CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Pattern recognition i trading

Pattern recognition er en av de mest allsidige ferdighetene du kan lære i trading. Dette er den grenen innen teknisk analyse som fokuserer på å finne mønstre i kurs og volum som kan isoleres ved hjelp av bare en blyant og linjal.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

 

Det er viktig å ta seg tid til å lære grunnreglene, så du kan bruke disse metodene mest mulig effektivt i tradingstrategien.

Selv om tanken bak mønstergjenkjenning kan synes merkelig, er den basert på grundig utprøvde metoder med stor nytteverdi for tradere. Mønstre er faktorer som vurderes i beregningen av hvor du skal gå inn, sette stop-loss ordre og sette dine gevinstmål. Disse faktorene er selvfølgelig noen av de viktigste tingene traderne ønsker å ta i betraktning i styringen av den samlede porteføjen.

  • Gjenkjenne hvordan kursbevegelser kan utvikles til kursmønstre
  • Isolere fornuftige inngangspunkter
  • Styre risiko og sette gevinstmål

Typer mønstre

Pattern recognition er å se etter mønstre som dukker opp i grafene til instrumenter. Du bør se etter former som trekanter, rektangler og diamanter. Selv om dette ikke virker troverdig i utgangspunktet, er dette formasjoner som oppstår og sporer endringer i støtte og motstand.

Når du har lært disse ferdighetene, kan du bruke dem i alle finansmarkeder fra aksjer til indekser og valuta. Pattern recognition utgjør grunnlaget for tradingstrategiene til dagtradere, swingtradere og tradere av langsiktige posisjoner, og kan brukes på alt fra femminutters til ukentlige chart.

Rektangler og spesielt trekanter har et stort antall variasjoner som kan brukes. Alle kursmønstre ser på interaksjonen for tilbud og etterspørsel over tid, og etablerer fornuftige måter å reagere på når disse mønstrene dannes. Dette betyr at du vil vite hvordan du skal reagere på risikostyring og gevinstnivåer.

Trekanter

Det er mange ulike typer trekanter og alle er effektive i tradingen. Én fordel er at ikke noe er forhåndsbestemt hverken når det gjelder å holde long- eller short-posisjoner. Dette gjør dem svært nyttige fra perspektivet til en CFD-trader. Husk at hvis du alltid vektlegger long-siden av markedet, kan du gå glipp av noen av de mest attraktive funksjonene i dette mønsteret.

Trekanter er mønstre der kursen samler seg. Fordi ikke noe er forhåndsbestemt hverken når det gjelder long- eller short-siden, må du følge med trekantene for å se et eventuelt brudd. Trekanter kan forme to store kategorier:

  • Stigende og fallende trekant (motsatt av hverandre), og
  • symmetrisk trekant

Stigende trekant
Det stigende triangelet er muligens det mønsteret i denne kategorien som er lettest å gjenkjenne. Det omfatter bruk av en motstandslinje som tradere ofte ser etter, og en stigende støttelinje.

De viktige delene av denne formen er de to linjene som er markert i rødt: motstandslinjen og opptrendlinjen. Du bør være oppmerksom på handelsvolumene under dannelsen av mønsteret, og deretter hvordan volumene påvirkes når bruddet oppstår.

Du vil typisk se etter volumnivåer som faller i løpet av tiden mønsteret dannes. En grunn til dette fallet på er at kjøpere og selgere gradvis blir presset inn i en smalere balanse mellom støtte og motstand. Dette driver effektivt ut interessen før prisen kan bryte ut og begynne å trende igjen. Hvis volumet ikke faller betyr det ikke nødvendigvis at det er et problem med mønsteret. Du bør derimot se etter en volumtopp når bruddet skjer. Dette er gunstig for den samlede styrken av mønsteret fra da av.

En annen virkning som kan være svært fordelaktig å se etter når bruddet oppstår er kursforskjellen. Dette viser en økning i etterspørselen for instrumentet (en brå stigning i tilbudet hvis det er en short-handel), som gir en viktig bekreftelse om kursen for traderen. Tradere kan noen ganger bli bekymret av dette fordi de tror at de har gått glipp av handelen, men dette er trolig en bekreftelse på at de har oppfattet er riktig og at et brudd vil oppstå.

Noe alle tradere frykter når det gjelder bruddformasjoner i handel er falske brudd. Dette skjer når kursen bryter mønsteret og tradere går inn i handelen. Det som dessverre skjer i tilfelle falskt brudd er at du får noe som synes å være et ekte signal. Senere viser derimot kursen seg å trekke seg tilbake innenfor mønstergrensene, og du sitter igjen med å holde en handel som ikke gjør hva du hadde håpet.

Den eneste måten du kan prøve å hindre dette er å bruke et filter av samme type, og den mest opplagte metoden er å vente til det har vært X stenginger utenfor mønsteret. Hvis du ser på daglige chart, kan du bestemme deg for å vente til kursen er stengt utenfor mønsteret i to dager før du går inn. Det er andre måter å unngå denne typen falske brudd. Noen tradere velger å vente til kursen har beveget seg to ganger gjennomsnittlig sann rekkevidde (2ATR) utenfor mønsteret. Ingen av disse metodene vil garantere at du ikke vil oppleve falske brudd, men de vil i det minste redusere mulighetene.

Forrige chart viste et eksempel på en stigende trekant med stigende brudd. Siden det ikke er noen retningsbestemte utfall for hvilken måte mønstre kommer til å bryte ut, må vi også se på et eksempel på hvordan en fallende trekant ser ut.

