CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Risikostyring i trading

Det er ikke til å unngå at langsiktig trading involverer tap, og ingen tradere kan ha 100 % gevinst hele tiden.

I denne veiledningen ser vi på hvorfor risikostyring er viktig for tradingstrategien og gir nyttige tips for planleggingen av CFD-handelsstrategien.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Finne riktig balanse

For å lykkes som trader må størrelsen av potensielle tap være fornuftig i forhold til opprinngelig gevinstpotensial på hver ny posisjon. Uten en disiplinert holdning til risiko og avkastning, er det lett å gå i fellen og holde tapsposisjoner for lenge. Å håpe at ting vil snu før du til slutt likviderer med stort tap er meningsløst, hvis målet var å gjøre en liten gevinst i løpet av noen få timer.

Langsiktig tradinggevinst kan beskrives som en vinnende kombinasjon av:

 • Antall gevinsthandler sammenlignet med antall tapshandler og
 • Gjennomsnittsverdien av gevinstene for hver handel sammenlignet med gjennomsnittssverdien av tapene

Det er viktig å kombinere disse forholdene og forholdene mellom risiko og belønning. Mange vellykkede tradere har faktisk flere handler med tap enn med gevinst, men de tjener penger fordi den gjennomsnittlige størrelsen på hvert tap er mye mindre enn gjennomsnittlig gevinst. Andre har en moderat gjennomsnittlig gevinstverdi sammenlignet med tap, men en relativt høy prosentandel gevinstbringende posisjoner.

Hvorfor risikostyring er viktig

Erfarne tradere vet at selv strategier som har vært vellykket på lang sikt kan gjøre deg sårbar for risiko på kort til mellomlang sikt. Noen av disse er:

 • Mange tap etter hverandre
 • Sporadiske store tap med kursforskjell gjennom stop loss-nivåer, for eksempel på grunn av store nyhetshendelser
 • Endringer i markedsforholdene gjør at du aldri kan være sikker på at en strategi som har fungert tidligere vil fortsette å fungere i fremtiden

Uten riktig risikostyring kan hendelser som dette føre til:

 • Tap av all handelskapital eller mer
 • For store tap i forhold til din totale økonomiske situasjon
 • ​Stenging av posisjoner på kontoen på feil tidspunkt fordi du ikke har nok likvide midler til å dekke margin
 • Behovet for en lengre periode med lønnsom og fornuftig trading bare for å dekke tap og gjenopprette tradingkapitalen til opprinnelig nivå​
TapsresultaterNødvendig gevinst
10%11%
15%17%
25%33%
30%42%
50%100%
75%300%
90%900%

Scenarioene over kan også oppstå selv om du har brukt riktig risikostyringsstrategier. Tap av mer enn 30 % av kontoen kan føre til at bare å gjenopprette det du tapte blir en stor oppgave. Etter store tap tar noen tradere enda større risiko som kan føre til stadig større problemer.

For at du skal kunne dra nytte av en vinnerstrategi på lang sikt, må du være i en situasjon der du kan fortsette å handle. Med dårlig risikostyring kan en uunngåelig stor markedsbevegelse seg eller mange kortsiktige tap gjøre at handelen stopper. Som trader kan du ikke unngå risiko, men du må bevare kapitalen for å tjene penger.

En risikostyrt tilnærming til trading erkjenner at du tar risiko, men må begrense denne risikoen på kort sikt for å maksimere langsiktige muligheter. Mangel på risikostyring er en av de vanligste grunnene til å mislykkes.

Marginhandel er et tveegget sverd

Marginhandel er et tveegget sverd fordi den både forstørrer potensielle tap og potensielle gevinster. Derfor er det enda viktigere å begrense eksponeringen for store, negative markedsbevegelser eller rekken av unormalt store tap.

Reglene for risikostyring kan enkelte ganger redusere gevinsten på kort eller mellomlang sikt. Fristelsen til å forlate forsvarlig risikostyring er ofte størst etter en periode med suksess. En eneste stor handel kan i disse tilfellene lett miste alle dine hardt opptjente gevinster og mer. Det er altfor vanlig å ha en rekke vellykkede handler med mindre posisjoner, etterfulgt av de uunngåelige tapene som kommer akkurat når du har bestemt deg for å ta større posisjoner.

