Finansieringskostnader for CFDer

Ved utgangen av hver tradingdag (kl. 17.00 New York-tid), kan posisjoner på din konto bli belastet med en kostnad som kalles en "finansieringskostnad". Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på din posisjon og den gjeldende finansieringssatsen.

Historiske finansieringssatser, uttrykt som årlig prosentsats, finner du i plattformen i oversiktsvinduet for hvert produkt. Finansieringskostnader beregnes som følger:

På en kjøpsposisjon:

Beregning av finansieringskostnad (enheter x åpningskurs x finansieringssats kjøp) / 365 x CMC Markets vekslingskurs.

På en salgsposisjon:

Beregning av finansieringskostnad (enheter x -1 x åpningskurs x finansieringssats salg) / 365 x CMC Markets vekslingskurs.

Samlet sum av alle finansieringskostnader vil bli kreditert eller debitert din konto utifra hva som gjelder i ditt tilfelle, og vil være synlig i kontohistorikken i plattformen.

Aksjer

Finansieringssatser for CFD aksjer er basert på den underliggende interbankrenten for valutaen som den aktuelle aksjen er notert i (se tabellen nedenfor) pluss 2,5% på kjøpsposisjoner og minus 2,5% på salgsposisjoner.

Finansieringskostnader debiteres for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner, med mindre den underliggende interbankrenten er lik eller mindre enn 2,5%. I så fall kan salgsposisjoner pådra seg en finansieringskostnad som vil bli trukket fra kontantbeholdningen på kontoen din. Finansieringskostnader for salgsposisjoner kan i tillegg inkludere en justering for kostnaden ved å låne aksjer som har en høyere lånekostnad i det underliggende markedet. Denne lånekostnaden kan være betydelig og store endringer kan forekomme når shortinteressen i en aksje øker. Vær klar over denne ekstra risikoen og/eller kostnaden når du holder salgsposisjoner i enkeltaksjer.

Indekser

Finansieringssatser for CFD-indekser er basert på den underliggende interbankrenten for indeksen (se tabellen nedenfor), pluss 2,5% på kjøpsposisjoner og minus 2,5% på salgsposisjoner.

Finansieringskostnader debiteres for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner, med mindre den underliggende interbankrenten er lik eller mindre enn 2,5%. I så fall kan salgsposisjoner pådra seg en finansieringskostnad.

Finansieringskostnader for aksjer og cash-indekser

Valuta Interbankrente
AUD Banker acceptance bill one month
CAD Bankers acceptance bill one month
CHF Libor en måned
DKK CIBOR («Copenhagen interbank offered rate») en måned
EUR Euribor en måned
GBP Libor en måned
HKD HIBOR («Hong Kong interbank offered rate») en måned
IDR En måneds innskudd
JPY Libor en måned
NOK NIBOR  en måned
NZD Bank bill one month
SEK STIBOR en måned
SGD Singapore interbank offered rate one month

Søk om livekonto

Lås opp hele spekteret av produkter og tradingverktøy hos oss med en livekonto.

Søk nå

Tap kan overstige innskudd.

Valuta

Finansieringsrenter for CFD-valuta er basert på tom next-renten (tomorrow to next day) i det underliggende markedet for valutakrysset og uttrykkes som en årlig prosentsats.

Finansieringssats kjøpsposisjon = tom next-rente % - 1%
Finansieringssats salgsposisjon = tom next-rente % + 1%

Forskjellige renter noteres for kjøps- og salgsposisjoner og disse handles aktivt mellom banker. Tom next-renter i det underliggende markedet er basert på rentedifferansen mellom de to valutaene. Som en generell regel, hvis renten for den førstnevnte valutaen er høyere enn den andrenevnte valutaen i krysset (med justeringen på 1% vist ovenfor) og du holder en kjøpsposisjon, vil finansieringen bli kreditert din konto. Motsatt i dette scenarioet, det vil si hvis du holder en salgsposisjon, blir finansieringen debitert din konto.

Råvarer og rentepapirer

Finansieringssatser for CFD cash råvarer og rentepapirer er basert på den finansieringskostnaden som er innlemmet i de underliggende futureskontraktene (som kursene på våre cash råvarer og rentepapir er hentet fra). En cashkurs er et produkt uten en fast utløps- eller oppgjørsdato. Kursen på våre cash råvare- og rentepapirprodukter trekker ut denne avledede finansieringskostnaden (som beskrevet ovenfor) for å skape kontinuerlig "cash"-kurs. Den avledede daglige finansieringskostnaden brukes deretter som vår finansieringskostnad, som kan være enten positiv eller negativ.

