CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Rabattordning

Månedlig rabattordning for deg som handler i større volum i disse aktivaklassene:
Kun for profesjonelle kunder

Bli kunde hos CMC Markets i dag

Struktur for månedlige CFD-rabatter

Hvis du handler i større volum kan du kvalifisere deg for månedlige rabatter på valuta, indekser og råvarer^. Når du oppfyller våre månedlige omsetningskrav for én aktivaklasse, vil du automatisk kvalifisere deg for månedlige rabatter for alle våre CFD-aktivaklasser. Vær oppmerksom på at rabatter generelt ikke gjelder på aksjer og rentepapirer.

Valuta

Hvordan fungerer det?  Ditt totale månedlige CFD-handelsvolum i valuta må være minimum 250m NOK for å kvalifisere for rabatter. Når du dette nivået, vil du motta enten 5, 7 eller 10 NOK for hver 1m NOK som du omsetter på grunnlag av hvilket nivå du har oppnådd. Du mottar rabatter fra første handel i måneden. Du vil også motta en rabatt på finansieringskostnaden hvis du oppnår minimum nivå 1.

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler (m)
Satser
Rabatt pr million omsatt
Rabatt på finansieringskostnad
1250 - 2 0005 NOK25%
22 000 - 3 0007 NOK50%
33 000+10 NOK75%

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt

 • Ditt totale handelsvolum denne måneden er 2.5mrd NOK. Du mottar derfor nivå 1 og 2.
 • Rabatten for nivå 1 er 5 NOK for hver 1m NOK du omsetter opp til 2mrd NOK
 • Rabatten for nivå 2 er 7 NOK for hver 1m NOK du omsetter fra 2 mrd NOK til 3mrd NOK
 • Din månedlige volumrabatt =13,500 NOK (nivå 1 = 2,000 x 5 NOK; nivå 2 = 500 x 7 NOK)

Eksempel på rabatt av finansieringskostnad

Finansieringskostnad er kalkulert ved bruk av den underliggende interbankrenten +/- et påslag fra CMC Markets

 • Vårt påslag på valuta er 1%
 • Når du oppnår nivå 2, vil du motta en rabatt på 50% av alle påslag gjennom måneden.

Indekser

Hvordan fungerer det? Ditt totale månedlige CFD-handelsvolum i indekser må være minimum 400m NOK for å kvalifisere for rabatter. Når du dette nivået, vil du motta enten 2, 5 eller 7 NOK for hver 1m NOK som du omsetter på grunnlag av hvilket nivå du har oppnådd. Du mottar rabatter fra første handel i måneden. Du vil også motta en rabatt på finansieringskostnaden hvis du oppnår minimum nivå 1.

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler (m)
Satser
Rabatt pr million omsatt
Rabatt på finansieringskostnad
1400 - 1 0002 NOK12%
21 000 - 2 0005 NOK24%
32 000+7 NOK40%

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt

 • Ditt totale handelsvolum denne måneden er 1.5mrd NOK. Du mottar derfor nivå 1 og 2.
 • Rabatten for nivå 1 er 2 NOK for hver 1m NOK du omsetter opp til 1mrd NOK
 • Rabatten for nivå 2 er 5 NOK for hver 1m NOK du omsetter fra 1 mrd NOK til 2mrd NOK
 • Din månedlige volumrabatt =4,500 NOK (nivå 1 = 1,000 x 2 NOK; nivå 2 = 500 x 5 NOK)

Eksempel på tradingrabatt

 • Finansieringskostnad er kalkulert ved bruk av den underliggende interbankrenten +/- et påslag fra CMC Markets
 • Vårt påslag på indekser er 2,5%
 • Når du oppnår nivå 2, vil du motta en rabatt på 24% av alle påslag gjennom måneden.

Råvarer

Hvordan fungerer det? Ditt totale månedlige CFD-handelsvolum i råvarer må være minimum 50m NOK for å kvalifisere for rabatter. Når du dette nivået, vil du motta enten 3, 5 eller 7 NOK for hver 1m NOK som du omsetter på grunnlag av hvilket nivå du har oppnådd. Du mottar rabatter fra første handel i måneden. Du vil også motta en rabatt på finansieringskostnaden hvis du oppnår minimum nivå 1.

