CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvorfor trade valuta?

Det er mange fordeler med valutahandel, blant annet muligheten til å handle på margin, høy likviditet og fleksibiliteten til å handle døgnet rundt fra søndag til fredag.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Giring (marginhandel)

Giring har en viktig funksjon i valutahandel og betyr at du først må gjøre et lite innskudd (margin) for å gå inn i en handel. Våre marginer starter fra 0,20 % som er en giring på 500:1.

Marginhandel kan være en mer effektiv bruk av kapitalen fordi du bare behøver å stille med en prosentdel av posisjonens verdi, samtidig som du har full eksponering mot markedet. Man øker du både gevinstpotensialet hvis markedet beveger seg i din favør, og tapspotensialet hvis markedet beveger seg mot deg.

Med en posisjonsmargin på 1 000 kr kan du for eksempel inngå en posisjon som har en samlet verdi på £40 000. Husk at økt giring kan gjøre både tap og gevinster større. I tillegg kan markedene gå i din disfavør og tap kan overskride det opprinnelige innskuddet på grunn av raske kursbevegelser.

Lær mer om bruk av giring i valutahandel eller se våre eksempler på valutahandel.

24-timers marked

Valutahandel foregår "over-the-counter" (OTC), noe som betyr at handler ikke finner sted på en sentralisert børs i motsetning til aksjer og indekser. Valutahandel finner sted over hele verden hele døgnet fra søndag kveld til fredag kveld.

I motsetning til i andre finansmarkeder, kan investorer reagere på valutasvingninger forårsaket av økonomiske, politiske og sosiale hendelser etter som de inntreffer, uten å måtte vente på at markedene åpner.

Valutamarkedene tilbyr kursvolatilitet 24 timer i døgnet. Uansett hva din handelsstrategi er, så kan du finne tallrike handelsmuligheter. Det betyr imidlertid også at markedene er i konstant bevegelse, noe som gjør det enda viktigere å overvåke dine posisjoner og bruke de rette risikostyringsverktøyene.

Høy likviditet

Valutamarkedet er det finansmarkedet i hele verden som har størst omsetning, med daglige handelomsetninger på rundt USD 5 billioner. Med så mange markedsaktører som handler samtidig i løpet av 24 timer, er valutamarkedene mer likvide enn noe annet finansmarked.

Finn ut mer om valutahandel med oss.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.