CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Kundemidler

Trygg CFD handel

Hvis du har en konto hos våre europeiske kontorer, vil din konto være holdt hos CMC Markets i Storbritannia. Det følgende er da gjeldende for deg.

Kundemidler

HOVEDPUNKTER

  • Midlene til alle våre Retail/private kunder, inkludert cash, marginer og urealisert gevinst oppbevares i dedikerte bankkonto* hos anerkjente banker og holdes separert fra CMC Markets’ egne midler
  • Vi bruker kun banker som har oppfylt våre krav til risikostyring og god forretningsskikk
  • CMC Markets bruker egne midler og sikrer oss i det underliggende markedet for å beskytte vår risikoeksponering

ER MINE MIDLER ADSKILT?

CMC Markets UK plc and CMC Markets Germany GmbH (‘CMC Markets’) er regulerte foretak og følger lover og regler til enhver tid som er gjeldende for håndtering av kundemidler for de finansielle tjenestene vi tilbyr våre Retail/ privatkunder.

Når du åpner en konto hos CMC Markets blir du kategorisert som en Retail/privatkunde. Så lenge du ikke hører noe fra oss om omklassifisering og ikke har godkjent skifte av din kundeklassifisering vil du bli værende i den kategorien du blir tildelt og midlene dine blir behandles som en Retail/privatkunde.

Midler fra Retail/privatkunder, herunder cash, marginer og urealiserte gevinst administreres adskilt fra CMC Markets’ egne midler. På denne måten kan midlene til våre kunder beskyttes fra kreditorer skulle foretaket gå konkurs.

HVOR OPPBEVARER CMC MARKETS KUNDENES MIDLER?

Vi holder Retail/private kundemidler i adskilte bankkonti hos anerkjente banker. Europeiske Retail/private kundemidler er samlet sammen og likeledes er behandlingen av kundemidler for våre europeiske filialer den samme. For kunder med konto hos CMC Markets UK plc holder vi kundemidler med britiske banker som Natwest, Barclays og Lloyds.

For kunder med konto hos CMC Markets GmbH holder vi kundemidler med banker som Barclays Bank Irland PLC Frankfurt Branch.

Dette betyr at dine kundemidler ikke nødvendigvis blir holdt i ditt bostedsland.

HVORDAN SKILLER CMC MARKETS PENGENE MINE FRA ANDRE MIDLER

Midler innskutt av våre Retail/private kunder er holdt i adskilte bankkonti. Når midler er adskilt, vil innskuddene hos en bank ikke være selskapets midler, men kundens. Alle kontoene administreres på en måte som sikrer at det til enhver tid er klart at dette er våre kunders midler.

CMC Markets gjennomfører daglige avstemminger av kundemidler i henhold med regulatoriske krav. Denne prosessen sikrer at midler holdt i segregerte bankkonti alltid gjenspeiler kundens verdier. Den fulle verdien av en Retail/privat kundes trading konto behandles som kundemidler. CMC Markets foretar daglig avstemming av kontoene. Dette sikrer at pengene på bankkontoene samsvarer med innskuddene i plattformen.

CMC Markets gjennomfører årlig revisjon som vi presenterer til de regulerende instanser. I tillegg utføres interne revisjoner av uavhengige tredjeparter. CMC Markets innretter seg etter lokale finansdirektiv og foretar daglige avregninger på kundeinnskudd.

Med henhold til trading kontoer i CMC Markets UK Plc: sender vi en erklæring om avkastning av kundemidler (CMAR) til det Britiske finanstilsynet en gang i måneden. Dette kan beskrives som en rutinemessig månedlig kontroll av selskapet med hensyn til behandlingen av kundeinnskudd.

HVORDAN ER CMC MARKETS REGULERT?

For trading kontoer med CMC Markets Germany GmbH:
CMC Markets Germany GmbH er autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), med registrerings nummer 154814. Dette betyr at CMC Markets oppfyller kravene i §84 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) og er under tilsyn av BaFin.

For trading kontoer med CMC Markets UK Plc:
CMC Markets UK Plc er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia, med registrering nummer 173730. Det tyske kontoret er også underlagt tilsyn av BaFin som betyr at CMC Markets oppfyller kravene for Customer Custody Requirements satt av Financial Conduct Authority.