En konsekvent, kontrollert tilnærming til handel gir større sjanser til å lykkes i det lange løp. Gradvis oppbygging av kontoen ved å la gevinstene stå på kontoen og forsvarlig å øke posisjonene i tråd med økt kapital, er en mer sannsynlig vei til suksess enn overtrading på kort sikt.

God risikostyring kan også forbedre kvaliteten på handelsbeslutningene dine, ved å bidra med din psykologiske tilnærming til markedet. En syklus av overdreven selvtillit etterfulgt av overdreven forsiktighet er et vanlig problem for tradere. Trading uten risikostyring gjør dette mer sannsynlig.

Risikostyring innebærer å begrense posisjonene slik at en stor markedsbevegelse eller flere påfølgende tap vil gi et samlet tap du kan ha råd til. Den tar også sikte på å bevare nok handelsmidler slik at du kan gjenopprette tap gjennom lønnsom trading innenfor en rimelig tidsramme.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Risikostyringsregler

Vissheten om at handelen din støttes av gode risikostyringsregler, kan hjelpe deg å unngå den onde sirkelen av eufori og frykt, som ofte fører til dårlige beslutningsprosesser. God risikostyring gir deg friheten til å se på markedene objektivt og følge markedstrømmen, i trygg forvissning om at du har gjort rimelige tiltak for å begrense risikoen for store tap.

Begrense tradingkapitalen

Det første du må bestemme er hvor mye kapital du vil bruke til trading.

Mange personer er både investorer og tradere. De kan for eksempel ha langsiktige aktiva som aksjer eller eiendom. Trading innebærer vanligvis kjøp og salg for å få gevinst på relativt kortsiktige kursendringer. Investering på den annen side involverer å holde aktiva for å oppnå inntekter og kapitalgevinst på relativt lang sikt. Det kan være en god idé å planlegge, finansiere og drive investering og handel separat. Hver aktivitet innebærer ulike tilnærminger til strategi og risikostyring.

Noen av faktorene du bør vurdere er din:

 • Totale økonomiske situasjon og behov
 • Tradingformål
 • Risikotoleranse
 • Tidligere erfaring som investor eller trader

Bevaring av formue bør være en viktig faktor. Det er best å begrense tradingkapitalet til et forsvarlig beløp som du har råd til å tape hvis ting går galt. Som tidligere omtalt kan denne tilnærmingen ha den ekstra fordelen at du kan handle uten for mye press og forbedre beslutningsprosessen.

Foreta din egen belastningstest

En nyttig teknikk for å bestemme hvor mye kapital og risiko du skal bevilge til trading, er å foreta din egen belastningstest. Beregn sannsynlig tap i verste fall hvis det skulle komme veldig store markedsbevegelser eller flere tap mens den høyeste posisjonen er åpen.

Bestem deg for om du har råd til dette og om du kan klare det følelsesmessig. Husk at du kan tape mer enn opprinnelig innskudd. Begrens tradingposisjonen til noe du kan klare under disse forholdene. Du må også passe på å ha likvide midler tilgjengelig for å støtte planlagte handelsaktiviter. Selv om du er komfortabel med den totale risikoen du tar, er det best å sørge for å ha nok midler på kontoen, eller tilgjengelig på kort varsel for å støtte handelsaktivitetene til enhver tid.

Hvis trading er nytt for deg, er det fornuftig å starte i det små og øke handelsaktivitetene når du har utviklet erfaring og hatt en del framgang.​

Bruk alltid en stop loss-ordre

Vellykket trading involverer å balansere risiko og inntjening. Gode tradere finner alltid ut hvor de vil kutte tapet på en handel før de går inn i den.

Next Generation-tradingplattformen vår er laget for å hjelpe deg å forholde deg til risiko og inntjening i tradingen. Du kan plassere en stop loss- eller garantert stop loss-ordre når du åpner en ny posisjon. Stop loss-ordre brukes til å gå ut av en posisjon etter at kursen beveger seg mot den.

En stop-salgsordre brukes hvis åpningshandelen var et kjøp og du er long på markedet. En stop-salgsordre kan bare settes på et nivå som er under gjeldende markedskurs. Hvis markedet faller til stop-kursen du nominerer, blir ordren en markedsordre som selges til neste tilgjengelige kurs.

