CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: L

These are common terms used in the financial services industry

Libor

London InterBank Offered Rate. Renten som tilbys mellom banker i London for kortsiktige lån – en viktig referanse som påvirker mange andre renter/produkter. Individuelle valutavalører har en tilknyttet Libor. Den produseres for ti valutaer med 15 forfall hver. Forfallene strekker seg fra over natten til 12 måneder og produserer 150 kurser hver virkedag.

Likvid marked

Et likvid marked har nok volum for en toveis forretning for en stor transaksjon med liten eller ingen innflytelse på kursen. Et slikt marked vil normalt vise små spread for bud-tilbud.

Limit kjøpsordre

Betinget handelsordre som indikerer at et verdipapir kun kan kjøpes for angitt kurs eller lavere.

Limit salgsordre

Betinget handelsordre som indikerer at et verdipapir kun kan selges for angitt kurs eller høyere.

Limitordre

En ordre med begrensninger for maksimalpris som skal betales eller minimumspris som skal mottas, for eksempel å "kjøpe" hvis kursen faller til et bestemt nivå. Hvis dagens pris på USDYEN er 93,00 / 03, vil limit kjøpsordren for USD være på en kurs under 93 (dvs. 92,50). En limitordre kan festes til en eksisterende posisjon eller brukes til å starte en ny posisjon (se Ordre om å åpne).

Loggfil

En kontinuerende dagbok over handelsaktiviteten din.

Long-posisjon

En posisjon som tas i forventning om et stigende marked. Å gå long betyr å kjøpe. I valutahandel betyr det å kjøpe basisvalutaen mot noteringsvalutaen.

Loonie

Slangord for canadisk dollar (CAD).

Lot-størrelse

Også kjent som ordrevolum. Det er standardisert mengde for et finansinstrument som basisvaluta, underliggende aktiva eller aksjer per kontrakt.

Løpende gevinst/tap

Hvordan dine åpne posisjoner presterer: urealiserte penger som du vil vinne eller tape på de åpne posisjonene hvis de stenges på gjeldende markedspriser.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app