Den norske virksomheten CMC Markets Germany GmbH Filial Oslo er i tillegg underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet og medlem i Verdipapirforetakenes Forbund.

HVA SKJER HVIS CMC MARKETS GÅR KONKURS?

Hvis CMC Markets blir avviklet, vil kunder som har sine midler stående på adskilte bankkonti få sin del av de adskilte midlene tilbake, minus administrasjonskostnader for utdeling av disse midlene.

I tilfelle det er en mangel på tilbake betaling av kundemidler utløst av brudd på kravet til separate kontoer fra CMC, gjelder følgende:

or kontoer med CMC Markets Germany GmbH:
Det Norske Verdipapirforetakenes sikringsfond erstatter investorer opp til 200,000 KR hvis CMC Markets Germany GmbH ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser for transaksjoner inngått med sine kunder. Det norske Verdipapirforetakenes sikringsfond bestemmer når dette skjer.

For kontoer med CMC Markets UK Plc:
Den engelske Financial Services Compensation Scheme (FSCS) erstatter investorer opp til GBP 85,000 hvis CMC Markets UK Plc ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser for transaksjoner inngått med sine kunder. FSCS er et kompensasjons fond introdusert i Storbritannia som fungerer som en siste utvei for kunder fra autoriserte finansielle foretak. Hvis et foretak går konkurs eller slutter å operere, er FSCS i stand til å betale kompensasjon til sine kunder.

HVA SKJER MED MINE PENGER HVIS EN BANK SOM HOLDER KUNDEMIDLER PÅ VEGNE AV CMC MARKETS GÅR KONKURS?*

Hvis en bank går konkurs, vil tapene bli delt av kundene i forhold til den andelen av midler som holdes med den banken.

For Kontoer med CMC Markets Germany GmbH: Midler tapt er dekket under den tyske innskuddsloven Deposit Protection Act opp til en verdi av € 100 000 eller tilsvarende i utenlandsk valuta, avhengig av beskyttelsen banken tilbyr.

For Kontoer med CMC Markets UK Plc: Midler tapt som et resultat kan bli kompensert for under FSCS opp til en grense på GBP 85.000 per person og institusjon.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

HOVEDPUNKTER

  • Fungerer som et “sikkerhetsnett” for kunder av autoriserte selskaper
  • Tilbyr opptil £85,000 til kvalifiserte kunder hvis et verdipapirforetak går konkurs med et underskudd i adskilte kundemidler
  • Tilbyr opptil £85,000 til kvalifiserte kunder hvis en bank som holder kundemidler går konkurs

FSCS er siste instans i Storbritannia for kompensasjon og var grunnlagt 1. desember 2001, når Financial Services and Markets Act 2000 ble gjeldende. FCSC fungerer som et «sikkerhetsnett» for kunder av autoriserte verdipapirforetak (f.eks. FCA regulerte selskaper som CMC Markets).

Å bruke FSCS koster ingenting, men for å kvalifisere for kompensasjon må du oppfylle kriteriene for FSCS som du kan finne på deres webside. Generelt dekker FSCS privatpersoner, samt mindre bedrifter.

Ytterligere informasjon finnes på deres www.fscs.org.uk eller ved å ringe FSCS på +44 (0) 20 7741 4100.

* CMC Markets er underlagt de britiske reglene om kundemidler: CASS 7.13.13R (3) (b) og som oppdatert av FCA i retningslinjer 4733528 og 4733534 fra 24. August 2017. CMC Markets vil være forpliktet av de nye reglene og kan bruke spesifikke bankkonti for kundemidler.

Det betyr at utbetalinger av kundemidler uten unntak ikke kommer til å være mulig under en fast periode på 30 dager eller under en varslingsperiode dvs. enten:

(a) i maksimalt 30 dager for minst 40 % av holdte kundemidler på segregerte bankkonti; og
(b) i maksimalt 95 dager for resterende kundemidler på segregerte bankkonti.

En lengre varslingsperiode for uttak enn standard (30 dager) kan føre til en forsinkelse for våre kunder i å få sin andel av segregerte kundemidler returnert til dem dersom CMC Markets skulle gå konkurs.

Lyst til å komme i gang med trading?

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.