CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Risikoer med CFD-handel

Som ny trader er det viktig å forstå risikoene som er forbundet med CFD-handel før du starter tradingen med en livekonto.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Du kan tape ditt innskudd.

CFDer er produkter som handles på margin. Du kan få eksponering til markedene ved å foreta innskudd av bare en prosentandel av den fulle verdien av handelen du ønsker å utføre. Dette betyr at du enten kan få en potensiell gevinst hvis markedet beveger seg i din favør, men det er viktig å vite at man kan tape hele innskuddet hvis handelen beveger seg mot deg.

Hvis du for eksempel plasserer en CFD-handel på NOK 100000 og marginkravet for det aktuelle nivået er 5 %, trenger du bare å foreta et innskudd på 5 % av den fulle verdien av posisjonen, kjent som posisjonens marginkrav. I dette tilfellet trenger du bare å foreta et innskudd på NOK 5000 for å åpne handelen. Hvis derimot kursen til produktet beveger seg mot deg med 10 %, taper du NOK 10000 – det dobbelte av opprinnelig investering i CFD handelen. Grunnen til dette er fordi eksponeringen din til markedet (eller risikoen) er den samme som om du hadde kjøpt fysiske aksjer for NOK 100000.  Dette betyr at enhver bevegelse i markedet vil ha en større effekt på kapitalen enn hvis du hadde kjøpt aksjer for samme beløp.

Kostnadsfri ​demokonto

Øv deg på trading uten risiko med virtuelle midler på Next Generation-plattformen vår.

Risiko for kontolikvidering

Markedsvolatilitet og raske endringer i kurs, som også kan oppstå utenfor normale åpningstider for handel dersom du handler på internasjonale markeder, kan gjøre at saldoen på kontoen endrer seg raskt. Dersom du ikke har nok kapital på kontoen din for å sikre deg mot slike situasjoner, er det fare for at posisjonene dine likvideres automatisk dersom saldoen på kontoen faller under likvideringsnivået (som fremgår på plattformen).

Du må kontinuerlig overvåke kontoen din, gjøre ytterligere innskudd eller stenge dine posisjoner (eller en del av dine posisjoner) slik at det alltid er nok midler på kontoen til å dekke marginkravene.

Informasjonsikonet på øverste navigasjonsfelt i plattformen gir deg all kontoinformasjon i detalj, inkludert prosentvis likvideringsnivå.

Eksempel på kontolikvidering:
Dersom nåværende likvideringsnivå er 50 % og du har fire åpne posisjoner som hver krever NOK 5000 i marginkrav, er ditt totale marginkrav NOK 20000. Hvis revaluert kontoverdi deretter faller under 50 % av totalt marginkrav, i dette tilfellet NOK 10000, kan noen eller alle ordrene som utgjør posisjonen din avvikles med potensielt tap for deg.

Revaluert kontoverdi er summen av kontantbeholdningen og netto urealiserte gevinster eller tap (netto urealisert gevinst eller tap beregnes til midtkursen på nivå/tier 1).​

Markedsvolatilitet og «gapping»

Finansmarkedene kan svinge raskt og kursene på våre produkter gjenspeiler dette. "Gapping" er en risiko som oppstår som følge av markedsvolatilitet. "Gapping" oppstår når kursene på våre produkter plutselig skifter fra ett nivå til et annet uten å passere nivået som befinner seg mellom dem. Det er ikke nødvendigvis alltid en mulighet for deg til å plassere en ordre eller for plattformen til å utføre en ordre mellom de to kursnivåene. En av følgene av dette kan være at stop loss-ordre utføres til ufordelaktige kurser, enten høyere eller lavere enn du hadde ventet avhengig av retningen på handelen din. Du kan begrense risikoen og effekten av markedsvolatilitet ved å anvende boundary eller garantert stop loss-ordre.

Finansieringskostnader

Dersom posisjonen beveger seg i din disfavør eller du lar finansieringskostnadene bygge seg opp, kan du tape ditt opprinnelig innskudd.

CFD-handel medfører et høyt risikonivå for kapitalen sammenlignet med andre typer investeringer, og kursene kan raskt bevege seg i din disfavør. Det er mulig å tape hele ditt opprinnelig innskudd. CFD-handel passer ikke nødvendigvis alle og vi anbefaler at du forstår risikoene og søker uavhengig profesjonell rådgivning før du bestemmer deg for å handle med CFDer.

Prøv vår trading plattform med en demokonto

Opplev vår kraftige online tradingplattform med pattern recognition, prisvarsler og modulkobling.

  • Fyll inn vårt korte skjema og begynn tradingen

  • Utforsk vår prisbelønnede tradingplattform

  • Trade markedene risikofritt

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.