73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en contract for difference (CFD)?

Contracts for difference (CFDer) er en form for derivathandel som gjør at du kan oppnå en potensiell gevinst ved å spekulere på stigende eller fallende kurser i globale finansmarkeder (eller produkter) som aksjer, indekser, råvarer, valuta og rentepapirer. 

Noen av fordelene med CFD-handel er at du kan handle på margin,  og du kan gå short (selge) hvis du tror prisene vil falle, eller gå long (kjøpe) hvis du tror prisene vil stige. Du kan også bruke CFDer til å sikre en eksisterende fysisk portefølje.

Hvordan fungerer CFDer?

Når du handler CFDer kjøper eller selger du ikke underliggende aktiva, for eksempel en fysisk aksje, valutapar eller råvare. Vi tilbyr CFDer på tusenvis av globale markeder, og du kan kjøpe og selge et visst antall enheter for et bestemt produkt avhengig av om du tror kursene vil gå opp eller ned. Vårt store utvalg av produkter inkluderer aksjer, rentepapirer, valutapar, råvarer og aksjeindekser som for eksempel UK 100, som samler kursbevegelsene av alle aksjer på FTSE 100.

For hvert punkt kursen til produktet beveger seg i din favør, tjener du. For hvert punkt kursen beveger seg mot deg, vil du få tap.

Hva er margin?

CFDer er produkter som handles på margin. Det betyr at du bare må foreta innskudd av en liten prosentandel av hele verdien av handelen for å åpne en posisjon. Dette heter å "handle på margin" eller marginkrav. Mens marginhandel gir deg muligheten til større avkastning, vil også eventuelle tap bli større da de baseres på hele verdien av posisjonen, som betyr at du kan tape hele innskuddet ditt.

Lær om margin

CMC Markets

Hvilke kostnader har CFD-handel?

Spread: Som i alle markeder må du betale spread når du handler CFDer, som utgjør forskjellen mellom kjøps- og salgskursen. Du kan gå inn i en handel ved å bruke oppgitt salgskurs og gå ut ved å bruke kjøpskursen. Som en av verdens ledende CFD-tilbydere forstår vi at jo mindre spread, jo mindre må kursen bevege seg i din favør før du får gevinst. Spreadene våre er derfor alltid konkurransedyktige, så du kan maksimere mulighetene for en potensiell gevinst.

Finansieringskostnader: På slutten av hver handelsdag (kl. 17 New York-tid) vil alle de åpne posisjonene på kontoen din være gjenstand for en kostnad som kalles "finansieringskostnad". Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på posisjonen og gjeldende finansieringssats.

Markedsdatagebyr: For å trade eller se våre kursdata for aksje-CFDer må du aktivere det relevante markedsdataabonnementet. På noen markeder vil dette keve et gebyr.

Kurtasje (gjelder bare aksjer): Du må også betale en separat kurtasjekostnad når du handler aksje-CFDer. Kurtasje på nordiske aksjer starter på 0,04 % av posisjonens fulle eksponering, og en minimumskurtasje på NOK 39. Se eksemplene under for å se hvordan du beregner kurtasje på aksje-CFDer.

CMC MarketsCMC Markets

Vær oppmerksom på: CFD-handel medfører en kurtasjekostnad både når handelen åpnes og stenges. Beregningen over kan brukes for stenging av en handel. Da bruker du utgangskursen istedenfor inngangskursen.

Lær mer om kostnader og kurtasje for CFD-handel

Hvilke produkter kan jeg handle hos CMC Markets?

Når du handler med oss kan du ta posisjoner på over 10,000 CFD instrumenter. Våre spreader starter på 0.7 punkter for valutapar som EUR/USD og AUD/USD. Du kan også handle UK100 og Germany 40 fra 1 punkt og Gull fra 0,3 punkter. Se vårt markedsutvalg av CFD markeder.     

Eksempel på en CFD-handel

Kjøp av en selskapsaksje i et stigende marked (gå long)

I dette eksempelet handler selskap ABC til 98/100 (der 98 kr er salgskursen og 100 kr er kjøpsprisen). Spreaden er 2.

Du tror selskapet kurs går opp så du bestemmer deg for å åpne en long-posisjon ved å kjøpe 1000 CFDer eller "enheter" til 100 kr. En separat kurtasjekostnad på NOK 40 vil brukes når du åpner handelen, da 0,04 % av handelsstørrelsen er NOK 40 (1000 enheter x 100 kr = NOK 100 000 x 0,04 %).