Stop-ordre kalles ofte stop loss-ordre, men de kan også brukes til å ta gevinst. En vanlig strategi er for eksempel å flytte din salgs stop-loss opp ettersom markedet stiger. Dette kan gjøres enkelt ved å bruke trailing stop loss-funksjonen. En stop-loss kjøpsordre brukes hvis åpningshandelen var et salg og du er short på markedet. En stop-entry kjøpsordre kan bare plasseres over gjeldende markedskurs. Hvis markedet stiger til stop-kursen du har nominert, blir ordren en markedsordre som kjøpes til neste tilgjengelige kurs.

Slippage

Det er viktig å vite at stop kan fylles til en dårligere kurs enn nivået på ordren. Forskjellen mellom utførselskursen og stop-nivået kalles slippage. Risikoen for slippage betyr at en stop loss-ordre ikke kan garantere at tapet ditt vil begrenses til en bestemt beløp. Vi tilbyr også Garanterte Stop Loss-ordrer (GSLO), som er en effektiv måte å sikre handlene mot store kursutslag kalt «slippage» eller «gapping» i tider med høy volatilitet. En GSLO garanterer å stenge handelen til den kursen du spesifiserte for en premie. Vi tilbakebetaler dette beløpet dersom ikke GSLOen utløses på din handel. Finn ut mer om våre ordretyper og ordreutførsel.

Hvordan oppstår slippage?

En vanlig årsak til slippage er når det oppstår et kursgap på grunn av en stor nyhetshendelse. Du kan for eksempel sette en stop loss på € 10,00 på selskap XYZs CFDer når de handles for € 10,50. Hvis selskap XYZ annonserer en profitwarning og kursen faller til € 9,50 før ny handel, vil din stop loss trigges fordi kursen har falt under € 10,00. Det blir da en markedsordre og selges til neste tilgjengelige kurs. Hvis den første kursen som volumet kan utføres er € 9,48, vil salgsordren utføres til den kursen. I dette tilfelle vil du få slippage på 52 cent per CFD.

Slippage er spesielt vanlig i aksjer fordi markedene stenger over natten. Det er ikke uvanlig at aksjer åpner ganske mye høyere eller lavere enn gårsdagens kurs, som gjør det enkelt for slippage på stop loss-ordre. Slippage kan også oppstå når det ikke er nok volum til å fylle stop-ordren til nominert kurs.

Selv om stop loss-ordre noen ganger kan få slippage, er de et viktig risikostyringsverktøy. Det er en god risikostyringspraksis å ha en stop loss-ordre på plass for hver posisjon som åpnes. Det er best å plassere stop loss-ordren samtidig som du går inn i handelen.

Fordeler med å bruke stop loss-ordre

 • Du kontrollerer risiko og minsker sjansen for store, uventede tap som kan bringe ubalanse uten en stop loss.
 • Du har en disiplinert tilnærming til trading. Plassering av en stop-ordre gjør at du vurderer hvor du skal kutte tapene før du går inn i handelen. Det minsker også fristelsen til å holde en tapende posisjon i håp om å komme tilbake til utgangspunktet.
 • Det hjelper deg å vurdere risiko og inntjening.
 • Du kan måle gevinst eller tap på hver handel i forhold til opprinnelig potensielt tap. Dette er forskjellen mellom inngangkursen din og den opprinnelige stop-kursen.
 • Du kan velge å ikke gå inn i noen handler hvis gevinstpotensialet er for lite sammenlignet med opprinnelig risiko.
 • Det hjelper med tidsstyring. Stop Loss-ordre trigges automatisk. Det betyr at du slipper å være klistret til skjermen for å følge med posisjonene.

I indekschartet for Australia 200 over er moving average på samme nivå som forrige motstand, som nå danner et potensielt støttenivå.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

Bruk posisjonsstørrelse med fast prosent

Å finne ut hvor stop loss-ordre skal plasseres er et viktig fortrinn i tradingen. En vanlig tilnærming er å plassere stop loss-ordre på det første stedet du ser at strategien din ikke har lyktes.

