CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Personvernpolicy

CMC Markets er forpliktet til å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger. I denne personvernspolicyen forklarer vi hvordan CMC Markets samler inn, bruker, kontrollerer og lagrer dine personopplysninger ("Personvernpolicy"). Denne Personvernpolicyen gjelder for alle enheter innenfor CMC Markets-konsernet ("CMC Markets") og omfatter følgende områder:

Hvilke og hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi innsamler og bruker følgende personopplysninger:

 • Personopplysninger som samles inn direkte fra deg
  Du gir oss dine personopplysninger når du fyller i (konto) søknadsskjemaet eller andre skjemaer på vårt nettsted, iOS- eller Android-applikasjonen (Apper) eller vår handelsplattform, når du logger inn og handler på din konto gjennom plattformen eller gjennom å kontakte oss via telefon, e-post eller annen måte. Informasjon som du har oppgitt til CMC Markets inkluderer navn, e-post adresse, fødselsnummer, personnummer, adresse, kontaktdetaljer, IP-adresse, enhets-ID, MAC-adresse, finansiell informasjon som din inntekt og formue, stilling, arbeidsgivere, informasjon om produkter og tjenester du har handlet eller søkt om, transaksjonshistorikk og andre personopplysninger.
 • Informasjon som vi samler inn om deg
  Personopplysninger samles inn når du bruker vårt nettsted, iOS- eller Android-applikasjonen (Apper) og vår plattform f.eks. hvilke seksjoner som du besøkte på vår nettside, besøkstall, antall visninger, frekvens og gjennomsnittstid for besøket.
 • Informasjon som vi innhenter fra andre kilder
  Dine personopplysninger samles inn fra andre tredjeparts kilder f.eks. forretningspartnere, leverandører av markedsførings-, produkt- og kundeanalyser, PR- og kommunikasjonsbyrå eller via offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder.
 • Kommunikasjonsovervåkning
  Med forbehold for gjeldene lov vil vi ta opp og logge dine samtaler med oss på følgende: e-poster, SMS, Apper og digital kommunikasjon, innlegg på sosiale medier og annen kommunikasjon mellom oss. Slik aktiviteter foretas for at vi skal oppfylle våre regulatoriske forpliktelser (som et finansielt foretak), for at bekjempe økonomisk kriminalitet, for å opprettholde sikkerheten på våre prosesser og systemer, for oppdagelse formål, for kvalitetssikring og kompetanseheving av våre ansatte, og for å utlevere dokumentasjon vi har lagret om deg på din forespørsel. I tillegg vil vi overvåke din kontoaktivitet når det kreves av gjeldende lover og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

CMC Markets samler inn dine personopplysninger for å tilby de produktene eller tjenestene som du er interessert i, for å administrere din konto og overholde loven. Innsamlingen av disse personopplysninger gjøres for at CMC Markets skal evaluere og forbedre tjenestene som vi tilbyr til eksisterende og andre potensielle kunder.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

CMC Markets bruker dine personopplysninger for en eller flere av følgende formål:

 • for å levere forespurte tjenester til deg inklusive utførsel av transaksjoner og kundeservice;
 • for å verifisere din identitet når du kontakter oss;
 • for å utføre sikkerhetsoperasjoner som å bruke IP-adressen din for å bekrefte identiteten din når du logger på kontoen din;
 • for å utføre svindelforebyggende kontroller;
 • for å administrere din personlige profil;
 • for å administrere din konto;
 • for å kontakte deg når det er nødvendig eller hensiktsmessig i henhold til de tjenestene som vi tilbyr og leverer til deg;
 • for å holde deg oppdatert f.eks. om din transaksjonshistorikk eller om andre investeringsaktiviteter aktiviteter;
 • for å håndtere og administrere produkter og tjenester som vi tilbyr deg;
 • for å tilby tilleggstjenester som for eksempel et felleskapsforum
 • for å kunne gi deg informasjon om produkter og tjenester som tilbys av CMC Markets;
 • for å utvikle forståelsen av produktene og tjenestene som du kan være interessert i å motta fra CMC Markets;
 • for å gi deg informasjon som kan være relevant for deg;
 • for å tilpasse nettsiden, iOS- og Android-applikasjonen (Apper) eller andre tjenester som vi tilbyr til deg basert på dine behov og interesser;
 • for å lage anonym statistikk; og
 • Vi kan også bruke din personlige informasjon, inkludert markedsundersøkelser, analyser og utvikling av statistikk på tvers av CMC Markets-konsernet, for å utvikle en forståelse av produktene og tjenestene du kan være interessert i å få fra CMC Markets og for å markedsføre slike produkter og tjenester til deg.

