CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Viktig informasjon

Brukervilkår for nettstedet

Tilgang til nettstedet

CFD- og valutahandelstjenestene til CMC Markets er ikke tilgjengelige for personer som er bosatt i USA.

Dette nettstedet og opphavsretten til all tekst, grafikk, bilder, programvare og alt annet materiale på dette nettstedet eies av CMC Markets eller våre lisensgivere. CMC Markets er, avhengig av i hvilken forbindelse, en henvisning til CMC Markets Germany GmbH eller CMC Markets UK Plc. CMC Markets UK Plc er et selskap autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) med registreringsnummer 173730. CMC Markets Germany GmbH er et selskap autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) med registreringsnummer 154814.

Du kan kun bruke materialet på dette nettstedet for din egen personlige bruk og kun for ikke-forretningsmessige formål.

Du kan vise det på en dataskjerm eller skrive ut utdrag fra dette nettstedet kun for de ovennevnte formål og uten endring, tillegg eller sletting. Med unntak av det som står her, kan du ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra CMC, endre, modifisere, reprodusere, distribuere eller kommersielt utnytte noen materialer fra nettstedet.

Du erkjenner at "CMC Markets" og CMC-logoen er varemerker tilhørende CMC. Du kan reprodusere disse varemerkene uten endring på materialet du har lastet ned fra dette nettstedet i den utstrekning det er gitt tillatelse til dette ovenfor, men du kan ikke på annen måte bruke, kopiere, tilpasse eller slette dem uten skriftlig forhåndssamtykke fra CMC.

Navnene og logoene til andre selskaper som vises på dette nettstedet kan være varemerker for tredjeparter og brukes av CMC med tillatelse fra de respektive eierne.​​

Tredjeparts materialer og nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde materiale produsert av tredjeparter eller lenker til andre nettsteder. Slikt materiale og nettsteder er levert av tredjeparter og er ikke under CMCs direkte kontroll. CMC aksepterer derfor ikke noe ansvar for noen slike tredjepartsmaterialer eller for driften eller innholdet på andre nettsteder (uansett om de er lenket til dette nettstedet eller ikke). Du erkjenner at CMC skal ha rett til å kreve at du fjerner enhver lenke fra et annet nettsted til dette nettstedet, som du installerer uten å innhente skriftlig forhåndssamtykke fra CMC.

CMCs ansvar

Selv om CMC oppdaterer nettstedet jevnlig, er det ingen garanti for at informasjonen eller materialet på nettsiden er gjeldende eller nøyaktig, eller at noen av produktene eller tjenestene på nettstedet er tilgjengelige. CMC kan endre materialet på dette nettstedet når som helst uten varsel.

Med hensyn til tjenestene som angitt ovenfor gis denne nettsiden, all programvare og annet materiale på denne nettsiden til deg "som de er" og "etter tilgjengelighet" uten garanti med hensyn til nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet. I den grad loven tillater det ekskluderes herved alle erklæringer og garantier, uansett uttrykk, underforstått, lovfestet eller på annen måte, inkludert uten begrensning, eventuelle garantier eller forhold knyttet til nøyaktighet, valuta, salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål eller noe formål.

Med unntak av vårt ansvar for svindel og personskade eller død som følge av vår uaktsomhet, vil CMC ikke være ansvarlig for deg, uansett om det foreligger kontrakt, erstatning (herunder uaktsomhet og brudd på lovbestemt plikt), strengt ansvar eller på annen måte for noen skade på datamaskinen eller datasystemet eller innstillingene, tap av data, inntekt eller fortjeneste, eller for eventuelle indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av noe slag som du måtte lide som følge av bruk, forsinkelse i bruk eller manglende tilgang til dette nettstedet, eller på annen måte knyttet til dette nettstedet, inkludert uten begrensning fra nedlasting av programvare fra denne nettsiden. CMC fraskriver seg enhver representasjon eller garanti for at nettstedet eller materialene vil tilfredsstille kravene dine eller at nettstedet eller programvaren vil være uavbrutt, sikkert, feilfritt eller uten virus.

Skadesløshet

Du aksepterer å kompensere, forsvare og holde CMC, dens morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og ansatte skadesløse fra alle tap, kostnader, skader, fordringer eller krav, herunder rimelige advokathonorarer, som gjøres av en tredjepart eller som påføres CMC eller dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere eller ansatte i forbindelse med din bruk av nettstedet (herunder bruk av vår handelsplattform via en demokonto) i brudd på disse vilkårene eller uaktsomhet.

Hele avtalen

Disse brukervilkårene (og forretningsvilkårene for livekontoinnehavere) inneholder hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til din tilgang til og bruk av dette nettstedet. CMC kan til enhver tid endre disse vilkårene og vil varsle deg om slike endringer ved å legge ut en oppdatert versjon av disse vilkårene på dette nettstedet. Du er ansvarlig for regelmessig å gå gjennom disse brukervilkårene og hvis du bruker dette nettstedet (herunder bruk av handelsplattformen via en demokonto) etter slike endringer er kunngjort, skal denne bruken utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

Gjeldende lov

Disse brukervilkårene skal styres av, og tolkes i samsvar med Tyske lover, unntatt der norsk lov gjelder.

