CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Finansieringskostnader for CFDer

Ved utgangen av hver tradingdag (kl. 17.00 New York-tid), kan posisjoner på din konto bli belastet med en kostnad som kalles en "finansieringskostnad". Finansieringskostnaden kan være positiv eller negativ avhengig av retningen på din posisjon og den gjeldende finansieringssatsen.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Historiske finansieringssatser, uttrykt som årlig prosentsats, finner du i plattformen i oversiktsvinduet for hvert produkt. Finansieringskostnader beregnes som følger:

På en kjøpsposisjon:

Beregning av finansieringskostnad (enheter x åpningskurs x finansieringssats kjøp) / 365 x CMC Markets vekslingskurs.

På en salgsposisjon:
Beregning av finansieringskostnad (enheter x -1 x åpningskurs x finansieringssats salg) / 365 x CMC Markets vekslingskurs.

Samlet sum av alle finansieringskostnader vil bli kreditert eller debitert din konto utifra hva som gjelder i ditt tilfelle, og vil være synlig i kontohistorikken i plattformen.

Aksjer

Finansieringssatser for CFD aksjer er basert på den underliggende interbankrenten for valutaen som den aktuelle aksjen er notert i (se tabellen nedenfor) pluss 3% på kjøpsposisjoner og minus 3% på salgsposisjoner.

Finansieringskostnader debiteres for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner, med mindre den underliggende interbankrenten er lik eller mindre enn 3%. I så fall kan salgsposisjoner pådra seg en finansieringskostnad som vil bli trukket fra kontantbeholdningen på kontoen din. Finansieringskostnader for salgsposisjoner kan i tillegg inkludere en justering for kostnaden ved å låne aksjer som har en høyere lånekostnad i det underliggende markedet. Denne lånekostnaden kan være betydelig og store endringer kan forekomme når shortinteressen i en aksje øker. Vær klar over denne ekstra risikoen og/eller kostnaden når du holder salgsposisjoner i enkeltaksjer.

Indekser

Finansieringssatser for CFD-indekser er basert på den underliggende interbankrenten for indeksen (se tabellen nedenfor), pluss 3% på kjøpsposisjoner og minus 3% på salgsposisjoner.

Finansieringskostnader debiteres for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner, med mindre den underliggende interbankrenten er lik eller mindre enn 3%. I så fall kan salgsposisjoner pådra seg en finansieringskostnad.

Finansieringskostnader for aksjer og cash-indekser

Valuta Interbankrente
AUD One month bankers acceptance bill
CAD One month bankers acceptance bill
CHF SARON
DKK One month Copenhagen interbank offered rate
EUR ESTER
GBP SONIA
HKD One month Hong Kong interbank offered rate
INR One month deposit
JPY TONAR
NOK One month Norwegian interbank offered rate
NZD One month bank bill
SEK One month Stockholm interbank offered rate
SGD SORA
USD SOFR
ZAR One month deposit

Vær oppmerksom på at vi fra og med mandag kveld 1. november 2021 endrer interbankrenten vi benytter for å kalkulere Finansieringskostnader for alle eksisterende og nye posisjoner på Cash indekser, aksjer og aksjekurver. Endringene vil skje som følge av at London Interbank Offered Rate (Libor) referanserente opphører ved utgangen av 2021.

LIBOR blir erstattet av en ny interbankrente for følgende valutaer: GBP, USD, EUR, CHF JPY og SGD. Fra og med mandag kveld 1. november vil finansieringskostnaden bli belastet basert på en ny referanserente, plus/minus vårt påslag avhengig av om du har en kjøps- eller salgsposisjon på en indeks, aksje eller en aksjekurv. Basert på den nye referanserenten sammenlignet med LIBOR, forventer vi ikke en vesentlig endring i finansieringskostnadene.

Valuta

Finansieringsrenter for CFD-valuta er basert på tom next-renten (tomorrow to next day) i det underliggende markedet for valutakrysset og uttrykkes som en årlig prosentsats.

Finansieringssats kjøpsposisjon = tom next-rente % + 1%
Finansieringssats salgsposisjon = tom next-rente % - 1%

Forskjellige renter noteres for kjøps- og salgsposisjoner og disse handles aktivt mellom banker. Tom next-renter i det underliggende markedet er basert på rentedifferansen mellom de to valutaene. Som en generell regel, hvis renten for den førstnevnte valutaen er høyere enn den andrenevnte valutaen i krysset (med justeringen på 1% vist ovenfor) og du holder en kjøpsposisjon, vil finansieringen bli kreditert din konto. Motsatt i dette scenarioet, det vil si hvis du holder en salgsposisjon, blir finansieringen debitert din konto.​​​

Kryptovaluta

Finansieringskostnadene for kryptovaluta er følgende:

Kryptovaluta Finansieringskostnad over natten Årlig finansieringskostnad
  Kjøpsposisjon (long) Salgsposisjon (short) Kjøpsposisjon (long) Salgsposisjon (short)
Bitcoin 0.0959% 0.0274% 35% (kunden betaler) 10% (kunden mottar)
Ethereum 0.0753% 0.0274% 35% (kunden betaler) 12,5% (kunden mottar)

Finansieringskostnadene belastes for kjøpsposisjoner og krediteres for salgsposisjoner.

Dersom du har en åpen long posisjon i bitcoin betaler du en daglig kostnad på 0,0685% per dag (25% per år). Dersom du har en åpen short posisjon vil du motta 0,0137% (5% per år).

