CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er valutahandel?

Valutamarkedet viser bytteforhold mellom verdens ulike valutaer, og her skjer valutahandel, også kjent som FX eller forex trading. Det er et desentralisert marked, som er verdens største finansielle marked og det mest likvide. Valutahandel innebærer kjøp og salg av et lands valuta mot en annen valuta. Åpne en kostnadsfri demokonto med 100.000 norske kroner i fiktive midler. Her kan du øve deg på valutahandel uten noen form for risiko. All valuta hos CMC Markets handles som CFDer.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Wistia video

Sjefsanalytiker Michael Hewson og Professor Keith Pibeam forklarer valutahandel (videoen er på engelsk)

Hva er valutahandel, og hvordan fungerer det?

Valutahandel gir deg muligheten til å spekulere på kursendringer i valutamarkedet. Målet med valutahandel er å predikere om en valuta vil styrke eller svekke seg mot en annen valuta.

Valutatradere vil daglig få flere tradingmuligheter, basert på nyheter og makrotall som kommer inn gjennom dagen. De er svært mottakelige for denne typen informasjon, og handler basert på hvordan de tror markedet vil reagere på nyhetene som kommer gjennom dagen. FX er en forkortelse for forex, og er den betegnelsen som oftest benyttes i bransjen. Samtidig er også forex en forkortelse for foreign exchange. Les mer om strategier for handel på FX-nyheter

Valuta handles alltid i valutapar – for eksempel, GBP/USD (britiske pund mot US dollar). Du spekulerer i om prisen på et lands valuta vil stige eller falle mot det andre landets valuta, og tar en posisjon basert på det. Om vi ser på GBP/USD, er den første valutaen (GBP) basisvalutaen, og den andre valutaen (USD) kalles noteringsvalutaen.

Når du handler valuta, spekulerer du på om prisen på basisvalutaen vil stige eller falle mot noteringsvalutaen. I GBP/USD sitt tilfelle, hvis du tror GBP vil styrke seg mot USD, kjøper du valutaparet. Dersom du tror GBP vil svekke seg mot USD, selger du valutaparet.

Finn de mest omsatte valutaparene i valutamarkedet ved å logge deg inn​ på plattformen.

Valutamarkedet

Valutamarkedet er et av de markedene i verden med høyest omsetning, gjennomsnittlig daglig volum på mer enn 6 billioner USD. Valutamarkedet har ingen sentral lokasjon eller børs, handelen gjøres primært av banker, og er åpent for handel 24 timer i døgnet fra og med søndag kveld til fredag kveld. Les mer om åpningstider i valutamarkedet inne i plattformen. Et bredt spekter av valutapar omsettes konstant, da privatpersoner, selskaper og organisasjoner driver global handel, og forsøker å dra nytte av prisendringer i markedet.

Vi tilbyr spot valutakurser og forwardkontrakter på 330+ valutapar, inkludert EUR/USD og GBP/USD. Bla deg gjennom vår instrumentside for å finne de tilgjengelige valutaparene du kan handle på handelsplattformen vår.

Valutamarkedet benyttes primært av sentralbankene, vanlige banker, selskaper og privatpersoner. En forståelse for hvordan disse aktørene benytter valutamarkedet, kan bidra til bedre forutsetninger for å lykkes med valutahandel.

  • Sentralbanker er ansvarlige for håndteringen av sitt lands valuta, pengemengde og renter. Når sentralbanker tar beslutninger, kan det føre til svingninger i landets valuta.
  • Banker handler store volum med valuta i interbankmarkedet. Banker veksler valuta seg imellom på vegne av kunder, men også på vegne av seg selv som egenhandel.
  • Bedrifter som handler på tvers av landegrenser med andre bedrifter, tar også del i valutahandel i forbindelse med import, eksport eller tjenester som leveres over landegrenser.
  • Privatpersoner står for et langt mindre volum av valutatransaksjoner sammenlignet med banker og bedrifter. Privatpersoner handler på vegne av seg selv, og benytter gjerne teknisk eller fundamental analyse med mål om å tjene penger på kursendringene.

Hvordan benyttes giring innenfor valutahandel?

Når du handler valuta, vil giring gjøre det mulig å ta en større posisjon enn det du har tilgjengelig på konto, da du kun stiller en prosentandel av dine tilgjengelige midler som sikkerhet. Differansen mellom posisjonsverdien og det du stiller som sikkerhet er normalt «lånt» fra valutamegleren. Tradere kan vanligvis få mer giring på valuta enn de får på andre aktivaklasser. Dette betyr at de kan ha en større eksponering med et mindre innskudd. Noe av årsaken til at giring er utbredt innenfor valutahandel er svingningene fra dag til dag er relativt lave sammenliknet med for eksempel aksjemarkedet.

Muligheten til giring er en av årsakene til at mange interesserer seg for valutahandel med en CFD-konto. En konto hos CMC Markets gir deg konkurransedyktige marginkrav på valutainstrumenter, og starter på 3,3%, eller 30:1 i giring. Dette er høyere enn 20% marginkrav (5:1) som er tilgjengelig for aksje-CFDer. 

Hva er en spread?

Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskursen i et valutapar. Når du handler valuta, presenteres du for kjøpskursen som ofte er høyere ennsalgskursen, og en salgskurs som er lavere enn kjøpskursen. 

Valuta er den aktivaklassen som har den laveste spreaden av de aktivaklassene vi tilbyr. Spreaden på valuta starter på 0.5 punkter, sammenlignet med minimumsspreaden på 37 punkter for bitcoin, eller 3 punkter for råolje. Se liste over våre nåværende valutaspreader og marginkrav.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

Hvordan handle valuta?

Det er mange måter å handle valuta på. Alle følger det tidligere nevnte prinsippet om samtidig kjøp og salg av to lands valutaer. Hvis du tror at en «basisvaluta» vil styrke seg i forhold til prisen på «noteringsvalutaen», kan du «gå long» (kjøpe) det valutaparet. Hvis du tror det motsatte vil skje og at kursen vil falle, kan du "gå short" (selge) valutaparet.

Valuta har historisk blitt handlet via bankene. Det siste tiåret har det riktignok etablert seg flere nettbaserte valutameglere, og med det gjort valutamarkedet mer tilgjengelig for alle blant annet gjennom en CFD-konto. En CFD-konto tilbyr en form for derivathandel på valuta, der du ikke eier det underliggende finansielle instrumentet, men du spekulerer i verdiendringen. 

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.