Hvis CMC Markets eller et svindelforebyggende byrå som for eksempel Økokrim, fastslår at du utgjør en risiko for svindel eller hvitvasking av penger, eller annen økonomisk kriminalitet, kan vi nekte eller slutte å tilby tjenestene våre til deg.

Bruk av dine personopplysninger: rettslig grunnlag og formål

Vi vil bruke dine personopplysninger:

Som nødvendig for utførelse av en avtale der du er avtalepart og i henhold til din konto(er), eller tjenester

 • For å utføre prosesser på din forespørsel før du inngår avtale med oss;
 • For å vurdere å inngå avtale;
 • For å administrere og utføre avtale;
 • For å holde opplysningene oppdatert og for å kontrollere at opplysningene som vi samler inn er korrekte; og
 • For å spore din posisjon/opphold eller for å kontakte deg i henhold til din konto og gjeldsordning; og
 • For å bekrefte identiteten din når du logger inn på kontoen din eller når du kontakter oss.

Som nødvendig for møte dine legitime interesser eller andre individer og/eller organisasjoner, dvs.:

 • For effektiv eierstyring, regnskap samt administrasjon og revisjon av bedriftsvirksomhet;
 • For kredittopplysning;
 • For å overvåke e-post, telefonsamtaler, andre kommunikasjonskanaler og annen aktivitet på din konto, underlagt gjeldende lover;
 • For markedsundersøkelse, beslutningsdokumentasjon og virksomhetsetterretning;
 • For å drive med markedsføring og sende kommunikasjon, inkludert e-post, post, tekstmeldinger, digital kommunikasjon, gjennom vår applikasjon (app), nyhetsbrev, bannerannonsering og andre former for kommunikasjon, kan vi analysere din personlige informasjon, samt din handelsaktivitet, slik at vi kan tilby en mer relevant, skreddersydd tjeneste og produkttilbud til deg. Våre annonser kan også nå deg gjennom sosiale medier og online plattformer, skreddersydd etter dine interesser. Ved å analysere dataene dine, kan vi også opprette målgrupper, som gjør at vi kan koble til profiler som ligner din for mer målrettet annonsering. Dersom du velger å ikke godkjenne, kan du fortsatt motta ikke-personaliserte annonser fra oss.
 • For å utvikle nye tjenester og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr;
 • For å be om tilbakemelding på et produkt eller en tjeneste via en tredjepart vi har valgt;
 • Du har rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan gjøre dette ved å endre dine markedsføringspreferanser og personverninnstillinger når du logger på kontoen din, eventuelt ved å bruke avmeldingslenken som er gitt i relevante e-poster vi sender deg eller ved å kontakte kundeservice.

Som nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser, dvs.:

 • Når du utøver dine rettigheter i henhold til personvernreglene;
 • For å oppnå samsvar med juridiske og regulatoriske forpliktelser og diverse opplysningskrav og publikasjoner;
 • For kriminalitetsbekjempelse;
 • For etablering og forsvar av juridiske rettigheter;
 • For å verifisere din identitet og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking; og
 • For å overvåke e-post, telefonsamtaler, annen kommunikasjon og kontoaktivitet.