En posisjonsstørrelse med fast prosent involverer å beregne posisjonsstørrelsen på hver ny handel slik at tap og opprinnelig stop loss-nivå er lik en fast prosent (som 1 % eller 2 %) av midlene på kontoen.

En trader som for eksempel har € 10 000 på kontoen, kan sette størrelsen av hver ny posisjon slik at stop loss på opprinnelig stop loss-ordre ikke er mer enn 2 % av kapitalen, eller € 200.

Tradingplattformen vår beregner potensielt omtrentlig tap hvis kursen faller til stop-nivået du satte.

Posisjonsstørrelse med fast prosent har en rekke fordeler:

 • Det er en logisk metode for å se posisjonsstørrelsen i forhold til risiko
 • Posisjonene blir automatisk mindre hvis du får tap, noe som bidrar til å bevare handelskapitalen. Det forhindrer feil posisjonsstørrelse og risikoen for å ha store posisjoner når du taper, men bare små når du vinner
 • Metoden øker gradvis posisjonsstørrelsen mens du tjener penger. Dette kan hjelpe handelskapitalen å vokse jevnt mens du beholder de samme prosentnivåene.

Noe som du må vurdere når du velger prosent for posisjonsstørrelsen, er hvor mye av handelskapitalen du er forberedt på å tape etter en lang rekke sammenhengende tap. Ved å bruke 1 %, vil du tape 13 % av kapitalen etter 14 sammenhengende tap. Ved å bruke 2 %, vil du tape 25 % av kapitalen etter 14 tap etter hverandre.

Hvordan bruk av ulike prosenter for posisjonsstørrelsen påvirker kapitalen

Sett en øvre grense for antall eller posisjonsverdier du har åpne samtidig

Denne regelen prøver å forsvare handelskapitalen hvis du har åpne posisjoner når det oppstår en enkelt negativ markedshendelse.

Tradere som for eksempel bruker en fast prosent for posisjonsstørrelsen på 1,5 %, kan lage en regel om at de ikke vil ha mer enn 10 eller kanskje 15 posisjoner åpne samtidig. Forutsatt at det ikke er noen slippage, betyr dette at tapet ikke ville være mer enn 15 % eller 22,5 % av handelskapitalen hvis de tapte på alle posisjonene. Det er opp til deg å sette grensen du føler er fornuftig for dine forhold og din trading.

Som omtalt kan aksje-CFDer være mer vulnerable for gapping enn andre markeder gjennom stop loss-nivåer, fordi de stenger over natten. For å styre denne risikoen kan det lønne seg å ha en verdigrense på summen av netto long eller short selskap CFD-posisjoner du holder samtidig.

Hvis du for eksempel begrenser den totale verdien av netto long aksje-CFD-posisjoner til 300 % av midlene på kontoen, vil et fall på 7 % på alle posisjonene over natten begrense tapet til 21 % av midlene på kontoen. En grense på 200 % betyr at du vil tape 20 % av kontoen hvis alle posisjonene faller 10 % over natten.

Sett en øvre grense for antall eller posisjonsverdier du har åpne i nært beslektede instrumenter

Diversifisering er like viktig for tradere som for investorer. Det er viktig å satse på mer enn ett kort.

Du kan overveie å ha bare to posisjoner netto long eller short i nært beslektede instrumenter. Netto long betyr forskjellen mellom dine totale long- og totale short-posisjoner. For eksempel seks long- og fire short-posisjoner betyr at du er netto long to posisjoner.

Eksempler på nært beslektede instrumenter:

 • Valutapar som involverer samme valuta som for eksempel EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF og AUD/USD
 • Aksjer i én enkelt bransje og som er oppført på samme børs, for eksempel australske bankaksjer
 • Nært beslektede råvarer som for eksempel hvete, mais og soyabønner

Sett en øvre grense for samlet tap fra én enkelt strategi

Tradere bruker ofte ulike tradingstrategier. Det lønner seg ikke å bare bruke ett regelsett hvis de fører til tap av for mye av kapitalen din.

En nyttig tilnærming kan være å sette mindre grenser for nye strategier, men være mer tolerant med en strategi som du har lyktes med lenge og som du kjenner risikohistorien til (som sannsynlig antall sammenhengende tap og stop loss slippage).

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.