CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Bruk av giring i valutahandel

Giring (marginhandel) er en teknikk som mot et relativt lite innskudd lar tradere "låne" kapital for å få større eksponering til et bestemt marked.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Det gir tradere mulighet for å øke potensiell fortjeneste og tap.

Valutamarkedet tilbyr noen av de laveste marginkravene og dermed høyest giring som investorene kan få, og gjør det derfor svært attraktivt for tradere som liker å handle ved å bruke giring.​

Hvordan virker giring?

Giring kalles også marginhandel og betyr at du kan få gevinst hvis markedet beveger seg i din favør, men du kan også tape hele ditt innskudd hvis markedet beveger seg mot deg. Dette skyldes at gevinst og tap er basert på hele handelsverdien og ikke bare innskuddsbeløpet.

Valuta handles på marginer med marginkrav fra så lave som 0,20 %. Et marginkrav på 0,20 % kan også kalles "500:1 giring" da giring vanligvis uttrykkes som et forholdstall. Dette betyr at du kan åpne en posisjon som er verdt 500 ganger mer enn innskuddet som kreves for å åpne handelen.

Risikostyring i valutahandel

Samtidig som giring kan ses på som en måte å øke gevinsten, er det også mer risikofylt. Derfor er det viktig å ha en god risikostyringsstrategi på plass for valutatradere som bruker giring. Tilbydere av valuta bruker vanligvis sentrale risikostyringsverktøy som stop loss-ordre, som kan hjelpe traderne å styre risikoen mer effektivt.

Stop loss-ordre

Stop loss-ordre har som mål å begrense tap i et ugunstig marked ved å stenge posisjoner som beveger seg mot deg på forhåndsbestemte kurser som du vil handelen skal stenges på. Du spesifiserer beløpet som du er villig til å risikere på handelen.

Take profit-ordre

En take profit-ordre fungerer på samme måte som en limit-ordre da de alltid utføres på en forhåndsbestemt målkurs. Der markedet for et produkt åpner på en bedre kurs enn målkursen, vil orden utføres på et bedre nivå og "slippe" gjennom eventuell positiv endring.​

Trailing stop loss-ordre

En trailing stop loss-ordre er en kombinasjon av stop loss- og take profit-ordre. Den har som mål å begrense tapet når markedet beveger seg mot deg. Hvis markedet beveger seg i din favør, følger stop loss-orden markedet for å sikre eventuelle kursbevegelser i din favør.​

Garantert stop loss-ordre

Garantert stop loss-ordre (GSLOer) fungerer likt som vanlige stop loss-ordre bortsett fra at de har en absolutt grense for eventuelle tap på en bestemt handel. Dette garanterer at en handel stenges til den kursen du spesifiserer. For denne fordelen må man betale en premiekostnad som belastes ved ordreutførelse. Denne kostnaden vises i ordrevinduet. Vi tilbakebetaler hele premien dersom GSLOen ikke utløses.

Lær mer om valutahandel med oss.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.