CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Bruk av tekniske indikatorer og signaler i valuta

Tekniske indikatorer og signaler er populære verktøy som kan hjelpe deg å handle valuta.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hva er tekniske indikatorer og valutasignaler?

Tekniske indikatorer er matematiske beregninger som bruker historiske kursbevegelser og volum til å forutsi fremtidige kursbevegelser, og gir signaler om inngang og utgang for handelen. Disse signalene foreslår en potensiell tid og kurs for inngangen til en handel for å dra nytte av den forutsatte kursbevegelsen.  De tekniske indikatorene vises vanligvis over eller under kurschartene for å hjelpe traderne å identifisere trender og overkjøpte eller oversolgte situasjoner.

Identifiser når du skal gå inn i en handel

For å lykkes med valutahandel og lære å handle valutapar, er det svært viktig å forstå når du skal åpne eller stenge en handel. Profesjonelle tradere har årelang erfaring i teknisk analyse av chartmønstre (teknisk analyse) eller granskning av aktuelle hendelser og nyhetspubliseringer (fundamental analyse), for å hjelpe dem med å vurdere når de skal åpne eller lukke en valutaposisjon. Tekniske analytikere vil se etter signaler som veileder dem om når de skal gå inn eller ut av handler.​

Tilbydere av valutasignaler

Et valutasignal er en tjeneste som foreslår mulige handler på valutapar, ofte kostnadsfritt. For tradere med mindre erfaring kan en tilbyder av signaler tilby en tjeneste der de anbefaler hvilket valutapar som skal handles, kursen man skal gå inn i markedet på og punktet for utførelse av handelen. Tilbydere av signaler bruker vanligvis tekniske analyser fra en erfaren tradingekspert eller programvare for automatisk søk av chartmønstre.

Expert Advisors

Noen tradere stoler på tradingroboter eller Expert Advisors (EAs) for valutasignalene. En EA er et enkelt sett med regler eller en algoritme som plasserer handler når bestemte kriterier er oppfylt. En EA kan lages av alle som har nok teknisk kunnskap og selges ofte på nettet.​

Typer valutasignaler

Vanligvis faller kildene til valutasignalene innen én eller flere områder:

Teknisk analyse er den mest populære kilden til valutasignaler og er basert på å oppdage tekniske indikatorer som dukker opp i candlestick chart. Teknisk analyse innebærer å vurdere historiske kurshandlinger, en komplisert form for teknisk analyse med fokus på tidligere kurser og historiske støtte- og motstandsnivåer.

Fundamental analyse er egnet for langsiktige investeringer basert på et lands underliggende økonomiske tilstand, gjennom jevnlige kunngjøringer av statistikker for inflasjon, industriproduksjon og arbeidsledighet. Man kan hevde at månedens viktigste utgivelse er den amerikanske non-farm payrolls (arbeidsmarkedsrapporter), som normalt publiseres den første fredagen i måneden. Den oppgir totalt antall betalte arbeidstakere i USA, unntatt arbeidstakere innen jordbruk, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og privat husholdning.

Bruk av tekniske indikatorer på chart

Bruk av tekniske indikatorer på chart er en grunnleggende del av tekniske analyse. Vanligvis nedtegnes de som et chartmønster der indikatorer plasseres over chartdata for å forutsi kursretningen og markedstrenden. Tekniske indikatorer er mest nyttige for kortsiktige valutatradere, da de ikke tar mye hensyn til underliggende trender eller fundamenter som eksport, arbeidsplasser, BNP eller konsumprisindekser.

Valutaindikatorer er utviklet for å beskrive kortsiktige kurstrender og er nyttige for å finne rett valutapar, kursnivå og tidspunkt for å gå inn eller ut av en handel. De vanligste tekniske indikatorene er:

  • Moving average
  • Bollinger Bands® (Bollinger-bånd)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Stokastisk indikator
  • RSI (relativ styrkeindeks)

Å ha en god forståelse for disse tekniske indikatorene er nyttig for effektiv teknisk analyse og signalidentifikasjon.

Selv om det finnes en rekke tilgjengelige tjenester som gir signaler til valutatradere, er det få eller ingen snarveier. Å lære om valutahandel vil hjelpe deg å identifisere handelssignaler. Du får også bedre forståelse for tekniske valutaindikatorer og fundamental analyse.

Lær mer om valutahandel med oss.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.