Selskapsopplysninger

Registreringsopplysningene til CMC Markets Germany GmbH er:
Registrert i: Tyskland.
Registreringsnummer: HRB 114199.
MVA-registreringsnummer: DE322598988
E-post: post@cmcmarkets.no

Registreringsopplysningene til CMC Markets UK plc er:
Registrert i: England og Wales.​
Registreringsnummer: 2448409.
MVA-registreringsnummer: 849 1757 83
E-post: post@cmcmarkets.no

Juridisk informasjon

CMC Markets Germany GmbH er et selskap autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) med registreringsnummer 154814, mens den norske virksomheten CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo er i tillegg underlagt tilsyn av Finanstilsynet og medlem i Verdipapirforetakenes Forbund. Nettsiden for BaFin finner du her.

CMC Markets UK plc er autorisert av og reguleres av det britiske finanstilsynet Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannia. Selskapet står i FCA-registeret med registreringsnummer 173730. Du kan få mer informasjon fra FCA-registeret ved å besøke nettsiden for FCA. Den finner du her.

Brukervilkår for demoplattformen

Hvis du registrerer deg for en demokonto for å prøve CMCs handelsplattform, gir CMC deg en personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og gjøre personlig og ikke-kommersiell bruk av demoplattformen for det begrensede formål å prøve finansielle veddemål i samsvar med disse vilkårene. Det gis ingen andre rettigheter for plattformen.

Du må ikke:

(a) kopiere, reprodusere eller duplisere plattformen eller noe innhold eller data som vises på nettsiden;

(b) tillate andre personer å bruke plattformen;

(c) lenke til plattformen;

(d) modifisere, oversette, ta fra hverandre, dekompilere, demontere (unntatt og kun i den utstrekning gjeldende lov uttrykkelig og spesifikt forbyr slike restriksjoner) eller skape avledede arbeider basert på plattformen eller noe av dens innhold eller data som vises på nettstedet;

(e) modifisere bruken av plattformen;

(f) videredistribuere, gjenselge, videresende, gi ut, underlisensiere, offentliggjøre, vise frem eller gjøre kommersiell bruk av plattformen eller noe innhold eller data som finnes på plattformen eller nettstedet;

(g) laste ned eller kopiere kontoinformasjon unntatt når det kreves gjort av et offisielt organ eller er for personlig bruk;

(h) bruke datautvinning, roboter eller tilsvarende datainnsamlings- og uttrekkingsverktøy på plattformen;

(j) prøve å skaffe deg uautorisert tilgang til plattformen, serveren som plattformen er lagret på eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til plattformen, eller

(i) med viten og vilje introdusere viruser, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale eller kode som er ondsinnet eller teknologisk skadelig;​​​​​​​​​

(k) angripe plattformen via tjenestenektangrep eller distribuert tjenestenektangrep.

CMC kan suspendere demokontoen din på ubestemt tid og ta andre juridiske tiltak mot deg hvis du begår noen av de forbudte handlingene angitt ovenfor.

Ansvarsbegrensning for markedsføring

Markedsføringsmaterialet på dette nettstedet (uansett om det gir uttrykk for meninger eller ikke) er beregnet som generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige omstendigheter eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

Selv om informasjonen som står på dette nettstedet er innhentet fra kilder som anses å være pålitelige, gir ikke CMC Markets noen garanti for dens nøyaktighet eller fullstendighet. All informasjon er indikativ og gjenstand for endring uten varsel, og kan til enhver tid ha gått ut på dato. CMC Markets skal ikke holdes ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg, enten direkte eller indirekte, som oppstår fra en investering basert på informasjon som står her.

Dette materialet kan omfatte diagrammer som viser den tidligere utviklingen til finansinstrumenter, samt estimater og prognoser. All informasjon knyttet til tidligere avkastning av en investering garanterer ikke nødvendigvis fremtidig avkastning.

Med mindre noe annet er angitt, er prisene som brukes i eksemplene CMC Markets egne priser, og ikke priser fra tredjeparter.

Juridisk melding: Reuters News (Thomson Reuters/Refinitiv)

Denne meldingen gjelder Reuters nyhetsfeed på plattformen vår.

© [2021] Thomson Reuters. Med enerett. All publisering eller distribuering av Thomson Reuters innhold, gjennom rammeverk eller tilsvarende, er uttrykkelig forbudt uten skriftlig samtykke fra Thomson Reuters.

