CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordretyper og ordreutførsel

Next Generation plattformen gir rask, 100% automatisert utførelse, i tillegg til flere ordretyper. Dette gir fleksibilitet for hvordan du går inn og ut av en handel og gir mer kontroll over risikostyringen. Les mer om vår plattformprising og ordreutførsel.

VINNER2021

Best Trade Execution

Global Forex Awards

VINNER2021

Best Trading Technology Provider

HedgeWeek European Awards

VINNER2020

Best Trading Execution

Professional Trader Awards

Flere ulike ordretyper

Utvalget av ordretyper gir deg mulighet for fleksibel ordreplassering og risikostyringsverktøyene kan tilpasses og er brukervennlige. Du kan angi standard Stop Loss- og Take Profit-ordre for å styre risikoen på hver handel. Merk at samtlige stop ordre alternativ unntatt garantert stop loss ordre er utsatt for slippage og gap.

Garanterte Stop Loss-ordrer

Mot en premie gir GSLOene våre deg 100% sikkerhet om at din Stop Loss vil utføres til nøyaktig ønsket kurs, uavhengig av markedsvolatilitet eller gapping. Vi tilbakebetaler 100% av premien dersom ikke Garanterte Stop Loss-ordrer utløses.

Markedsordre

Markedsordre brukes til å åpne eller stenge en handel til den gjeldende markedskursen. Vår automatiske ordreutførelse betyr at en markedsordre alltid vil bli fylt til neste tilgjengelige kurs.

Limit- og Stop Entry-ordre

Limit- og Stop Entry-ordre brukes til å inngå en handel til en spesifikk kurs over eller under den nåværende markedsprisen, og innenfor en gitt tidsperiode.

Delvis stenging av posisjoner

Du kan stenge kun deler av en eksisterende posisjon. For eksempel, hvis du har fire posisjoner på Norway 25 med to enheter hver, kan du velge å stenge én posisjon (to enheter) og ikke røre de andre tre posisjonene.

Stop Loss-ordrer

Stop Loss-ordrer lar deg spesifisere en kurs der en posisjon vil bli stengt hvis markedet beveger seg mot deg.

Trailing Stop Loss-ordrer

En Trailing Stop Loss-ordre vil følge en kurs når den beveger seg i din favør, og forblir på den avstanden som du spesifiserte da du plasserte ordren.

Take Profit-ordrer

Take Profit-ordrer brukes til å sette et forhåndsbestemt gevinstnivå der du ønsker at systemet skal stenge en posisjon og sikre gevinsten fra den handelen.

Avanserte ordrefunksjoner

Plattformen har en rekke avanserte ordrefunksjoner som gir enda bedre kontroll, fleksibilitet og tilpasning når det gjelder ordre og handelsutførelse.

Trade fra chart

Åpne, steng og endre ordrer direkte fra chart, og se nivåer i forhold til historiske kursbevegelser. Når en posisjon er åpnet, klikker du bare trekantikonet på handelsinngangen i chartet og drar Stop Loss- eller Take Profit-nivåene for å endre dem. "1-Click Trading" lar deg plassere handler umiddelbart ved å klikke på en kjøps- eller salgskurs. De vanlige risikostyrings- og ordeinnstillingene dine vil automatisk brukes.

Bruk boundary-ordrer i volatile markeder

Kontroller slippage på volatile markeder ved å spesifisere et boundary-kursintervall i ordrevinduet. Hvis kursen ved ordreutførelse er utenfor toleransnivå, blir ordren avvist. Tilgjengelig på markeds- og Stop Entry-ordre.

Bruk ordredybde for store ordre

Vår ordredybde viser kurser for handler som er større enn det som er tilgjengelig ved den første kjøp- og salgskurs. Du kan gå inn i handler som du ellers ikke kunne ha gått inn i med bare én ordre, men med større spread. Vår automatiske handelsutførelse sikrer at posisjoner opp til vår maksimale handelsstørrelse alltid vil utføres.

Gå long og short samtidig

Med kontonetting deaktivert (via Kontoinnstillinger), kan du plassere long- og short-handler på samme produkt samtidig.

Trade med urealisert gevinst

Hvis en handel genererer gevinst, kan du bruke denne urealiserte gevinsten til å inngå flere handler og benytte deg av andre muligheter uten å måtte lukke lønnsomme handler.

Forhåndsvelg ordreinnstillinger

Angi standard ordreinnstillinger for alle eller spesifikke produkter. Du kan slå av forhåndsbekreftelse på ordre og angi siste handelsstørrelse, Stop Loss- og Take Profit-ordre som standard.

Rulleringsrabatt på forwards

Når du manuelt rullerer en forward til neste kontrakt, går du inn i den nye handelen til midtkursen og sparer 50% på spreadkostnaden. Du kan også angi oppgjørsformen for forwards til "Autorullering" for å bruke denne regelen på alle forward-posisjonene dine.

Varsler om ordreutførelse

Våre varselsystemer gir deg beskjed når viktige kursnivåer brytes eller når dine ventende ordre utløses. Du kan få pop up-meldinger på plattformen, varsler på e-post, SMS eller push-varsler sendt til din mobiltelefon/nettbrett.

Via e-post, SMS eller push

Du får varsler om ordreutførelser, inkludert mobile pushvarsler når ventende ordre som Stop Entry-, Limit-, Stop Loss- eller Take Profit-ordre utføres på kontoen din. I tillegg til varsel om utførelse, tilbyr vi også kursvarsler. Du får varsler om når kursen på et produkt du er interessert i når et angitt nivå.

Ønsker du å motta slike varslinger setter du opp dette inne i plattformen.

Kontolikvidering

Du kan velge hvilken metode for kontolikvidering* som skal brukes av plattformen for å automatisk likvidere handlene hvis den revaluerte kontoverdien** faller under likvideringsnivået. Du kan endre metode for kontolikvidering i "Kontoinnstillinger" på plattformen. Les mer og se et eksempel.

Full likvidering

Dette er standard innstilling der alle handler på din konto blir likvidert^.

Sist inn, først ut

Dette alternativet vil først stenge hele eller deler av din siste handel. Deretter vil neste nylige handel reduseres eller stenges om nødvendig, og så videre.

Posisjonen med det største tapet først

Dette alternativet vil først stenge hele eller deler av posisjonen med størst urealisert tap, i prinsippet "først inn, først ut".

Posisjonen med størst margin først

Dette alternativet vil først stenge hele eller deler av posisjonen med størst posisjonsmargin, i prinsippet "først inn, først ut".

Effektiv trading overalt