Personvern og Sikkerhet

Denne personvern- og sikkerhetspolitikken gjelder for alle organisasjoner i CMC Markets-konsernet ("CMC Markets"), inkludert CMC Markets UK plc and CMC Spreadbet plc. Den forklarer hvordan CMC Markets samler inn personopplysninger om deg og hvordan det vedlikeholder, bruker og fremlegger denne informasjonen.

CMC Markets er forpliktet til å holde hemmelig alle personopplysninger som CMC Markets får fra deg, herunder informasjon som vi innhenter ved dine besøk på denne nettsiden eller når vi leverer andre tjenester til deg. CMC Markets vil kun bruke dine personopplysninger i samsvar med denne personvern- og sikkerhetspolitikken og ellers i samsvar med lovgivning i Storbritannia om databeskyttelse.

CMC Markets samler inn visse personopplysninger for at det skal kunne innfri behovene til sine kunder. Ved å samle inn visse personopplysninger er CMC Markets i stand til å overvåke og forbedre tjenestene det tilbyr sine eksisterende og potensielle kunder. Vi vil bruke denne informasjonen for følgende formål: etablere og opprettholde din konto, levere våre tjenester til deg, forbedre våre tjenester, rapporter til reguleringsmyndighetene og markedsføring.

CMC Markets vil samle inn og beholde informasjon om deg når du fyller inn en nettsøknad eller annen type formular eller skaffer deg tilgang til og handler på din konto gjennom dette nettstedet eller en annen tjeneste vi leverer til deg.

CMC Markets kan avlede informasjon om din bruk av dette nettstedet eller en annen tjeneste vi leverer til deg og kan lagre denne informasjonen sammen med din personlige profil. Denne informasjonen kan omfatte hvilke områder av nettstedet som besøkes, sider vist, frekvens og varighet av besøk, type transaksjoner utført, dokumenter nedlastet og andre nettsteder som kan ha henvist deg eller som du lenker til.

CMC Markets kan bruke slik informasjon for ett eller flere av følgende formål:

 • å levere tjenestene til deg som du har bedt om, blant annet å behandle transaksjoner;;
 • å bekrefte din identitet;
 • å opprettholde din personlige profil
 • å forvalte din konto;
 • å kontakte deg når det er nødvendig eller aktuelt i relasjon til tjenestene som leveres til deg;
 • å holde deg oppdatert mens du er kunde i relasjon til saker som for eksempel kontrakter du har handlet og aktivistene til CMC Markets;
 • å styre og administrere produktene og tjenestene som leveres til deg;
 • å gi deg informasjon om produktene og tjenestene som tilbys av CMC Markets;
 • å utvikle en forståelse av produktene og tjenestene som du kan være interessert i å få fra CMC Markets;
 • å gi deg informasjon eller muligheter som vi mener er relevante for deg;
 • å tilpasse nettstedet eller andre tjenester vi leverer til deg i henhold til dine behov og interesser, og
 • å opprette anonymiserte statistiske data.

Du samtykker til at CMC Markets bruker dine personopplysninger for de ovennevnte formålene. Du samtykker også til at CMC Markets overfører dine personopplysninger utenfor EØS når det er nødvendig for at CMC skal kunne innfri sine kontraktsfestede forpliktelser overfor deg. Vær oppmerksom på at CMC Markets kun overfører personopplysninger til organisasjoner utenfor EØS hvis CMC Markets har anser at organisasjonen har formålstjenlige kontroller og sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger

Hvem kan CMC Markets dele denne informasjonen til?

CMC Markets kan fra tid til annen være nødt til å gi dine personopplysninger til det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority, eller andre tilsynsmyndigheter eller myndighetsorganer i Storbritannia og andre land.

CMC Markets kan også dele dine personlige opplysninger med:

 • finansinstitusjoner og andre tilsvarende organisasjoner som det gjør forretninger med som et ledd i sin virksomhet, eller dem som du har nominert;
 • eksterne tjenesteleverandører og faglige rådgivere (som kan befinne seg utenfor Storbritannia) som leverer tjenester til CMC Markets;
 • enhver organisasjon som du ber om eller personer som handler på dine vegne, blant annet din finansrådgiver, megler, advokat eller regnskapsfører;
 • tredjeparter når dette er nødvendig for å behandle en transaksjon eller levere tjenester som du har bedt om, eller
 • en myndighet som CMC Markets er lovpålagt å rapportere slik informasjon til.

Vær oppmerksom på at CMC Markets ikke selger eller gir dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål.

