CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: T

These are common terms used in the financial services industry

Take profit

Ordre om å stenge en åpen posisjon til en mer lønnsom kurs sammenlignet med kursen som var da ordren ble plassert.

Teknisk analyse

Teknikk som brukes for å prøve og forutse fremtidige bevegelser for verdipapir, råvarer eller valuta kun basert på kursbevegelser og volumnivåer. Metoden undersøker chart og historisk avkastning for å forutse kursen ved å analysere markedsdata som historiske kurstrender, gjennomsnitt og volum.

Tick

Én enkelt kursbevegelse som enten kan være positiv eller negativ.

Tilbud

Gjeldende markedspris består av et nivå som du kan selge og et nivå du kan kjøpe på. Nivået som du kan kjøpe på er alltid det høyeste av de to kursene og kalles tilbudet.

Tom-next-endringer

I valutahandel er dette kostnaden for å holde en posisjon over natten. Forkortelse for tomorrow-next. Omfatter normalt rentehensyn ved samtidig å holde og eie underliggende og basisvalutaene, og være påvirket av den relative tilgjengeligheten av de tilknyttede valutaene.

Toveiskurs

Når både kjøps- og salgskursen er notert for valutatransaksjon.

Trailing stop

Trailing stop er en spesiell type stop-ordre som følger etter markedet når markedet beveger seg i din favør.

Transaksjonsdato

Datoen transaksjonen finner sted.

Transaksjonskostnader

Kostnadene som påløper en trader ved kjøp eller salg av valuta eller råvarer. Disse kostnadene inkluderer meglerkurtasje eller spreader.

Trendlinjer

En rett linje tegnet i et chart som indikerer den generelle trenden. I en opptrend er linjen tegnet under og fungerer som en støttelinje. Det motsatte skjer i en nedtrend. Når aktiva bryter trendlinjen, regnes trendlinjen som ugyldig.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app