CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Forstå trendgjenkjennelse og andre primære indikatorer

Trendgjenkjennelse er en kritisk faktor for å lykkes med enhver handelsplan. Mange investeringsstrategier prøver å dra nytte av trendnde markeder. Idéen er å gå inn i markedet når en ny trend begynner og holde posisjonen åpen til man får en indikasjon på at trenden går mot slutten.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Primære indikatorer

Tekniske analytikere bruker visse verktøy til å hjelpe dem i denne prosessen. Noen verktøy forteller deg hva den gjeldende trenden er, andre er nyttige for å hjelpe deg å avgjøre om gjeldende trend er i ferd med å endres. Disse verktøyene inkluderer kursmønstre i tillegg til indikatorer og studier. For å bruke disse effektivt må du derimot først forstå hva en trend er.

Hva er egentlig en trend?

En trend er ganske enkelt den generelle bevegelsesretningen til kursen. Tekniske analyser bruker en mer nøyaktig definisjon. Det er lett å se den generelle kursretningen når du ser tilbake på kurshistorikken. Men det er ikke lett å forstå hvordan den påvirker den nåværende situasjonen. Å bruke en nøyaktig definisjon hjelper.

En opptrend
En opptrend er når kursen følger en rekke høyere topper og høyere bunner. Se figur 1.1 for en teoretisk presentasjon. En opptrend anses om intakt så lenge kursen fortsetter å sette høyere topper og bunner enn det forrige punktet.

Figur 1.3 viser et praktisk eksempel på dette. Opptrenden viser en jevn progresjon av høyere topper og høyere bunner. På slutten av chartet kan det konkluderes med at opptrenden er intakt teknisk.

En nedtrend
En nedtrend er når kursen følger en rekke lavere topper og lavere bunner. Se figur 1.2 for en teoretisk presentasjon. En nedtrend anses om intakt så lenge kursen setter stadig lavere topper og bunner, som vist i figur 1.2.

Diagrammet i figur 1.4 viser et nedtrend og et opptrend i rekkefølge. Ingen trend varer evig og en ulik tilnærming må brukes hvis markedskurshendelser tilsier at trenden er i endring.

Støtte og motstand

Støtte indikerer et kursnivå eller -område på chartet under gjeldende markedskurs der kjøpsinteressenen er sterk nok til å komme over salgspresset. Resultatet er at kursfallet stopper og kursene stiger igjen.

Bunnene og toppene i trendlinjene er også kjent som henholdsvis støtte- og motstandsnivåer. Identifikasjon av disse nivåene representerer en av de viktigste ferdighetene i teknisk analyse.

Motstand er det motsatte av støtte. Den representerer et kursnivå eller -område over gjeldende markedskurs der salgspresset kan komme over kjøpsinteressen. Dette fører til at kursen snur nedover mot en opptrend. Det bør understrekes at en eksisterende tidlligere topp ikke betyr at senere oppgang vil mislykkes på eller under toppen med sylskarp presisjon, men heller at motstand kan forventes i det generelle området.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Praktiske regler for å finne støtte og motstand

Å finne støtte og motstand betyr å bestemme hvilke kritiske kurser som definerer trenden eller området og som er viktigere over og under andre kurser. Det finnes guider og regler for å bestemme legitimiteten og styrken på et kursnivå, uavhengig av om det er en støtte eller motstand. Deriblant disse:

 • Antall testinger: dersom et kursnivå er "testet" (handlet) på eller nær mange ganger huskes det av markedet. Tradere bør for eksempel ikke selge før en bunn hvis tidligere erfaring har vist at det ikke var bra.
 • Volum: følger punktet over. Hvis store volum har blitt omsatt på eller i nærheten av et visst nivå, kan det gi mere signifikans til et støtte eller motstandsnivå.
 • Nylig trading: jo mer nylig trading av et bestemt nivå, jo mer relevant er nivået for å analysere markedskursen.
 • Runde nummer: av grunner som har mer å gjøre med psykologi enn noe annet, husker ofte tradere og folk generelt "runde nummer".

Tradingstrategier som bruker støtte og motstand

En av de beste måtene å bruke støtte og motstand på er inngang og utgang av posisjoner kombinert med effektiv risikostyringsinnstilling. Noen praktiske bruksområder:

