CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 78% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: Q

These are common terms used in the financial services industry
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QE

QE er forkortelse for Quantitative Easing, på norsk kalt kvantitative lettelser. Dette er et verktøy sentralbanker har for å styre pengepolitikken. I praksis så ‘’trykker man opp’’ elektroniske penger som man igjen benytter til å foreta kjøp av ulike verdipapirer i markedet. Disse verdipapirene kan være statsobligasjoner så vel som selskapsobligasjoner. Målet med verktøyet er å tilføre likviditet til markedet og holde markedsrentene stabile. Med disse tiltakene er målet å stimulere økonomien.
TOP