication Service).

  När vi prövar ditt klagomål kommer vi att ta hänsyn till ämnet, de bevis du presenterar, bevis som finns i våra register samt relevanta råd och riktlinjer från relevant tillsynsmyndighet, The Gamling Commission och IBAS. Vi kommer att meddela dig skriftligen kring tvistens utgång samt vilka skäl som vi grundar besluten på. Vi kommer även att inkludera detaljerad information om hur vi har räknat ut eventuella kompensationsbelopp. Vi informerar även om att du kan vidarebefordra ditt klagomål till IBAS (Independent Betting Adjudication Service) i de fall du fortfarande inte är nöjd med utkomsten. Se till att tillhandahålla alla kontaktuppgifter som krävs i de fall du väljer att kontakta dem. Om du vill att IBAS ska pröva ditt ärende måste du normalt kontakta dem inom sex (6) månader efter att du erhållit slutgiltiga beskedet.

   

  Är du fortfarande inte nöjd - IBAS (Independent Betting Adjudication Service)

  Om vi inte har prövat ditt klagomål inom de tidsramar som anges ovan kommer du att informeras kring detta. I dessa fall har du rätt att vidarebefordra ärendet till IBAS (Independent Betting Adjudication Service), om du fortfarande är missnöjd. Kontaktuppgifterna till IBAS är följande:

  Independent Betting Adjudication Service

  PO BOX 62639

  London EC3P 3AS, Storbritannien

  Telefon: +44 (0)20 7347 5883

  Fax: +44 (0)20 7347 5882

  E-post: adjudication@ibas-uk.co.uk

 • Hur gör jag för att lämna ett klagomål – CFD:er?

  Feedback och klagomål

  Vårt mål är att tillhandahålla bästa möjliga service till alla våra kunder. Vi uppskattar all feedback från våra kunder och använder den för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi är medvetna om att saker och ting kan gå snett ibland, eller att det kan uppstå missförstånd. För oss på CMC Markets är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter.

   

  Frågor om konton

  Om du har frågor gällande ditt konto eller dina mellanhavanden med CMC Markets bör du kontakta kundserviceteamet så snabbt som möjligt:

  E-post: kundservice@cmcmarkets.se

  Telefon: 08 506 932 03

  Postadress: CMC Markets, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige

  Vårt kundserviceteam kommer att avgöra om ditt ärende kan lösas omgående eller om det kräver fortsatt handläggning. De flesta frågor kan komma att lösas inom 24 timmar. Om ett ärende kräver fortsatt handläggning har vi som mål att kontakta dig inom fem (5) arbetsdagar – från datumet när ärendet rapporterades in – för att återkoppla kring utkomsten.

   

  Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du fortfarande inte är nöjd med det svar du har fått av CMC Markets, alternativt om du vill lämna ett klagomål, ska du kontakta kundserviceteamet via:

  E-post: kundservice@cmcmarkets.se

  Telefon: 08 5069 3203

  Postadress: CMC Markets, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige

  När vi erhållit ditt klagomål kommer vi att bekräftar detta via e-post så snart som möjligt. Ditt klagomål kommer att prövas av en klagomålsansvarig som därmed inte är direkt involverad i ärendet. Vi har som mål att pröva alla klagomål samt informera dig om resultatet så snart som möjligt. Om vi av någon anledning inte kan lösa problemet inom fem (5) arbetsdagar efter att vi tagit ditt klagomål, kommer vi kontinuerligt att uppdatera dig kring status fram tills att ditt ärende är slutligt prövat.

  Om vi inte kan lösa problemet inom den överenskomna tiden (i veckor) efter att vi fått in ditt klagomål, kommer vi att kontakta dig skriftligen för att förklara att vi inte har kunnat få fram ett slutgiltigt svar och även ange när vi förväntar oss kunna ge ett svar. Vi informerar även om att du kan vidarebefordra ditt klagomål till den brittiska konsument ombudsmannen, FOS (Financial Ombudsman Service), samt bifoga en kopia av FOS informationsbroschyr.

  När vi prövar ditt klagomål kommer vi att ta hänsyn till ämnet, de bevis du presenterar, bevis som finns i våra register samt relevanta råd och riktlinjer från relevant tillsynsmyndighet, FCA (Financial Conduct Authority) samt från FOS. Vi kommer att meddela dig skriftligen kring tvistens utgång samt vilka skäl som vi grundar besluten på. Vi kommer även att inkludera detaljerad information om hur vi har räknat ut eventuella kompensationsbelopp. Vi informerar även om att du kan vidarebefordra ditt klagomål till FOS (Financial Ombudsman Service), i de fall du fortfarande inte är nöjd med utkomsten samt bifoga en kopia av FOS informationsbroschyr. Om du vill att FOS ska pröva ditt ärende måste du normalt kontakta dem inom sex (6) månader efter att du erhållit slutgiltiga beskedet.

   

  Är du fortfarande inte nöjd

  Om du är missnöjd med vår hantering av det klagomålet eller beslut rörande ditt klagomål eller bestridande kan du (om du är kategoriserad som en

  Icke-professionell Kund) vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23

  Stockholm för att se om de kan pröva ärendet eller välja att hänskjuta ärendet till

  FOS, Financial Ombudsman Service. Dessa är statliga myndigheter vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsument och näringsidkare. Anmälan till ARN skall göras av konsument och ska ha inkommit till nämnden inom tolv (12) månader efter att CMC Markets slutliga prövning, medans anmälan till den brittiska myndigheten skall  

   

  Kontaktuppgifterna till FOS är följande:

  The Financial Ombudsman Service

  Exchange Tower

  London E14 9SR, Storbritannien

  Tel: +44 (0)800 0 234 567

  Gå till Financial Ombudsman Services webbplats eller kontakta dem via e-post.

  Du kan få tillgång till en kopia av FOS informationsbroschyr via följande länk: http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm 

TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 70,5 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.