I henhold til ditt samtykke, dvs.:

 • Hvis vi har ditt samtykke til å utlevere dine personopplysninger til andre individer eller foretak som f.eks. når vi håndterer klager eller andre spørsmål;
 • For å overholde våre juridiske forpliktelser og for å tillate oss å identifisere deg for autentisering, rapportering, overholdelse og kundeserviceformål;
 • For å gjennomføre markedsføring i tilfeller der vi har bedt om ditt samtykke og du har gitt det; og
 • For å gi deg adgang til vårt felleskapsforum hvis det er aktuelt.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Hvem utleveres dine personopplysninger til?

CMC Markets kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Enhetene i CMC Markets-konsernet for å utvikle en forståelse av produktene og tjenestene du kan være interessert i å få fra CMC Markets Group og for andre legitime forretningsformål;
 • Tilsynsmyndighetene fra tid til annen i Tyskland, Norge, Storbritannia og i andre berørte statene;
 • domstoler;
 • Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak som er våre forretningspartnere;
 • Økokrim eller andre rettshåndhevende byråer, hvis falsk eller unøyaktig informasjon er gitt og svindel er identifisert;
 • Alle andre der vi har ditt samtykke eller hvor vi har et annet lovlig grunnlag for å gjøre det;
 • Hvis du blitt introdusert til CMC Markets gjennom en introduserende megler vil vi utlevere dine personopplysninger til den introduserende megler;
 • Eksterne forretningspartnere og andre profesjonelle rådgivere (som kan være utlandsbaserte) som utfører tjenester til CMC Markets, inklusive kredittopplysningsforetak;
 • Alle foretak og organisasjoner på din forespørsel, som f.eks. din finansielle rådgiver, megler, advokat eller revisor;
 • Alle tredjepartsleverandører hvis det er nødvendig for å utføre en transaksjon eller utføre forespurte tjenester; eller
 • Alle myndigheter til den utstrekning vi har en rettslig forpliktelse for det. Dette inkluderer for eksempel skattemyndighetene, politimyndighetene og tilsynsmyndighetene i de berørte statene;
 • Andre finansinstitusjoner for forebygging og avsløring av økonomisk kriminalitet, inkludert svindel, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme; eller
 • Andre parter knyttet til kontoen din (f.eks. andre personer som er navngitt på søknaden).

Vær oppmerksom på at CMC Markets ikke selger eller gir dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål.

Innen vi utlever dine personopplysninger til organisasjoner og foretak utenfor CMC Markets vil vi sikkerstille at disse kan garantere tilstrekkelig beskyttelsesnivå som gjelder for finanssektoren og at disse vil tillempe og være bundne av denne Personvernpolicy.​

Dine rettigheter i henhold til beskyttelse av personopplysninger

Nedenfor vises dine rettigheter som følger av personvernreglene:

 • Rettigheten til å få informasjon om personopplysningene vi bruker om deg;
 • Rettigheten til å få uriktige og ufullstendige personopplysningene rettet;
 • Rettigheten til å fremme innsigelse mot behandling av personopplysningene;
 • Rettigheten til å begrense behandling av dine personopplysninger;
 • Rettigheten til å få dine personopplysninger slettet (såkalt «the right to be forgotten”);
 • Rettigheten til å få innsyn i personopplysningene og annen informasjon som du har oppgitt til oss, alternativt som vi innsamler og hvor vi behandler disse personopplysninger. Slik forespørsel skal framstilles skriftlig (se nedenfor for kontaktdetaljer) sammen med dokumentasjon som bekrefter din identitet;
 • Rettigheten til å flytte, kopiere eller overføre dine personopplysninger (såkalt “data portability”); og
 • Dine rettigheter i henhold til automatiserte avgjørelser som profilering i markedsføringsformål.

Enkelte av de ovennevnte rettighetene vil bli brukt og utøvet under spesielle forhold, og derfor kan utøvelsen av visse rettigheter være underlagt slike begrensninger avhengig av omstendighetene.

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til post@cmcmarkets.no alternativt hvis du foretrekker å kontakte oss via e-post eller telefon, vil kontaktinformasjonen vises lenger nede på denne siden.

CMC Market vil slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi trenger dem for forretningsformål eller for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

CMC Markets er forpliktet til å beskytte integriteten av alle dine personopplysninger, som CMC Markets har om deg.

