CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en contract for difference (CFD)?

Contracts for difference (CFDer) er en form for derivathandel som gjør at du kan spekulere i stigende eller fallende kurser i globale finansmarkeder (eller produkter) som aksjer, indekser, råvarer, valuta, rentepapirer og kryptovaluta. Med CFD-handel kan du både gå long eller short med inntil 30x giring.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hva betyr CFD?

CFD står for contract for difference, og er en kontrakt mellom en investor og en bank eller en CFD-leverandør. Når en kontrakt er gjort opp, utveksles forskjellen i verdien av et instrument fra tidspunktet kontrakten ble åpnet til tidspunktet den ble stengt. Instrumentet kan for eksempel være valuta, aksjer, indekser eller råvarer. Med CFD-handel kan du oppnå en gevinst eller et tap, avhengig av hvilken retning du ligger i markedet og hvilken retning det markedet går.

Hva er CFD-handel?

En CFD er et derivatprodukt som tillater investorer å spekulere i kursendringer i et finansielt instrument. Noen av fordelene med CFD-handel er at du kan benytte deg av giring, og du kan inngå en shortposisjon (salg) dersom du tror kursen vil falle, eller en kjøpsposisjon (long) dersom du tror kursen vil stige. Du kan også benytte CFDer for å sikre din eksisterende fysiske investeringsportefølje. CMC Markets tilbyr også mobile applikasjoner som gjør at du kan handle når du er på farten.

Hvordan fungerer CFD-handel?

Ved handel med CFDer, kjøper eller selger du ikke det underliggende instrumentet (for eksempel en fysisk aksje, valutapar eller en råvare). Istedenfor kjøper eller selger du en CFD, som er et derivat som følger kursendringer i det underliggende instrumentet. Vi tilbyr et bredt spekter av CFDer på tvers av de globale markedene, inkludert valuta, indekser, aksjer, råvarer og rentepapirer. Et eksempel på en av våre mest populære aksjeindekser er UK 100, som følger prisbevegelsene til Storbritannias FTSE 100-indeks.

Hva er marginhandel og giring?

CFDer er et giret produkt, som betyr at du kun behøver å stille en prosentandel av total eksponering som sikkerhet for å åpne en posisjon. Dette kalles marginhandel. Da marginhandel tillater deg å potensielt øke gevinsten, kan også dine tap bli større, da avkastningen er basert på den fulle verdien av posisjonsstørrelsen din. Dette betyr at du kan tape alle pengene du har på konto, men du kan ikke ende opp med en negativ kontoverdi, da kontoen har en negativ saldobeskyttelse.

NO MARGIN

Hva er kostnadene ved CFD-handel?

Spread: Ved handel med CFDer, betaler du en spread, som er forskjellen mellom kjøps- og salgskursen. Derfor er det slik at jo større spreaden er, jo dyrere er det å gå inn og ut av en CFD-posisjon. Våre spreader er konstant konkurransedyktige.

Finansieringskostnader: På slutten av hver handelsdag (17.00 New York tid) kan dine åpne posisjoner være gjenstand for en finansieringskostnad. Finansieringskostnaden kan være negativ eller positiv, avhengig av om du er long eller short, samt underliggende rentenivå.

Markedsdatagebyrer: Hvis du ønsker å handle, eller se kursdata for våre aksje-CFDer, må du aktivere markedsdata for det relevante markedet. Det kan påløpe månedlige markedsdatagebyrer i visse markeder. Se våre gebyrer for markedsdata.

Kurtasje (gjelder kun for aksje-CFDer): Det belastes kurtasje på aksje-CFDer når du går inn og ut av en aksjeposisjon. Kurtasjekostnaden varierer avhengig av hvilket marked du handler på. For norske aksjer er kurtasjen 0,04 % av den totale posisjonen med en minimumskurtasje på 39kr per handel. Se eksempler under for å se hvordan vi beregner kurtasje.

Få tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Eksempel 1 - Åpningshandel

En handel på 1 000 enheter i det norske selskapet ABC ASA til en pris på 200 kroner vil bli belastet en kurtasje på 80 kroner for å inngå handelen:

1.000 (enheter) x 200kr (inngangspris) = kr 200.000 x 0.04%

= kr 80

Eksempel 2 – Åpningshandel

En handel på 100 enheter i selskapet ABC ASA til en pris på 200 kroner vil bli belastet en kurtasje på 39 kroner for å inngå handelen grunnet minstekurtasje:

100 (enheter) x 200kr (inngangspris) = kr 20.000 x 0.04%

= kr 8 kr 39 (Ettersom dette er mindre enn minstekurtasjen for norske aksje-CFDer, vil minstekurtasjen på kr 39 bli belastet denne handelen.)


Vennligst merk: CFD-handler belastes kurtasje både når handelen åpnes og når den stenges. Beregningen ovenfor kan også brukes for en stengningshandel; den eneste forskjellen er at du bruker utgangskursen i stedet for inngangskursen. Lær mer om kurtasje og handelskostnader.

Hva slags instrumenter kan du handle?