 • Take profit. Dette er den kursen som man tar tilgjengelig gevinst på en posisjon. Det vil si at mens kursen nærmer seg en støtte (ovenfra), kan short-selgere ta gevinst på sine posisjoner. Det motsatte skjer hvis kursen nærmer seg en motstand (nedenfra), da kan long-tradere ta gevinst.
 • Etablere en ny posisjon nær et ubrutt nivå. Når kursen nærmer seg støttenivå, vil en teknisk erfaren investor sette en limit kjøpsordre nær og over en definert støtte. Og motsatt; sette en limit salgsordre nær og akkurat under motstandsnivåene.
 • Etablere en ny posisjon på bruddet av et nivå. Når en støtte brytes, kan man sette en short-posisjon på den tekniske forventningen om at kursene vil gå inn i neste (lavere) støttenivå. Det motsatte skjer hvis en motstand brytes. Da kan man kjøpe på forventningen om at kursene vil bevege seg til neste (høyere) motstand hvis den finnes.
 • Stop loss-innstillinger. Et brudd på en nivå kan også brukes til å begrense tap. Fremfor å bruke et brudd for et støtte- eller motstandsnivå som en mulighet til å etablere en ny posisjon, kan du også bruke det til å minimere tap. Gå ut av tapende posisjon umiddlebart. Signalet om å gjøre dette kommer fra bruddet av støtte- eller motstandsnivået.

Når et nivå er brutt bytter støtte- og motstandsnivåene på rollene. Dette er sentralt i identifiseringen av støtte og motstand: når et støtte- eller motstandsnivå brytes, reverseres de tekniske karakteristikkene av nivået. Det vil si at en brutt støtte blir en motstand, og en brutt motstand blir en støtte. Dette kan du se i figur 2.4.

Teknisk analyse i range

En av de mest nyttige tekniske mønstrene er en sidelengs trend, eller range. Det er alltid en enkel, mekanisk strategi som må følges som beskrevet under.

Første trinn er å identifisere støtten og motstandene som holder gjeldende og nylig observerte kursbevegelse. Når dette er gjort er teorien å sette kjøps- og salgsordrene på riktig måte, nær og over støtten og nær og i underkant av motstandsnivåene. Så er det fornuftig å praktisere å bruke stop loss hvis nivåene blir brutt

Et eksempel:
Et basiseksempel for en handelsplan med en planlagt begrenset risiko (for eksempel forskjellen mellom vårtkjøp og utgangen) med forhåpninger om avkastning. To mulige scenarioer kan oppstå fra denne planen:

Hvis handelen som ble skissert i figur 3.2 brukes og man går inn i en salgsposisjon, vil en av to hendelser skje. Disse er skissert i figurene 3.3 og 3.4. Figur 3.3 viser det ideelle scenarioet. Man gikk inn i en short (salg) posisjon i toppen av rangen, nær toppen og motstandsnivået, med en stop loss på hver side av motstanden.

Fra salgspunktet faller kursen tilbake til den laveste enden av omslaget og take profit-ordren (nær støtte) trigges og man går ut av posisjonen med gevinst.

Figur 3.4 viser scenarioet som må unngås, men som du må være forberedt på. Man gikk inn i en short (salg) posisjon i toppen av rangen, nær toppen og motstandsnivået, med en stop loss på hver side av motstanden. Fra salgspunktet stiger kursen tilbake og gjennom den øverste enden av rangen istedenfor å falle. Da vil den treffe og trigge stop loss. Man går derfor ut av denne posisjonen med tap. Merk: vær oppmerksom på at dette er en veldig enkel skisse av en mulig handelsplan. Du må aldri slutte å lære og praktisere i dette området.

 1. Dette er et teoretisk eksempel på en handelsplan drevet av identifikasjon av støtte og motstand
 2. Bruk av kjøps- og salgsordre basert på punkt 1)
 3. Bruk av stop loss-ordrer for å begrense risiko og sikre avkastning. Under har den skjematiske metoden i figurene 3.3 og 3.4 blitt brukt til en praktisk, men historisk handelsplan og marked
Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

Skissering av planen, et praktisk eksempel

I dette eksempelet er en støtte brutt og kursen har falt mye lavere. Over tid har kursbevegelsen blitt gjenopprettet akkurat under den gamle støtten, som nå forventes å ha snudd til et motstandsnivå.

Det er to alternativer. Det første er å short-selge akkurat under motstanden med en stop loss på den andre siden i påvente av en kursnedgang. Det andre er å vente å se om det vil oppstå et teknisk brudd (der kursen bryter motstanden), og legge inn en kjøpsordre akkurat over bruddet med en stop loss litt under den gamle motstanden (som nå forventes å opptre som støtte).

Andre viktige mønstre å se etter:
Mønsteret i figur 3.6 er en dobbel-topp. Dobbel-toppen er et mønster med to ulike motstandstester etterfulgt av et kursfall ned igjen til støttenivået for den definerte rangen som da brytes. Merk at navnet til mønsteret ikke er så viktig som at et identifisert nøkkelnivå (i tilfelle en støtte) ble brutt. Det er presiseringer av slike mønstre. Hvis for eksempel det var tre ulike tester av toppen (eller motstanden), etterfulgt av et kursfall som faktisk bryter støtten til rangen, ville dette kalles en trippel-topp.

Et mønster bekreftes så snart støtte- eller motstandsnivået brytes. Hvis ikke er det bare et sannsynlig eller midlertidig mønster.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.