CMC Markets kan kombinere dine identifiserbare personopplysninger med opplysninger om andre brukere av dette nettstedet eller andre tjenester vi leverer til deg, for å opprette anonymiserte statistiske data. CMC Markets kan gi disse statistiske dataene til sine forretningspartnere eller tredjeparter. Ikke under noen omstendigheter vil du kunne bli identifisert fra disse statistiske dataene, du vil forbli anonym.

Du kan til enhver tid informere CMC Markets at dine personopplysninger er blitt endret eller at du ønsker at CMC Markets sletter personopplysninger vi har om deg, ved å sende en e-post til: post@cmcmarkets.no. CMC Markets vil endre eller slette dine personopplysninger i samsvar med dine instrukser, unntatt i den utstrekning at vi er pålagt å ha dine personopplysninger for reguleringsmessige eller juridiske formål, for å gi deg de tjenestene du har bedt om eller for å opprettholde tilstrekkelige forretningsregistre.
Når du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vi leverer til deg, kan du være i stand til å lenke til andre nettsteder. Denne personvern- og sikkerhetspolitikken gjelder ikke disse nettstedene. CMC Markets anbefaler at du leser personvernpolitikken til slike nettsteder.

CMC Markets bruker informasjonskapsler (cookies) om din tilgang til dette nettstedet og andre tjenester vil leverer til deg. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som bruker et unikt identifikasjonsmerke og som lagres på din enhet som følge av at du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vil leverer.

Når vi bruker informasjonskapsler, samler de statistisk og faktisk informasjon om hvordan du bruker våre tjenester. De fleste nettlesere er satt opp til å godta informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du kanskje endre innstillingene i din nettleser til å nekte alle informasjonskapsler adgang eller til å få datamaskinen til å varsle deg hver gang det sendes en informasjonskapsel til den, og dermed gi deg et valg om du vil godta den eller ikke. Dette kan imidlertid forringe kvaliteten på tjenestene som vil leverer til deg i forbindelse med din konto.

Du finner mer informasjon om hvilken typer informasjonskapsler som CMC Markets bruker i vår Informasjon om cookies.

CMC Markets tar sikkerhet meget alvorlig og benytter bestepraksis inne bransje- og informasjonssikkerhet til å beskytte dine personopplysninger og sørge for at uautoriserte personer ikke får tilgang til dem. Tiltakene omfatter kryptering av data ved sending, sterke autentiseringsmekanismer og sikker tilgang til maskiner og data.

Du behøver ikke gi oss noen av personopplysningene som CMC Markets ber om. Uten denne informasjonen kan imidlertid CMC Markets være ute av stand til å åpne en konto for deg, hvis det er informasjon det bes om i et søknadsskjema, eller levere andre tjenester, informasjon eller assistanse til deg. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller klager angående vårt personvern. Hvis CMC Markets ikke makter å behandle en klage til din tilfredshet, kan du klage til det norske eller britiske datatilsynet. I henhold til britiske databeskyttelselovgivning har du (med forbehold om visse unntak) rett til å få kopier av alle personopplysninger som CMC Markets har om deg og til å informere CMC Markets om eventuelle unøyaktigheter. Hvis du har en anmodning, kan du kontakte CMC Markets for å få et skjema for å be om tilgang til emnet.

Vi kan kreve et nominelt gebyr for å dekke kostnadene ved å verifisere søknaden og ved å finne, hente frem, gå gjennom og kopiere det materialet det bes om.
Ved å bruke dette nettstedet eller andre tjenester vi leverer til deg, samtykker du til at CMC Markets samler inn, vedlikeholder, bruker og fremlegger personlig informasjon om deg og levert av deg eller av en annen person, som beskrevet ovenfor.

CMC Markets kan fra tid til annen og utansett grunn, foreta endringer av denne personvern- og sikkerhetspolitikken, og vil varsle deg om slike endringer ved å legge ut en oppdatert versjon av denne politikken på dette nettstedet. Du er ansvarlig for regelmessig å gå gjennom denne personvern- og sikkerhetspolitikken og hvis du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vil leverer, etter at eventuelle endringer er kunngjort, skal denne bruken utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

Du kan til enhver tid informere CMC Markets at dine personopplysninger er blitt endret eller at du ønsker at CMC Markets sletter personopplysninger vi har om deg, ved å sende en e-post til post@cmcmarkets.no. CMC Markets vil endre eller slette dine personopplysninger i samsvar med dine instrukser.

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

TOP

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Les mer her

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.