Når du handler CFDer med CMC Markets, kan du åpne posisjoner i tusenvis av instrumenter. Våre spreader starter på 0,5 punkter for EUR/USD. Du kan også handle indekser som UK 100 og Germany 40 fra 1 og 1,2 punkter, og Gold fra 0,2 punkter. Se vårt utvalg her.

Eksempel på en CFD-handel

Kjøp av en aksje i et stigende marked

I dette eksemplet handler det norske selskapet ABC ASA på 9,80/10 (hvor 9,80kr er salgsprisen og 10kr er kjøpsprisen). 20 øre i forskjell.

Du tror selskapets verdi kommer til å stige, så du bestemmer deg for å åpne en long-posisjon ved å kjøpe 10 000 CFDer, eller ‘enheter’ til 10kr. En separat kurtasje på 40kr vil bli belastet når du åpner handelen, ettersom 0,04% av posisjonens størrelse er 40kr (10 000 enheter x 10kr = 100 000kr x 0,04%).

Selskapet ABC ASA har et marginkrav på 20%, noe som betyr at du bare trenger å sette inn 20% av den totale verdien av handelen som posisjonsmargin. Derfor vil posisjonsmarginen i dette eksemplet være 20 000kr (10.000 enheter x 10kr = 100 000 x 20%).

Husk at hvis prisen beveger seg mot deg, er det mulig å tape mer enn marginkravet på 20 000kr, ettersom tapet vil være basert på posisjonens fulle verdi.

Utfall A: handel med gevinst

La oss anta at prognosen din var korrekt, og prisen stiger i løpet av neste uke til 11 / 11,20. Du bestemmer deg for å stenge kjøpshandelen din ved å selge på 11kr (ny salgspris). Husk at kurtasje også belastes når du avslutter en handel, så et kurtasjegebyr på 44kr vil bli belastet når du stenger handelen, ettersom 0,04% av handelsstørrelsen er 44kr (10 000 enheter x 11kr = 110 000 x 0,04%).

Prisen har flyttet seg 1kr i din favør, fra 10,00kr (den opprinnelige kjøpskursen eller åpningskursen) til 11kr (ny salgskurs eller stengningskurs). Multipliser dette med antall enheter du kjøpte (10 000) for å beregne gevinsten din på 10 000kr, og trekk deretter fra den totale kurtasjen (40kr ved inngang + 44kr ved utgang = 84kr) som resulterer i en total fortjeneste på 9916kr.

1637240046 NO PROFITABLETRADE

Utfall B: handel med tap

Prognosen din viste seg dessverre å være feil, og prisen på selskapet ABC ASA faller i løpet av neste uke til 9,50 / 9,70. Du tror prisen vil fortsette å falle, så for å begrense tapene dine, bestemmer du deg for å selge til 9,50 kroner (gjeldende salgspris) for å stenge handelen. Ettersom kurtasje også gjelder når du stenger en handel, så vil et kurtasjegebyr på 39kr (siden minstekurtasje for norske aksjer slår inn) bli belastet.

Prisen har flyttet seg 50 øre i din disfavør, fra 10kr (den opprinnelige kjøpsprisen) til 95kr (gjeldende salgspris). Multipliser dette med antall enheter du har kjøpt (10 000) for å beregne tapet ditt på 5000kr (100 000 kr – 95 000 kr), pluss den totale kurtasjen (40kr ved inngang + 39kr ved utgang = 79kr) som resulterer i et totalt tap på 5079kr.

1637240110 NO UNPROFITABLETRADE

Gå short med CFDer i et fallende marked

Med CFDer kan du selge (shorte) et instrument hvis du tror prisen vil falle. Målet er da å oppnå gevinst på din analyse av et fallende marked. Dersom analysen din treffer, kan du kjøpe tilbake instrumentet til en lavere pris, og vil dermed oppnå en gevinst. Dersom analysen din ikke slår til, vil du tape penger.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Sikre din egen portefølje med CFD-handel

Mange av våre kunder sitter med en eksisterende portefølje med fysiske aksjer og andre instrumenter utenom CMC Markets. Dersom du tror at markedet kommer til å gå imot din portefølje, kan du sikre (hedge) denne ved å selge (shorte) samme antall CFD-aksjer via CMC Markets, som du sitter med fysisk i din eksisterende portefølje.

La oss si at du har en aksjeposisjon i fysiske aksjer verdt 50.000 kr i et selskap kalt ABC ASA; du kan da selge aksje-CFDer for tilsvarende verdi i samme selskap gjennom oss. Skulle kursen vise seg å falle på underliggende marked, vil ditt urealiserte tap på den fysiske aksjen utligne gevinsten du har på din CFD-shortposisjon i samme selskap. Du kan da realisere gevinsten i shortposisjonen ved å kjøpe tilbake aksje-CFDene dersom du tror at fallet har stoppet opp i det underliggende markedet.

Med CFDer kan du altså sikre din eksisterende investeringsportefølje, som er en svært populær strategi blant mange investorer, spesielt i volatile perioder.

NO HEGDE EXAMPLE

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.