Så for eksempel på en long posisjon der bitcoin handles til en kurs på 6.500, vil du betale en finansieringskostnad på $4.45 per dag.

(1 X 6,500) X 0.0685% = $4.45

På en short posisjon på kursen 6,500 vil kunden motta $0.89

(1 X 6500) X 0.0137% = $0.89

Beløpene veksles automatisk til kontovalutaen ved hjelp av vår gjeldende vekslingskurs.

Råvarer og rentepapirer

Finansieringssatser for CFD cash råvarer og rentepapirer er basert på den finansieringskostnaden som er innlemmet i de underliggende futureskontraktene (som kursene på våre cash råvarer og rentepapir er hentet fra). En cashkurs er et produkt uten en fast utløps- eller oppgjørsdato. Kursen på våre cash råvare- og rentepapirprodukter trekker ut denne avledede finansieringskostnaden (som beskrevet ovenfor) for å skape kontinuerlig "cash"-kurs. Den avledede daglige finansieringskostnaden brukes deretter som vår finansieringskostnad, som kan være enten positiv eller negativ.

Våre cash-kontrakter på råvarer og rentepapirer gir deg muligheten til å handle til en kontinuerlig pris som, i motsetning til forward-kontrakter på råvarer og rentepapirer, ikke er knyttet til en forfallsdato.

Ved bruk av underliggende futureskurser som grunnlag kalkuleres automatisk teoretiske cash-kurser for hver cash-råvare og -rentepapir ved å legge til eller trekke fra (etter hva som er relevant) den implisitte finansieringskostnaden. Med disse teoretiske cash-kursene som grunnlag genererer vi automatisk kursdybde-stiger som inneholder opptil ti dybdenivåer for hver cash-råvare og -rentepapir. Hvert nivå viser klart det tilgjengelige volumet på en gitt kurs, med volum og tilhørende spread som øker jo lenger ned i kursdybden man går.

Den implisitte finansieringskostnaden, pluss eller minus et påslag, legges deretter daglig til posisjoner som innehas klokken 17.00 New York-tid, som en daglig finansieringskostnad.

Kursen på cash-produktet vårt er basert på den nærmeste og mest likvide futures- eller primærkontrakten, så over tid, når den underliggende futures nærmer seg forfall, vil primærkontrakten endres, vanligvis samtidig som rulleringsdatoene på forwardinstrumentene våre.

Før hver endring i primærkontrakten blir den implisitte finansieringskostnadens rentesats kalkulert og fastsatt. Denne måler forskjellen mellom midtkursen på den «neste» primærkontrakten og midtkursen på vår nåværende cash-kurs. Hver gang vi oppdaterer primærkontrakten vår, blir finansieringskostnadens rentesats rekalkulert for å reflektere denne endringen.

Under eksepsjonelle omstendigheter kan det hende at cash-prisen vår ikke er basert på den første futures-kontrakten, men en kontrakt som forfaller lenger frem i tid. Dette grunnet forhold i det underliggende markedet.​​​​​​​

Aksjekurver, valutaindekser, råvareindekser og kryptoindekser

Finansieringskostnadene for aksjekurver, valutaindekser, råvareindekser og kryptoindekser beregnes med en vektet sum av komponentenes finansieringskostnader, pluss påslaget til CMC på kjøpsposisjoner eller minus påslaget til CMC på salgsposisjoner.​

Forenklet metode for å kalkulere finansieringskostnader for cash-råvarer og -rentepapirer

 1. Trekk midtkursen for den nåværende cash-kursen fra midtkursen for neste primærkontrakt for å finne kursforskjellen;
 2. Regn ut antall dager til forfall mellom den neste primærkontrakten og i dag;
 3. Divider kursforskjellen på antall dager til forfall, og multipliser med 365 for å finne annualisert forskjell i kurs;
 4. Divider den annualiserte kursforskjellen på cash-kursen for å regne ut prosentvis midtkurs, og:
 5. Kjøp eller long posisjon = (prosentvis midtkurs + (maksimum av (absoluttverdien av prosentvis midtkurs x påslaget) eller 3%)) x –1
 6. Salg eller short posisjon = (prosentvis midtkurs – (maksimum av (absoluttverdien av prosentvis midtkurs x påslaget) eller 3%)) x –1

Påslaget som brukes til å beregne kursen for cash-råvarer og -rentepapirer er midtkursen +/– 3%.

Eksempel (kun som illustrasjon)

Crude Oil Brent-primærkontrakten ble flyttet fra juni til juli den 28. april, cirka klokken 21.30 (britisk tid).

 1. Crude Oil Brent juli-future midtkurs 47,48 – Crude Oil brent cash midtkurs 47,79 = –0,31
 2. Forfall på juli-kontrakt 30. mai – 28. april = 33 dager
 3. –0,31 / 33 x 365 = –3,42879
 4. –3,42879 / 47,79 = –7,175 %
 5. Kjøp eller long posisjon = (-7,175% + 3%) x-1 = 4,175%
 6. Salg eller short posisjon = (-7,175% - 3%) x -1 = 10,175%

Forwardkontrakter

En forwardkontrakt er et produkt med en fast utløps- eller oppgjørsdato, der åpne posisjoner vil bli gjort opp mot sluttkursen.

Forwardkontrakter på indekser, valuta, råvarer og rentepapirer er ikke gjenstand for finansieringskostnader.​​

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.