Du kan se at basisoppsettet er nøyaktig det samme, bortsett fra at bruddet oppstår i motsatt retning som deretter åpner for en short-handel. Du bør være oppmerksom på at i begge disse eksemplene har vi vist en tilbakesporing til linjen som de brøt ut fra. Dette kan skje uten at signalet blir sett på som mislykket. Du må derimot ikke anta at dette vil skje alltid. Du må heller anta at der dette ikke vil skje vil du få de sterkeste signalene.

Fallende trekant
Motstykket til den tidligere beskrevne stigende trekanten er den synkende trekanten. Denne har svært like egenskaper, men plasseres opp i motsatt retning. Som med sitt stigende motstykke kan brudd oppstå i begge retninger, så du må se etter hvilken retning bruddet oppstår i.

Som med alle mønstre, ser de sjelden helt like ut som i disse eksemplene. Disse illustrasjonene viser et scenario i beste fall, men vanligvis vil du se at kursbevegelsene ligner svært mye på chartet.

Noen tradere vil foreslå at kursen vil bevege seg klart fra støtte- og motstandspunktene og ikke bruke for mye tid på å bevege seg sidelengs. Når det gjelder trekantmønstre vil du helst at kursen bryter ut av mønsteret før den når 75 % av avstanden til toppen. Dette er fordi hvis mønsteret fortsetter sidelengs begynner det å miste fart. Det kan da fortsette å drive sidelengs, noe som er langt fra det bruddet traderen ønsker.

Symmetrisk trekant
Den symmetriske trekanten har noen egenskaper till felles med den stigende og fallende trekanten. Kursen beveger seg inn i et smalere bånd av kursbevegelse og traderen ser etter et brudd for kursen. I tillegg vil du sannsynligvis se nivået på handelsvolumet i instrumentet falle når det beveger seg gjennom formasjonen, og deretter stige betydelig over gjennomsnittet når bruddet oppstår.

Som med andre trekanter er det muligheter for falske brudd, så det er verdt å vurdere og plassere et filter på bruddet som reduserer sjansene for å bli utsatt for et falsk brudd. Igjen kan det være et fast antall stengninger over bruddnivået, eller alternativt ved hjelp av et filter som gjennomsnittlig sann rekkevidde.

I disse handlene som med alle trekantene plasseres det stop loss-ordre på to hovedvalg. Den offensive traderen vil plassere en stop akkurat på andre siden av bruddlinjen der et falskt brudd sannsynligvis har oppstått. Nærmere enn dette kan ikke stop loss plasseres før du taper sjansene for en vellykket handel. Den alternative og mer konservative metoden er å legge stop på den ytterste siden av mønsteret, som vil vise en total svikt i oppsettet hvis det nivået tas ut.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Rektangler

Etter å ha sett på oppsett der støtte- og motstandsnivåene beveger seg nærmere hverandre, viser rektangeloppsettene der de to nivåene går parallelt med hverandre. Selv om mønsteret ser annerledes ut enn trekantene, er adferden når det gjelder oppsett tilsvarende i brudd og risikostyring.

Dette chartet viser igjen at bruddet har et etterfølgende tilbakesprang til det som var motstandslinjen, men dette vil ikke alltid være tilfelle. I likhet med trekanten er det beste utfallet en sterk videreføring av dette nivået på høyt volum fra bruddpunktet.

Flagg

I likhet med vimpelen er flagget et kortsiktig versjon av et lignende mønster – i dette tilfelle en kanal. Flaggene krever mange av de samme karakteristikkene som vimpelen for å bekreftes som ekte.

Mønsteret er bare ekte hvis bruddet skjer i samme retning som kursen kom inn. Du vil også ofte se retningen til flagget bevege seg i motsatt retning av gjeldende kursbevegelse.

Både flagget og vimpelen oppstår etter en brå bevegelse i kursen. Denne nesten vertikale kursbevegelsen danner «flaggstangen» der vimpelen eller flagget oppstår. Det er viktig å se dette i utgangspunktet for uten det er ikke mønsteret ekte. Til slutt vil du sannsynligvis se en topp i volum i begge tilfeller på bruddet, som også vil bekrefte mønsteret.

Plasseringen av stop følger de samme grunnreglene som over. De offensive tradere stenger handlene ved første tegn på svikt, mens mer konservative tradere ser etter en kurs for å krysse mønsteret helt før det anses som mislykket.

Lyst å handle på over 12 000 instrumenter?

Kursmål

Det er mulig å bruke alle mønstre som vi snakket om for sikte mot et eventuelt punkt som gir gevinst. Med trekanter og rektangler gjøres dette enkelt med måling av høyden til mønsteret og deretter ekstrapolering av målet fra bruddpunket.

Det samme grunnleggende prinsippet brukes på rektangelet. Med flagg og vimpler bestemmes målet ved måling av høyden til flaggstangen som leder inn i formasjonen, og deretter legges til på vei ut. Disse formasjonene kalles noen ganger måleformasjoner fordi de ofte skjer halvveis ut i en kurs swing.

Oversikt

  • Du må gjenkjenne grunnleggende kursforhold som kreves for at et mønster skal være ekte
  • Du må vite hvordan du kan se om et mønster har feilet
  • Du må kunne utvikle en fornuftig plan for risikostyring i tråd med mønstergjenkjenningsferdighetene dine

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.