CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

CFD-handel på margin

Se den kursen som gjelder for deg i forhold til volumet du vil handle i et produkt fra kursdybden, som er tilgjengelig i ordrevinduet.

Større handelsstørrelser kan få en større spread enn mindre handelsstørrelser. Se sidene for plattformverktøy og ordreutførsel for mer informasjon.

 

I visse tilfeller må vi generere våre priser manuelt i stedet for gjennom den automatiske prissettingsmodulen, for eksempel der vi oppgir kurser på CFDer utenfor åpningstidene for handel for de underliggende produktene. Dette gir deg likviditet utenfor åpningstidene for handel. Når vi genererer kursene manuelt, stiller vi pris med hjelp av tredjeparts kursdata og vårt eget marked for det aktuelle produktet.​​

 

Aksjer

Ved å bruke de underliggende aksjekursdataene som grunnlag, oppnår den automatiske prissettingsmodulen kursdybdestiger med opptil ti dybdenivåer for hver aksje-CFD. Hvert nivå viser klart tilgjengelig volum til en tydelig kurs, der volumet og gjeldende spread øker jo lengre du går ned i dybden.

 

Indekser

Cashkontrakter

Fordelen med cashindeksene våre er at du kan handle på en kontinuerlig kurs, som i motsetning til forward-indekser ikke er underlagt en utløpsdato.

 

Ved å bruke en kombinasjon av underliggende kursdata fra referanseindekser og futureskurser (tilpasset eventuelt utbytte, gjeldende rente og utløpstidspunkt) beregner den automatiske prissettingsmodulen teoretiske cashkurser for hver cashindeks. Ved å bruke disse teoretiske cashkursene som grunnlag, oppnår den automatiske prissettingsmodulen kursdybdestiger med opptil ti dybdenivåer for hver cashindeks. Hvert nivå viser klart tilgjengelig volum til en tydelig kurs, der volumet og gjeldende spread øker jo lengre du går ned på stigen.

 

Forwards

Ved å bruke de underliggende futures-kursdataene som grunnlag, oppnår den automatiske prissettingsmodulen kursdybdestiger med opptil ti dybdenivåer for hver forward-indeks. Hvert nivå viser klart tilgjengelig volum til en tydelig kurs, der volumet og gjeldende spread øker jo lengre du går ned på stigen.

 

Valuta, gull og sølv

Cashkontrakter

Ved å bruke kurser fra flere store likviditetsleverandører til OTC- valuta- og bullion-markedet (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi og HSBC*) beregner den automatiske prissettingsmodulen samlede kurser for valutapar med amerikanske dollar som USD/CHF eller GBP/USD etter tid, midtkurs og spread. Alle valutapar uten amerikanske dollar opprettes vanligvis kunstig fra gjeldende valutapar med amerikanske dollar, selv om de i enkelte tilfeller kan opprettes med samme metode som for valutapar med amerikanske dollar som forklart ovenfor. Ved å bruke disse kursene som grunnlag, oppnår den automatiske prissettingsmodulen kursdybdestiger med opptil ti dybdenivåer for hvert kontantvalutapar. Hvert nivå viser klart tilgjengelig volum til en tydelig kurs, der volumet og gjeldende spread øker jo lengre du går ned på stigen.

 

*Disse likviditetsleverandørene ble brukt da denne teksten ble skrevet.

 

Forwardkontrakter

Med hjelp av underliggende terminkurser beregner vår automatiske prissettingsmodul frem forwardkontrakter med opptil 10 nivåer i kursdybde for hvert valutapar. Hvert nivå viser transparent det tilgjengelige volum på en gitt kurs, med relevant volum og tilhørende spread som øker med kursdybden.

 

Råvarer og rentepapirer (Ikke Gull & Sølv)

Våre cash-kontrakter på råvarer og rentepapirer gir våre kunder muligheten til å handle på en kontinuerlig kurs som ikke forfaller. Cash råvarer er i motsetning til våre forward-kontrakter på råvarer og rentepapirer ikke knyttet til en forfallsdato.

 

Ved bruk av underliggende terminkurser og underliggende indekskurser som grunnlag kalkulerer vi automatisk teoretiske cash kurser for hver cash råvare og rentepapir ved å legge til eller trekke fra (det som er relevant) den implisitte finansieringskostnad. Med hjelp av disse teoretiske cash kurser beregner vår automatiske prismodul frem cash produkter med opptil 10 (ti) nivåer i kursdybde for hver cash råvare og rentepapir. Hvert nivå viser transparent det tilgjengelige volum på en gitt kurs, med relevant volum og tilhørende spread som øker med kursdybden.

 

Forwardkontrakter

Med hjelp av underliggende terminskurser beregner vår automatiske Prissettingsmodul frem forwardkontrakter med opptil 10 (ti) nivåer i kursdybde for hver råvare og rentepapir. Hvert nivå viser transparent det tilgjengelige volum på en gitt kurs, med relevant volum og tilhørende spread som øker med kursdybden.

 

Lyst til å komme i gang med trading?

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.