Våre cash-kontrakter på råvarer og rentepapirer gir deg muligheten til å handle til en kontinuerlig pris som, i motsetning til forward-kontrakter på råvarer og rentepapirer, ikke er knyttet til en forfallsdato.

Ved bruk av underliggende futureskurser som grunnlag kalkuleres automatisk teoretiske cash-kurser for hver cash-råvare og -rentepapir ved å legge til eller trekke fra (etter hva som er relevant) den implisitte finansieringskostnaden. Med disse teoretiske cash-kursene som grunnlag genererer vi automatisk kursdybde-stiger som inneholder opptil ti dybdenivåer for hver cash-råvare og -rentepapir. Hvert nivå viser klart det tilgjengelige volumet på en gitt kurs, med volum og tilhørende spread som øker jo lenger ned i kursdybden man går.

Den implisitte finansieringskostnaden, pluss eller minus et påslag, legges deretter daglig til posisjoner som innehas klokken 17.00 New York-tid, som en daglig finansieringskostnad.

Kursen på cash-produktet vårt er basert på den nærmeste og mest likvide futures- eller primærkontrakten, så over tid, når den underliggende futures nærmer seg forfall, vil primærkontrakten endres, vanligvis samtidig som rulleringsdatoene på forwardinstrumentene våre.

Før hver endring i primærkontrakten blir den implisitte finansieringskostnadens rentesats kalkulert og fastsatt. Denne måler forskjellen mellom midtkursen på den «neste» primærkontrakten og midtkursen på vår nåværende cash-kurs. Hver gang vi oppdaterer primærkontrakten vår, blir finansieringskostnadens rentesats rekalkulert for å reflektere denne endringen.

Forenklet metode for å kalkulere finansieringskostnader for cash-råvarer og -rentepapirer

 1. Trekk midtkursen for den nåværende cash-kursen fra midtkursen for neste primærkontrakt for å finne kursforskjellen;
 2. Regn ut antall dager til forfall mellom den neste primærkontrakten og i dag;
 3. Divider kursforskjellen på antall dager til forfall, og multipliser med 365 for å finne annualisert forskjell i kurs;
 4. Divider den annualiserte kursforskjellen på cash-kursen for å regne ut prosentvis midtkurs, og:
 5. Kjøp eller long posisjon = (prosentvis midtkurs + (maksimum av (absoluttverdien av prosentvis midtkurs x påslaget) eller 0,25%)) x –1
 6. Salg eller short posisjon = (prosentvis midtkurs – (maksimum av (absoluttverdien av prosentvis midtkurs x påslaget) eller 0,25%)) x –1

Påslaget som brukes til å beregne kursen for cash-råvarer og -rentepapirer er midtkursen +/– 2,5%.

Eksempel (kun som illustrasjon)

Crude Oil Brent-primærkontrakten ble flyttet fra juni til juli den 28. april, cirka klokken 21.30 (britisk tid).

 1. Crude Oil Brent juli-future midtkurs 47,48 – Crude Oil brent cash midtkurs 47,79 = –0,31
 2. Forfall på juli-kontrakt 30. mai – 28. april = 33 dager
 3. –0,31 / 33 x 365 = –3,42879
 4. –3,42879 / 47,79 = –7,175 %
 5. Kjøp eller long posisjon = (–7,175 % + 2,5 %) x –1 = 4,6747%
 6. Salg eller short posisjon = (–7,175 % – 2,5 %) x –1 = 9,6747%

Forwardkontrakter

En forwardkontrakt er et produkt med en fast utløps- eller oppgjørsdato, der åpne posisjoner vil bli gjort opp mot sluttkursen.

Forwardkontrakter på indekser, valuta, råvarer og rentepapirer er ikke gjenstand for finansieringskostnader.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

Land Rover BAR

Som offisiell partner til Land Rover BAR sponser vi laget til Sir Ben Ainslie for å vinne America’s Cup.

Les mer

NSW Waratahs

Vi er stolte av å sponse Super Rugby-gigantene NSW Waratahs, et av de mest ikoniske lagene i Australia.

Les mer

TOP

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Les mer her

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.