79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Kundemidler

Trygg CFD handel

Hvis du har en konto hos våre europeiske kontorer, vil din konto være holdt hos CMC Markets i Storbritannia. Det følgende er da gjeldende for deg.

Kundemidler

HOVEDPUNKTER

  • Midlene til alle ikke-profesjonelle kunder står på segregerte bankkonto*
  • Midler holdt på vegne av kunder er fordelt på en rekke store banker. Disse bankene er gjenstand for en regelmessig risikovurdering i forhold til CMC Markets sin risikovurdering
  • CMC Markets UK Plc er regulert av FCA, registreringsnummer 173730. CMC Markets i Norge er i tillegg under tilsyn av det norske Finanstilsynet

ER MINE MIDLER ADSKILT?

CMC Markets er autorisert og reguleres av det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority (FCA) og følger FCAs regler for kundemidler (CASS).

Når du åpner en konto med CMC Markets vil du bli klassifisert som en ikke-profesjonell kunde.
Midler til ikke-profesjonelle kunder er holdt separat fra CMC Markets sine egne midler slik at kundemidler er beskyttet. Kundemidler er derfor ikke tilgjengelig for kreditorer hvis CMC Markets skulle gå konkurs.

Skulle du bli reklassifisert er likvide midler som tilhører en profesjonell kunde eller kvalifisert motpart ikke adskilt fra CMCs egne midler.

HVOR OPPBEVARER CMC MARKETS KUNDENES MIDLER?

Europeiske ikke-profesjonelle kundemidler er samlet sammen og likeledes er behandlingen av kundemidler for våre europeiske filialer den samme. Vi holder ikke-profesjonelle kundemidler i adskilte bankkonti med britiske banker som Natwest, Barclays, Lloyds og HSBC, utenfor Storbritannia i Ulster Bank i Irland, Deutsche Bank i Tyskland og HSBC i Polen og Spania.

Dette betyr at dine kundemidler ikke nødvendigvis blir holdt i ditt bostedsland, og britiske regler vil gjelde for alle europeiske kundemidler*.

HVORDAN SEGREGERER CMC MINE MIDLER?

Midler innskutt av våre europeiske ikke-profesjonelle kunder er holdt i adskilte bankkonti. Når midler er adskilt, vil innskuddene hos en bank ikke være selskapets, men kundens.

CMC Markets gjennomfører daglige avstemminger av kundemidler i henhold til FCA sine krav. Denne prosessen sikrer at midler holdt i segregerte bankkonti alltid gjenspeiler den ikke-profesjonelle kundens verdier. Den fulle verdien av en kundes tradingkonto behandles som kundemidler.

HVA SKJER HVIS CMC MARKETS GÅR KONKURS?

Hvis CMC Markets blir avviklet, vil kunder som har sine midler stående på adskilte bankkonti få sin del av de adskilte midlene tilbake, minus administrasjonskostnader for utdeling av disse midlene.
Hvis det finnes et underskudd er ikke-profesjonelle kunder berettiget til erstatning i henhold til britisk investorbeskyttelse opp til GBP 85 000.

HVA SKJER MED MINE PENGER HVIS EN BANK SOM HOLDER KUNDEMIDLER PÅ VEGNE AV CMC MARKETS GÅR KONKURS?*

Hvis en bank går konkurs, vil tapene bli delt av klienter i forhold til den andel av midler som holdes med den banken.

Midler tapt som et resultat kan bli kompensert for under FSCS opp til en grense på GBP 85.000 per person og institusjon.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

HOVEDPUNKTER

  • Fungerer som et “sikkerhetsnett” for kunder av autoriserte selskaper
  • Tilbyr opptil £85,000 til kvalifiserte kunder hvis et verdipapirforetak opphører med et underskudd i deres adskilte kundemidler
  • Tilbyr opptil £85,000 til kvalifiserte kunder hvis en bank som holder kundemidler går konkurs

FSCS er siste instans i Storbritannia for kompensasjon og var grunnlagt 1. desember 2001, når Financial Services and Markets Act 2000 ble gjeldende. FCSC fungerer som et «sikkerhetsnett» for kunder av autoriserte verdipapirforetak (f.eks. FCA regulerte selskaper som CMC Markets).

Å bruke FSCS koster ingenting, men for å kvalifisere for kompensasjon må du være kvalifisert i henhold til FSCS regler. Generelt dekker FSCS privatpersoner, samt mindre bedrifter.

Ytterligere informasjon finnes på deres www.fscs.org.uk eller ved å ringe FSCS på +44 (0) 20 7741 4100.

* CMC Markets er underlagt de britiske reglene om kundemidler i CASS 7.13.13R (3) (b) og som oppdatert av FCA i retningslinjer 4733528 og 4733534 fra 24. August 2017. CMC Markets vil være forpliktet av de nye reglene og kan bruke spesifikke bankkonti for kundemidler. Det betyr at utbetalinger av kundemidler uten unntak ikke kommer til å være mulige under en fast periode på 30 dager eller under en varslingsperiode dvs. enten:
 
(a) i maksimalt 30 dager for minst 40 % av holdte kundemidler på segregerte bankkonti; og
(b) i maksimalt 95 dager for resterende kundemidler på segregerte bankkonti.
 
En lengre varslingsperiode for uttak enn standard (30 dager) kan føre til en forsinkelse for våre kunder i å få sin andel av segregerte kundemidler returnert til dem dersom CMC Markets skulle gå konkurs.

 

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.