CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvorfor trade valuta?

Det er mange fordeler med valutahandel, blant annet muligheten til å handle på margin, høy likviditet og fleksibiliteten til å handle døgnet rundt fra søndag til fredag.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Giring (marginhandel)

Giring har en viktig funksjon i valutahandel og betyr at du først må gjøre et lite innskudd (margin) for å gå inn i en handel. Våre marginer starter fra 0,20 % som er en giring på 500:1.

Marginhandel kan være en mer effektiv bruk av kapitalen fordi du bare behøver å stille med en prosentdel av posisjonens verdi, samtidig som du har full eksponering mot markedet. Man øker du både gevinstpotensialet hvis markedet beveger seg i din favør, og tapspotensialet hvis markedet beveger seg mot deg.

Med en posisjonsmargin på 1 000 kr kan du for eksempel inngå en posisjon som har en samlet verdi på £40 000. Husk at økt giring kan gjøre både tap og gevinster større. I tillegg kan markedene gå i din disfavør og tap kan overskride det opprinnelige innskuddet på grunn av raske kursbevegelser.

Lær mer om bruk av giring i valutahandel eller se våre eksempler på valutahandel.

24-timers marked

Valutahandel foregår "over-the-counter" (OTC), noe som betyr at handler ikke finner sted på en sentralisert børs i motsetning til aksjer og indekser. Valutahandel finner sted over hele verden hele døgnet fra søndag kveld til fredag kveld.

I motsetning til i andre finansmarkeder, kan investorer reagere på valutasvingninger forårsaket av økonomiske, politiske og sosiale hendelser etter som de inntreffer, uten å måtte vente på at markedene åpner.

Valutamarkedene tilbyr kursvolatilitet 24 timer i døgnet. Uansett hva din handelsstrategi er, så kan du finne tallrike handelsmuligheter. Det betyr imidlertid også at markedene er i konstant bevegelse, noe som gjør det enda viktigere å overvåke dine posisjoner og bruke de rette risikostyringsverktøyene.

Høy likviditet

Valutamarkedet er det finansmarkedet i hele verden som har størst omsetning, med daglige handelomsetninger på rundt USD 5 billioner. Med så mange markedsaktører som handler samtidig i løpet av 24 timer, er valutamarkedene mer likvide enn noe annet finansmarked.

Finn ut mer om valutahandel med oss.

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.