CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: S

These are common terms used in the financial services industry

S&P 500

Indeks av de 500 største selskapene med høyest markedsverdi som er notert på New York-børsen (NYSE) eller NASDAQ. Brukes ofte for å lese sentiment i det amerikanske markedet.

Scalping

Handelsstrategi som involverer plassering av kortsiktige handler på noen ganger bare ett minutt eller mindre, vanligvis for å prøve å fange spreaden.

Sentralbank

Statlig eller delivs statlig organisasjon som forvalter et lands pengepolitikk. Storbritannias sentralbank er for eksempel Bank of England og USAs sentralbank er Federal Reserve.

Short-posisjon

En posisjon som tas i forventning om et fallende marked. Å gå short betyr å selge. I valutahandel betyr det å selge basisvalutaen mot noteringsvalutaen.

Sikre (hedge)

Handel eller posisjon som reduserer eller fjerner tapsrisikoen fra en negativ kursbevegelse i en gjeldende posisjon.

Siste handelsdag

Siste dag som du kan handle i et bestemt marked. Dette kan sammenfalle med oppgjørsdatoen for markedet.

Siste handelstid

Siste tidspunkt på siste handelsdag som du kan handle i et bestemt marked.

Slippage

Forskjellen mellom valgt nivå for en ordre og den faktiske kursen som den ble utført på (se også Fill). Slippage kan oppstå i perioder med høyere volatilitet når markedskursene beveger seg raskt eller bryter gjennom.

Spot (se også Kontantkurs)

Kursen for en valuta, indeks, råvare eller aksje for oppgjør eller levering umiddelbart.

Spread

Forskjelllen mellom kjøps- og salgskursen for et bestemt marked.

Stengning

Prosessen med å avslutte en eksisterende handel. Stengning av en handel resulterer i realisert gevinst eller tap.

Stokastikk

Chartindikator som brukes i tekniske analyser for å fastslå potensielle trendreverseringer, indikerer en overkjøpt eller oversolgt markedstilstand.

Stolpediagram

På et daglig stolpediagram representerer hver stolpe én dags aktivitet. Den vertikale stolpen trekkes fra dagens høyeste kurs til dagens laveste kurs. Stengnings- og åpningskursen representeres med avmerkinger på stolpen.

Stop loss

Ordre om å selge et verdipapir når det når en viss kurs. En stop loss-ordre er laget for å begrense tapet til en investor på en verdipapirposisjon.

Stop-entry kjøpsordre

Når du kjøper et verdipapir som har gått inn på en kurs over gjeldende tilbudskurs. Den trigges når markedskursen berører eller går gjennom stop-entry kjøpsordre kursen.

Stop-entry salgsordre

Ordre om å åpne en salgsposisjon til en lavere kurs enn kursen som var da ordren ble plassert.

Stop-ordre

Instruksjon om å handle hvis kursen blir ugunstig. En stop-ordre kan legges til en eksisterende posisjon (kalles også stop loss) eller kan brukes til å starte en ny posisjon (se Ordre om å åpne).

Støttenivå

Teknikk i teknisk analyse som indikerer en kursbunn som du kan forvente at kursen vil "sprette tilbake" fra. Kurspunkt der det forventes at kjøpere vil gå inn i markedet og "støtte" kursen. Det motsatte av dette er motstand.

Swap

Rollovergebyret/kreditten for å holde en posisjon åpen over natten.

Swissie

Slangord for sveitsiske franc (CHF). *All gevinst fra spread betting er fritatt avgift for kapitalgevinst, stempelavgift og inntektsskatt (for beboere i Storbritannia og Irland). Skattereglene i Storbritannia og Irland kan endres og individuelle forhold kan variere. Finansiell spread betting med Alpari UK er bare tilgjengelig for beboere i Storbritannia og Irland.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app