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er helt sentralt for CMC Markets virksomhet og vi bruker bestepraksis innenfor informasjonssikkerhet til å beskytte dine personopplysninger og sørge for at uautoriserte personer ikke får tilgang til dem. Tiltakene omfatter kryptering av data ved sending, sterke autentiseringsmekanismer og sikker tilgang til data.

Våre ansatte gjennomgår regelmessig opplæring for håndtering av personopplysninger i henhold til kundekonfidensialitet og personvern.​​​

Hvordan vi beskytter informasjonen din i dataoverføringer

CMC Markets kan overføre dine personopplysninger utenfor EØS når det er nødvendig for at CMC skal kunne innfri sine kontraktsfestede forpliktelser overfor deg. Vær oppmerksom på at CMC Markets kun overfører personopplysninger til organisasjoner utenfor EØS hvis CMC Markets har kontrollert at organisasjonen har formålstjenlige kontroller og sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger.

Hvordan du kan beskytte informasjonen din

CMC Markets er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon, men du bør også bry deg om dine personlige opplysninger. Ikke gi sikkerhetsdetaljene dine for å logge på kontoen din, for eksempel passord eller passord, til noen andre. Hvis du føler at noen kan ha fått kunnskap om disse, vennligst kontakt oss slik at vi kan støtte deg og beskytte deg og dine personlige opplysninger.
I tillegg anbefaler vi at du sikrer enhetene dine med et passord eller en kode. Hvis du bruker mobilappen vår, anbefaler vi at du aktiverer bruken av Touch ID eller Face ID.​

Hvor lenge brukes dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli slettet etter at vi har vurdert at disse ikke lengre er nødvendige. Dette skjer som regel etter at CMC Markets ikke er forpliktet å lagre personopplysninger i henhold til hvitvaskingsloven (7 år etter oppsigelse av forretningsforhold / kundeforhold) alternativt hvis formålet med behandlingen ikke lenger eksisterer.​

Vi kan lagre dine personopplysninger over lengre tid, for eksempel når det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller til andre formål, for eksempel for å tilby spesifikke og andre tjenester, eller for å opprettholde riktig og tilstrekkelig lagring av data og oppdaterte forretningssystemer.​

Cookies og vår Cookie-policy

CMC Markets bruker informasjonskapsler (cookies) om din tilgang til dette nettstedet, CMC Markets-applikasjonen (Apper) og andre tjenester vil leverer til deg. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som bruker et unikt identifikasjonsmerke og som lagres på din enhet som følge av at du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vil leverer.

Cookies brukes for å forbedre din opplevelse av vårt nettsted f.eks. som inkluderer lagring av innstillinger for å tilpasse innholdet basert på innstillingene og funksjonaliteten på nettstedet. For mer informasjon om cookies, se vår Cookie policy.

Hva om du ønsker å fremme en klage?

Hvis du har spørsmål eller klager angående vårt personvern kan du kontakte oss. Hvis CMC Markets ikke behandler klagen til din tilfredshet, kan du klage til det lokale datatilsynet, se Datatilsynet for mer informasjon. Du kan også kontakte Lead Supervisor Authority i Tyskland; Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, alternativt Information Commissioner’s Office i Storbritannia.

Endringer i vår Personvernspolicy

CMC Markets kan fra tid til annen og uansett grunn, foreta endringer av denne personvernpolicy og vil varsle deg om slike endringer ved å legge ut en oppdatert versjon av denne policy på våre nettstedet. Les gjerne gjennom denne personvernpolicyen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer og hvis du bruker dette nettstedet eller andre tjenester vil leverer, etter at eventuelle endringer er kunngjort, skal slik bruk utgjøre ditt samtykke til endringene.​

Kontakt CMC Markets

Hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende denne personvernpolicy kan du alltid kontakte vår kundeservice:

• Telefon 22 01 97 02
• Send e-post post@cmcmarkets.no
• Send post til CMC Markets, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo

Lyst til å komme i gang med trading?

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.