NivåOmsetningskrav
Verdi av handler (m)
Satser
Rabatt pr million omsatt
Rabatt på finansierings-kostnad
150 - 2003 NOK12%
2200 - 3005 NOK24%
3300+7 NOK40%

Merk: m = million. Beløp i NOK

Eksempel på tradingrabatt

 • Ditt totale handelsvolum denne måneden er 250m NOK. Du mottar derfor nivå 1 og 2.
 • Rabatten for nivå 1 er 3 NOK for hver 1m NOK du omsetter opp til 200m NOK
 • Rabatten for nivå 2 er 5 NOK for hver 1m NOK du omsetter fra 200 m NOK til 300m NOK
 • Din månedlige volumrabatt = 850 NOK (nivå 1 = 200 x 3 NOK; nivå 2 = 50 x 5 NOK)

Eksempel på rabatt av finansieringskostnad

 • Finansieringskostnad er kalkulert ved bruk av den underliggende interbankrenten +/- et påslag fra CMC Markets
 • Vårt påslag på råvarer er 2,5%
 • Når du oppnår nivå 2, vil du motta en rabatt på 24% av alle påslag gjennom måneden.

Betingelser

Månedsrabattene våre er ikke tilgjengelige for alle kunder. For å kvalifisere deg for månedsrabatter, må du være kvalifisert kunde og oppfylle minimumskravene for månedlig underliggende verdi for handel som beskrevet over.

CMC Markets forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre den månedlige rabattstrukturen når som helst og uten forvarsel. Betaling av rabatter representerer ikke en forpliktelse om å gi rabatt i fremtiden.

Selv om månedsrabattene våre vanligvis blir kreditert ved stengetid den andre virkedagen i London i neste kalendermåned, kan det skje at det tar lengre tid å behandle utbetalingen. CMC Markets vil ikke være ansvarlig for noen slik forsinkelse eller for direkte eller indirekte tap som skyldes en slik forsinkelse. CMC Markets vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes en manglende rabattutbetaling.

Rabattbetalinger skal ikke danne grunnlag for noen beslutninger du gjør i forhold til kontoaktiviteten din. Videre er en rabattutbetaling ikke ment å begrense ansvaret ditt for handlene, og kan ikke brukes til motregning av noen betalingsforpliktelse du har til oss.

En rabattbetaling kan ikke brukes til det samlede marginkravet ditt, inntil en slik rabattbetaling er kreditert kontoen din. Vær oppmerksom på at normale regler og prosedyrer i forhold til kontolikvidering vil fortsette å gjelde, og du må ikke stole på en rabattutbetaling for å fohindre en eventuell kontolikvidering.

Rabatten er underlagt, og betinget av, at du overholder CMC Markets Forretningsvilkår. I tillegg til eventuelle andre rettigheter vi måtte ha, vil brudd eller mistanke om brudd på Forretningsvilkårene gi CMC Markets rett til å slutte å betale rabatten umiddelbart og uten forutgående skriftlig varsel og / eller tilbakekreve betalinger som tidligere er betalt i henhold til disse vilkårene.

Rabatten vil ikke bli betalt i forbindelse med noen handler som senere blir ugyldige, reversert eller kansellert av CMC Markets i samsvar med Forretningsvilkårene og tilhørende dokumentasjon. Hvis rabatten allerede er betalt med hensyn til en handel som senere blir ugyldig, reversert eller kansellert av CMC Markets, vil CMC Markets trekke rabatten betalt for slike handler fra Kontoen din.

For mer informasjon vedrørende månedlige rabatter eller for å undersøke om man kvalifiserer, ber vi deg kontakte kundeservice på telefon 22 01 97 09

^Vi tilbyr månedlige rabatter til kunder som handler i store volum. Hvis du oppfyller våre månedlige underliggende verdikrav for én aktivaklasse, vil du automatisk kvalifisere deg for månedlige rabatter for alle aktivaklasser. Betingelser gjelder.
Tildelt priser til CMC Markets UK Plc for “No.1 Web Platform”, “No.1 Most Currency Pairs”, & “No.1 Podcast Series”, ForexBrokers.com Awards 2023; “No.1 Platform Technology”, ForexBrokers.com Awards 2022; “Best CFD Provider”, Online Money Awards 2022; “Best Mobile Trading Platform”, ADVFN International Financial Awards 2022; “Best In-House Analysts”, Professional Trader Awards 2022. Se alle priser vi har mottatt her.