CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Kostnader

Hvilke kostnadene trenger jeg å være klar over når jeg handler med CMC Markets?

Listen over kostnader og gebyrer under er ikke fullstendig. Gå til siden CFD-handelskostnader for en mer omfattende forklaring på våre GSLO gebyrer, kurtasjer etc. For mer informasjon om våre gebyrer for inaktive kontoer se Gebyr for inaktiv konto.

Spread: differansen mellom kjøpskurs og nåværende salgskurs kalles spread. 

Finansieringskostnader over natten: ved utgangen av hver tradingdag (kl. 17.00 New York-tid), kan cash-posisjoner på din konto bli belastet med en kostnad som kalles en "finansieringskostnad". Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på posisjonen. Historiske finansieringssatser indikert som årlig prosentsats vises i plattformen i oversikten til hvert produkt. Denne årlige prosentandelen brukes for den underliggende verdien av handelen når den ble åpnet, og delt på 365 for å finne kostnad per natt.

Kurtasjekostnader: når du handler CFD-aksjer på plattformen vår, vil kontoen din bli belastet en kurtasje ved utførelsen av alle ordre. Les mer om hvordan vi beregner CFD-kurtasjesatser.

Markedsdata feed: for å se aksjekursene i plattformen, må du aktivere relevant markedsdata for det landet som produktene handles i. Kostnaden for månedlige abonnement gjelder bare for innehavere av CFD-konto.

Hvordan vet jeg om jeg er klassifisert som en "privat investor" eller "ikke-privat investor" i forhold til markedsdata?

Dette avhenger av informasjonen som du har gitt i søknadsskjemaet. Du klassifiseres som en «ikke-privat investor» for markedsdataformål om du møter ett eller flere av følgende vilkår:

  • Du er ikke en fysisk person (dvs. du er ikke en enkeltperson)
  • Du har tilgang til og bruker markedsdata og lignende informasjon for et kommersielt formål eller som leder, styreleder, partner eller ansatt eller agent for en bedrift eller i sammenheng med profesjonell forvaltning av tredjeparts aktiva, og ikke kun som en enkeltperson og for egen regning for dine personlige investeringer
  • Du er en finansinstitusjon eller er registrert hos en verdipapirmegler, et tilsynsorgan eller et selvregulerende organ
  • Du er engasjert i en finansiell tjenestevirksomhet og er ansatt som finansiell rådgiver, og avtalen og tradingvirksomheten du gjør med CMC Markets er for dette formålet
  • Du er engasjert i virksomhet for å få tilgang til eller aggregere markedsdata eller lignende informasjon og redistribuere eller på annen måte formidle disse opplysningene til tredjeparter

Hvis noen av disse betingelsene gjelder for deg og du abonnerer på kursfeed av markedsdata for aksje-CFDer, vil du bli belastet et gebyr for "ikke-privat investor", som kan være høyere enn gebyret for "privat investor". For mer informasjon om gebyrene trykk på ikonet øverst i høyre hjørnet "personlige perferanser" og deretter "Markedsdata".

Er det gebyr for en inaktiv konto?

Ja. Det trekkes et månedlig inaktivitetsgebyr på 100 kroner per inaktiv konto der det finnes tilgjengelige midler. En konto anses å være inaktiv hvis det ikke er noen åpne posisjoner, og det ikke har vært handelsaktivitet i en sammenhengende periode på et år.

Normalt trekkes det månedlige inaktivitetsgebyret på 100 kroner fra en inaktiv konto innen de to første virkedagene i måneden helt til:

  1. Kontoen stenges av kunden eller CMC Markets
  2. Handelsaktiviteten starter igjen på kontoen
  3. Saldoen på kontoen er redusert til null

Når saldoen på en inaktiv konto er redusert til null, vil vi ikke trekke flere månedlige inaktivitetsgebyr fra den inaktive kontoen. En inaktiv konto vil ikke medføre en negativ saldo som følge av fradraget av det månedlige inaktivitetsgebyret.

Hvis du bestemmer deg for å reaktivere en inaktiv konto ved å handle igjen, vil eventuelt trukket inaktivitetsgebyr for inntil de tre siste månedene (maksimalt 300 kroner) tilbakebetales til kontoen din.

Hvor kommer finansieringskostnadene for valuta fra?

Satsen som brukes i beregningen av gjeldende finansieringskostnader på valuta kommer fra TomNext-renten. Det er forskjellen på de to valutaenes rentesats pluss et tillegg på 1 % i CMC Markets-gebyr. Les mer om finansieringskostnader.

TOP