CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er risikoen med å handle kryptovaluta?

Risikoen med å trade kryptovaluta er hovedsakelig relatert til volatiliteten. Handel med kryptovaluta er å anse som høy risiko og det er viktig at du forstår risikoen forbundet med kryptovaluta før du starter.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Risikoen med å handle kryptovaluta

  • Svært volatilt​: Uventede endringer i markedssentimentet kan lede til store bevegelser i prisen.
  • Ikke regulertKryptovalutaer er verken regulert av noen myndigheter eller sentralbanken. Den siste tiden har riktignok kryptovaluta tiltrukket seg mer oppmerksomhet blant regulatoriske myndigheter. 
  • Utsatt for tekniske feil og hacking: Det finnes ingen naturlig måte å forhindre tekniske feil eller hacking.
  • Kan bli påvirket av forks: Handel med kryptovaluta har ytterligere risikoer som for eksempel «hard forks». Dette er ting du bør gjøre deg kjent med før du skal handle kryptovaluta. Når det oppstår en «hard fork», kan det være betydelig volatilitet rundt denne situasjonen, og vi kan suspendere all handel hvis vi ikke har pålitelige priser fra det underliggende markedet.

Vi vil forsøke å varsle deg om mulige forks. Det er imidlertid ditt fulle ansvar å finne ut når disse situasjonene oppstår.

Les mer om blockchain forks her.

1518025555 WHAT ARE RISKS 843W MEDIUM

Risiko tilknyttet handel med CFDer på kryptovaluta

Gjennom CMC Markets vil du ha mulighet til å handle bitcoin og ethereum og mange flere typer kryptovaluta som CFDer. Med CFDer er du eksponert for en litt annen risiko sammenlignet med fysisk handel med kryptovaluta.

  • Kryptovaluta er ansett som produkter med høy risiko: Ved handel i kryptovaluta som en CFD, trenger du kun sette av en prosentandel av hele posisjonsverdien for å åpne en posisjon. Gevinst og tap derimot, er basert på hele posisjonsverdien. Volatiliteten som kan oppstå i kryptovaluta kombinert med giring kan resultere i store tap.
  • De er gjenstand for gapping: Volatilitet i markedet kan forårsake prisbevegelser fra et nivå til et annet uten at prisen i det hele tatt har vært på et nivå i mellom. Gapping eller slippage oppstår i perioder der volatiliteten i markedet er ekstremt høy. Som et resultat av dette, kan en stop-loss bli utført på et høyere eller lavere nivå enn ditt definerte nivå. Dette kan bidra til å øke ditt tap om prisen skulle gå mot deg. 
  • Kostnader kan være større enn med andre aktivaklasser: Du bør sette deg inn i kostnadene før du begynner å handle. Kostnadene kan være større ved handel i kryptovaluta-CFDer. Sannsynligheten for å få en gevinst på en handel bør vurderes opp mot kostnadene knyttet til kryptovaluta-CFDer.
  • Prisvariasjoner: Sammenlignet med tradisjonell valuta, kan det være større variasjoner i prisene på kryptovaluta.

Du burde forsikre deg om at du fullt ut forstår risikoen forbundet med handel av kryptovaluta før du starter. Kun invester om du er enn erfaren investor med god forståelse for de finansielle markedene. Handel med kryptovaluta er ikke hensiktsmessig for alle. 


CFDer på kryptovaluta er regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) i Tyskland. I tillegg er CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Individuelle klager kan henvises til BaFin eller Etisk råd hos Verdipapir foretakenes forbund (VPFF).

IMG SPREADBET PLATFORM AWARD WINNING APP@2X
Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.