Selskap ABC har et marginkrav på 3 %, hvilket betyr at du bare må sette inn 3 % av handelens verdi som posisjonens marginkrav. I dette eksempelet er derfor posisjonens marginkrav NOK 3000 (1000 enheter x 100 kr = NOK 100 000 x 3%).

Husk at hvis kursen beveger seg i din disfavør, kan du tape mer enn denne marginen på NOK 3000, da tap vil baseres på hele verdien av posisjonen.

Utfall A: handel med gevinst

La oss anta at prognosen din var korrekt, og i den neste uken stiger kursen til 110/112. Du bestemmer deg for å stenge din long-handel ved å selge til 110 kr (den gjeldende salgskursen). Husk at en kurtasjebelastning på NOK 44 vil brukes når du går ut av en handel, da 0,04 % av handelsstørrelsen er NOK 44 (1000 enheter x 110 kr = NOK 110 000 x 0,04 %).

Kursen har beveget seg 10 kr i din favør, fra 100 kr (opprinnelig kjøpspris) eller åpningskurs til 110 kr (gjeldende salgskurs eller stengningskurs). Gang dette tallet med enheter du kjøpte (1000) for å beregne gevinsten på NOK 10 000, så trekker du fra hele kurtasjekostnaden (NOK 40 ved inngang + NOK 44 ved utgang = NOK 84) som gir en samlet gevinst på NOK 9916.

CMC Markets

Utfall B: handel med tap

Dessverre var prognosen din feil og i den neste uken faller kursen til selskap ABC til 93/95. Du tror kursen sannsynligvis vil fortsette å falle, så du begrenser tapet ved å selge til 93 kr (den gjeldende salgskursen) for å stenge handelen. En kurtasjebelastning på NOK 39 vil også brukes når du går ut av en handel, da 0,04 % av handelsstørrelsen er NOK 37,20 som er mindre enn vår minstekurtasje på 39 kr(1000 enheter x 93 kr = NOK 93000 x 0,04% ).

Kursen har beveget seg 7 kr i din disfavør, fra 100 kr (opprinnelig kjøpspris) til 93 kr (gjeldende salgskurs). Gang dette tallet med enheter du kjøpte (1000) for å beregne tapet av NOK 7000, pluss hele kurtasjekostnaden (NOK 40 ved inngang + NOK 39 ved utgang = NOK 79) som gir et samlet tap på NOK 7079.

CMC Markets

Mer om CFD eksempler

Short-salg i et fallende marked

Med CFD-handel kan du selge (short) et produkt hvis du tror det vil falle i verdi med mål om å dra nytte av en fallende kursbevegelse. Hvis prognosen din blir korrekt, kan du kjøpe produktet tilbake til en lavere kurs for å få gevinst. Hvis du tar feil og verdien stiger, vil du få tap. Dette tapet kan være hele ditt innskudd.

Sikring av din fysiske portefølje

Hvis du allerede har investert i en eksisterende portefølje av fysiske aksjer med en annen megler og du tror de kan tape verdi på kort sikt, kan du sikre de fysiske aksjene ved å bruke CFDer. Ved å selge short de samme aksjene som CFDer, kan du prøve å få gevinst fra den kortsiktige nedtrenden for å kompensere for eventuelle tap fra den eksisterende porteføljen.

La oss si at du for eksempel har fysiske aksjer for selskap ABC til en verdi av NOK 500 000 i porteføljen. Du kan holde en shortposisjon eller shortselge tilsvarende verdi av selskapet ABC med CFDer. Hvis aksjekursene til selskap ABC faller i det underliggende markedet, vil tapsverdien av porteføljen til de fysiske aksjene potensielt kompenseres av gevinsten av shortsalget av CFD-handelen. Du kan da likvidere CFD-handelen for å sikre gevinstene etterhvert som den kortsiktige nedtrenden ender og verdien av de fysiske aksjene begynner å stige igjen.

CMC Markets

Å bruke CFDer til å sikre porteføljer av fysiske aksjer er en populær strategi for mange investorer, spesielt i volatile markeder.

Bli med et av våre faste webinarer eller seminarer om CFD-handel og forbedre CFD-handelsferdighetene dine. 

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun veiledende, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

TIPS OG TRIKS TIL TRADING

Daytrading: nybegynner guide
(Ebok på engelsk)

TIPS OG TRIKS TIL TRADING

Daytrading: nybegynner guide

  • Hva er daytrading? Hvordan kan jeg starte?
  • Fordeler med daytrading
  • Strategier steg for steg

Eboken er på engelsk. Du vil også motta vårt nyhetsbrev og andre eposter i samsvar med våre personvernregler. Dette skjemaet er beskyttet av reCaptcha.

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.