Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Klagomål

Hur gör jag för att lämna ett klagomål – CFD:er?

Feedback och klagomål

Vårt mål är givetvis att alltid ge dig som kund bästa möjliga service. Vi uppskattar all feedback från våra kunder och använder den för att förbättra våra produkter och tjänster. För oss på CMC Markets är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och våra produkter.

Om du har några frågor gällande ditt konto eller vill lämna ett klagomål kan du kontakta oss på CMC Markets:

E-post: kundservice@cmcmarkets.se

Telefon: 08 5069 3203

Postadress: Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Norge

Vår kundservice kommer att avgöra om ditt ärende kan lösas omedelbart eller om det krävs ytterligare undersökning. De flesta frågor och ärenden kan lösas omgående eller inom 24 timmar. Om ärendet kräver ytterligare undersökningar så kommer vi att informera dig om resultatet inom fem arbetsdagar från första förfrågan.

Klagomålshantering

Om din begäran inte har lösts till din tillfredsställelse eller om du vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta vår kundservice först.

Om du gör ditt klagomål direkt till oss, kommer vi omedelbart att bekräfta mottagandet av ditt klagomål och förse dig med en kontaktperson. Ditt klagomål kommer att hanteras av en person som inte var direkt involverad i ditt problem.

Vi strävar efter att behandla ditt klagomål så snabbt som möjligt och att kommunicera resultatet till dig. Om vi ​​inte kan svara på ditt klagomål inom fem arbetsdagar efter mottagandet, kommer vi att hålla dig informerad om klagomålets status tills vår utredning är klar.

Undersökningen av ditt klagomål baseras på; fakta angiven i klagomålet, bevisen du tillhandahåller, bevis från våra register och gällande lagstiftningsriktlinjer. Vi kommer skriftligen att informera dig vad resultatet av ditt klagomål är, inklusive detaljerad motivering och beräkningen av en eventuell kompensation, där det är tillämpligt.

Om ditt klagomål inte har lösts inom 8 veckor efter mottagandet, kommer vi att kontakta dig skriftligen med en förklaring av varför vi inte kunde ge ett slutligt svar på ditt klagomål vid den tidpunkten och ange när vi förväntar oss att kunna göra ett sådan slutlig bedömning.

Eskalering av klagomål

1. Om ditt klagomål är knutet till ett konto du har hos CMC Markets Germany GmbH så kan du ta kontakt med den tyska finansinspektionen, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

Banking and Insurance Supervision:

Federal Financial Supervisory Authority

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Telefon: + 49 (0) 228 4108 - 0

Fax: + 49 (0) 228 4108-1550

E-post: poststelle@bafin.de

 

Securities Supervision / Asset Management:

Federal Financial Supervisory Authority

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

Fax: + 49 (0) 228 4108-123

Telephone: +49 (0) 228/4108 - 0

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

Du kan även, om du är konsument, kontakta Public Arbitration Board i Deutsche Bundesbank med beskrivning av fakta och de dokument som behövs för att förstå klagomålet:

German Bundesbank
Arbitration Board
PO Box 11 12 32
60047 Frankfurt am Main

2. Om ditt klagomål är knutet till ett konto du har hos CMC Markets UK Plc så kan du ta kontakt med Financial Ombudsman Service i Storbritannien:

Financial Ombudsman Service

Exchange Tower

London E14 9SR

Tel: 0800 0 234 567

http: www.financial-ombudsman.org.uk  

3. Alternativt kan du även kontakta ARN. Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm. Anmälan till ARN skall göras av konsument och ska ha inkommit till nämnden inom tolv (12) månader efter att CMC Markets slutliga prövning.  Hemsida: https://www.arn.se

Dessa är statliga myndigheter vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsument och näringsidkare.

Behöver du hjälp?

Ring oss

Ring oss

08 5069 3203

Vår svensktalande kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag 08.00-17.00

Skicka oss ett e-postmeddelande

Skicka oss ett e-postmeddelande

kundservice@cmcmarkets.se

om du har några frågor eller behöver hjälp