CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er en blockchain fork?

En blockchain fork er essensielt en deling av blockchain-nettverket. Nettverket er “open source” som betyr at koden er tilgjengelig for alle. Dette betyr at hvem som helst kan foreslå forbedringer samt endre koden. Muligheten til å eksperimentere på “open source” software er en fundamental del av kryptovalutaer og åpner også opp for oppdateringer av en blockchain.

“Forks” skjer når softwaren til forskjellige “miners” (utvinnere) endres i forhold til hverandre, og det er opp til hver enkelt “miner” og bestemme hvilken blockchain man ønsker å fortsette bruke. Hvis det ikke er en enstemmig avgjørelse kan dette da resultere i at man lager to versjoner av en blockchain. De kan være økt volatilitet rundt slike hendelser.


En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hvordan fungerer «forks»?

«Forks» fungerer ved at man introduserer endringer til softwareprotokollen for en blockchain. Disse henger ofte sammen med introduksjonen av nye «tokens». Hovedmåten for å lage nye kryptovalutaer er enten fra bunn eller ved å «forke» en eksisterende blockchain.

Å lage «tokens» fra bunn er den mest vanlige metoden. Dette blir ofte gjort ved å kopiere eksisterende kode for så modifisere denne før man lanserer en ny mynt eller «token». Nettverket må bli bygd fra start, og man er avhengig av at denne tas i bruk. Litecoin er et eksempel på dette, som startet som en klone av bitcoin. Grunnleggerne gjorde endringer på den opprinnelige koden, og nå har Litecoin blitt en populær kryptovaluta.

Den alternative metoden er som nevnt å «forke» en eksisterende blockchain. Med denne metoden endrer man på en eksisterende blockchain i stedet for å starte fra bunn. I slike tilfeller, blir to versjoner av blockchain skapt i det nettverket splittes. Et eksempel på dette er bitcoin cash som ble skapt grunnet motstridende meninger om bitcoin sin framtid. Dette ledet til at man lagde en ny kryptovaluta (bitcoin cash) fra den originale kryptovalutaen (bitcoin).

WHAT IS BLOCKCHAIN FORK 843W

«Hard forks» mot «soft forks»​

Lanseringen av bitcoin cash er et eksempel på en «hard fork». En «hard fork» er en radikal endring av software som krever at alle brukere oppgraderer til den seneste versjonen. Noder som kjører på den forrige versjonen av softwaren vil ikke lenger bli akseptert. En «Hard fork» er en permanent endring fra den forrige versjonen av en blockchain. Hvis det ikke oppnås konsensus rundt den nye versjonen, kan dette resultere i to blockchains som bruker en variant av samme software.

Sammenlignbart er en «soft fork» kompatibel i den form av at noder som ikke er oppgradert vil fortsatt kunne se nye «blokker» som gyldige. Den oppgraderte blockchainen vil være ansvarlig for å validere transaksjoner. Den oppdaterte blockchainen vil dog ikke gjenkjenne noder som ikke er oppdatert. For at en «soft fork» skal fungere må majoriteten av «minere» oppgradere. Jo flere «minere» som aksepterer de nye reglene, jo mere sikkert blir nettverket etter endringen. «Soft forks» har blitt brukt på både bitcoin og ethereum blockchains. Generelt sett brukes de for å implementere software oppgraderinger (som BIP 66 i bitcoin sitt tilfelle).

IMG SPREADBET PLATFORM AWARD WINNING APP@2X
Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Vår policy på blockchain forks

Prisen på våre kryptovaluta-produkter er basert på prisen i det underliggende markedet. De blir gjort tilgjengelig av markedsplasser og marketmakere som vi handler med.

Ved en «hard fork» vil vi generelt følge den blockchainen som har høyest konsensus av brukere. Vi vil bruke dette som basis for våre priser. Vi reserverer retten til å velge hvilken kryptovaluta som har majoriteten av konsensus bak seg.

Hvis «fork’en» resulterer i en holdbar ny kryptovaluta, kan vi åpne en tilsvarende handel i det den nye kryptovalutaen på kunders konto for å reflektere dette. I stedet for å åpne en tilsvarende handel kan vi også gjøre en kontantjustering. Dette vil bli gjort etter vårt skjønn, og vil har ingen forpliktelse til å gjøre dette. Vi vil meddele kunder ved hendelser vi vil gjøre eller har gjort.

Kunder bør holde oversikt over sine handler under denne perioden og vurdere påvirkningen til den nye handelen på din konto, som for eksempel økt marginkrav. Der kunder ikke har tilstrekkelige midler på sin konto for å møte marginkrav, kan en kontolikvidering oppstå.

Når en hard fork forekommer, kan det bli betydelig kursvolatilitet rundt hendelsen, og vi kan måtte suspendere handel hvis vi ikke har tilfredsstillende kurser fra det underliggende markedet.

Vi kan kansellere handelen i den nye kryptovalutaen til null verdi på kunders konti (som om handelen aldri hadde vært inngått i første omgang). Dette grunnet følgende; Hvis den nye valutaen ikke blir mulig å handle på etablerte markedsplasser innen rimelig tid, eller på andre måter ikke blir sett på som en reell kryptovaluta. Vi vil informere kunder om dette.

Vi vil forsøke å varsle deg om mulige blockchain forks. Det er imidlertid ditt fulle ansvar å finne ut når disse situasjonene oppstår.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.