© [2021] Refinitiv. All publisering eller distribuering av Refinitiv innhold, gjennom rammeverk eller tilsvarende, er uttrykkelig forbudt uten skriftlig samtykke fra Refinitiv. Refinitiv er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i innhold, eller for handlinger utført på bakgrunn av dette. Refinitivs logo er et varemerke for Refinitiv og dets tilknyttede selskap. Du finner nettsiden deres her.

Brukervilkår for 1-Click trading

1-Click trading-funksjonen lar deg åpne og lukke en CFD-Handel på Margin med bare ett klikk. Når du har angitt en handelsstørrelse for en CFD-Handel på Margin, vil ett klikk på kjøps- eller salgskursen sende ordren direkte gjennom for behandling.

Ordren vil plasseres umiddelbart uten at du blir bedt om å bekrefte den. For mer informasjon om bruk av 1-Click Trading, går du til nettstedet vårt.

Før du kan bruke 1-Click Trading på kontoen, blir du bedt om å lese grundig og akseptere disse brukervilkårene på plattformen.

Chartforum

Chartforum-funksjonen i plattformen lar deg chatte med andre analytikere og tradere. Les reglene grundig for optimale, sikre tjenester.

Disse reglene gjeler enten du er en kunde med en livekonto eller demokontobruker, selv om en demokontobruker bare har lesetilgang til chartforumet. Reglene oppsummerer innhold vi anser som akseptabelt og uakseptabelt og bruk av chartforumet. Vi kan fra tid til annen oppdatere reglene, så pass på å lese dem før du poster innhold på chartforumet. Du finner disse reglene på selve chartforumet, så du når som helst kan gå tilbake til dem.

Brukervilkår for chartforum

Sammendrag av interessekonfliktpolitikk

Dette dokumentet gir et sammendrag av interessekonfliktpolitikken ("Politikk") til CMC Markets. For disse formålene omfatter CMC dets konsernselskaper, ansatte, oppnevnte representanter, tilknyttede agenter, leverandører og enhver person som er direkte eller indirekte knyttet til dem ved kontroll.

CMC har som mål å styre interessekonflikter på en rettferdig måte. CMC har etablert en interessekonfliktpolitikk som beskriver rutinene og kontrollene som hjelper det å identifisere og korrekt håndtere interessekonflikter – faktiske, tilsynelatende og potensielle.

Mål

Målet med politikken er å sørge for at interessekonflikter innenfor CMC identifiseres, håndteres riktig og, der det er nødvendig, rapporteres for å sørge for rettferdig behandling av kunder og for å følge reglene og prinsippene fastsatt av det relevante tilsynet.

Anvendelse

Denne politikken gjelder alle CMCs aktiviteter som reguleres av FCA, og aktiviteter i forbindelse med eller for å oppnå slike regulerte aktiviteter, herunder de innleide aktivitetene som leveres av en tredjepart. Alle ansatte må etterleve politikken.

Identifisere interessekonflikter

Interessekonflikter kan oppstå i følgende situasjoner:

  • Det er sannsynlig at CMC vil få en økonomisk gevinst, eller unngå et økonomisk tap, på kundens bekostning; eller
  • Det er sannsynlig at en ansatt hos CMC vil få en økonomisk gevinst, eller unngå et økonomisk tap, på kundens bekostning; eller
  • Det er sannsynlig at en kunde av CMC vil få en økonomisk gevinst, eller unngå et økonomisk tap på bekostning av en annen kunde.

Håndtere interessekonflikt

Følgende er foretatt for å unngå interessekonflikter​

  • Segregering av plikter og tilsyn med personer som er involvert i forskjellige forretningsaktiviteter, blant annet rutiner som sørger for korrekt kommunikasjon mellom forretningsenheter;
  • Restriksjoner for handel og kontohold på egen regning som gjelder alt personale, og deres nærstående, uansett ansiennitet;
  • Kontroll over inntektskildene til relevante personer;
  • Protokoller for å sørge for at ingen upassende incitamenter gis eller mottas og at passende incitamenter rapporteres på riktig måte;
  • Rutiner for gaver og personlige ytelser, blant annet et gaveregister for registrering av oppfordring, tilbud eller mottak av visse ytelser;
  • Politikk angående eksterne styreverv, inklusive krav om at alle eksterne styreverv og eksterne forretningsinteresser skal erklæres; og
  • Opplæring av styremedlemmer og ansatte i CMC om styring av interessekonflikter.

Rapportering av konflikter

Der CMC anser, med rimelig sikkerhet, at ordningene som er på plass for å styre potensielle og/eller faktiske interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å unngå vesentlig risiko for å skade en kundes interesser, vil CMC fremlegge saken og/eller kildene til interessekonflikten til kunden før det utføres forretninger for kunden.​

Mer informasjon om CMC interessekonfliktpolitikk, inklusive den fullstendige versjonen, fås på forespørsel. Alternativt kan du kontakte din kontaktperson i CMC Markets.​

Lyst til å komme i gang med trading?

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.