CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: A

These are common terms used in the financial services industry
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aksjeindeks

Aksjeindekser er en samling av en rekke aksjer i én samlet kurs. Uttrykkes mot en grunnverdi fra en bestemt dato, som gjør det enkelt for investorene å følge avkastningen til visse aksjegrupper.

Aksjekapital

Beregnes slik: balanse + flytende gevinst - flytende tap + kreditt.

Avskrivning

Falll i verdien til et aktiva.