CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ordliste: B

These are common terms used in the financial services industry

Balanse/kontosaldo

Samlet økonomisk resultat av alle avsluttede handler og innskudd/uttak på tradingkontoen.

Basispunkt

Vanligvis én hundredel av 1 %. Et rentekutt på 50 basispunkter er for eksempel lik 0,5 %.

Basisrente

Lånerenten til sentralbanken i et land.

Basisvaluta

Første angitte valuta i et valutapar på prognosen.

Bearbeidelse av en ordre

Prosessen med å ha en ordre som ennå ikke er utført.

Begrenset risiko

En handel med svært begrenset maksimumstap. Se også Kontrollert risiko.

Bjørnemarked (bear)

Marked preget av fallende kurser, lavere topper og lavere bunner.

Bollinger Bands® (Bollinger-bånd)

Chartindikator som brukes i teknisk analyse for å måle markedsvolatilitet. Består av en moving average og to standard avvikende bånd.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Måling av nasjonal inntekt og produksjon i et lands økonomi — den samlede verdien av alle varer og tjenester produsert av økonomien.

Bud

Gjeldende markedspris består av et nivå som du kan selge og et nivå du kan kjøpe. Nivået du kan selge er alltid den laveste av de to kursene og kalles budet.

Bundesbank

Sentralbanken i Tyskland.

Børs

Marked der det handles verdipapirer.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app