70,5% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Prisjusteringer

Spørsmål

Svar

 • Hva er prisjusteringer?

  Dersom en børsnotert utsteder av verdipapirer (som du har en åpen CFD-posisjon hos) kunngjør en aksjesplitt eller en omvendt aksjesplitt, eller endrer kapitalstrukturen gjennom en tegningsrettet emisjon, fondsemisjon eller kontantutbyttebetalinger, justerer vi den relevante børsnoterte aksje-CFDen på ex-datoen eller på tildelingstidspunktet.

 • Hvordan påvirker selskapets utbyttekunngjøringer min posisjon?

  Dersom du har en kjøpsposisjon i et selskap som kunngjør et utbytte, vil kontoen din bli kreditert/debitert før markedet åpner den dagen aksjen blir ex-utbytte. Dette er et typisk eksempel:

  Statoil ASA kunngjør et utbytte på 1kr

  Du har for tiden 3 000 enheter i Statoil ASA

  1kr x 3000 = 3 000kr

  3 000kr vil krediteres CFD-kontoen din.

  (Hvis du holder en short-posisjon som går inn i ex-utbytte datoen, vil kontoen din debiteres med samme beløp)

  Vær oppmerksom på at beløpet du krediteres eller debiteres vil være underlagt relevante skattefinansieringssatser i henhold til regionen der aksjen er notert.

 • Hvorfor debiteres jeg for en prisjustering hvis jeg holder en short-posisjon?

  Fordi du fikk fordel av den kunstige kursbevegelsen da du egentlig ikke skulle, debiteres det tilsvarende beløpet fra kontoen din for å oppveie dette. Du vinner eller taper ingenting på grunn av denne prisjusteringen.

 • Hvordan påvirker selskapets aksjesplitt konto min?

  Aksjesplitter utføres vanligvis når verdien av selskapets aksjer blir for høy. Selskapet vil tilby flere aksjer i selskapet, men til en lavere kurs. Dette er et typisk eksempel:

  Du har 300 enheter i selskap Q til en kurs på 1607 per aksje

  Q kunngjør på dato X at de vil utstede en aksjesplitt på 5 for 1.

  Derfor vil du få 5 aksjer for hver aksje.

  Nå vil du ha 1 500 enheter til redusert kurs på 321,4.

  Legg merke til at den samlede posisjonsverdien forblir uendret: (300 enheter x 1 607 = 4 821; 1 500 enheter x 321,4 = 4 821)

 • Hvordan vil corporate actions justeres i forhold til mine posisjoner på aksjer og indekser?

  Prisjusteringer kan foretas på kontoen der du har posisjoner på relevante CFD-aksjer eller cash-indekser.

 • Hva skjer i tilfelle en tegningsrettet emisjon?

  Med en tegningsrettet emisjon vil selskapet tilby aksjonærene å kjøpe nyutstedte aksjer, vanligvis til nedsatt pris før de selges offentlig. 

 • Hvordan vil dere justere kontoen der jeg holder posisjoner på cash-indekser?

  Når en aksje går ex-utbytte (ignorerer markedskreftene), faller verdien av aksjen effektivt etter utbyttebeløpet. I de fleste tilfeller vil dette i sin tur føre til at indeksverdien faller, siden verdien av indeksen beregnes ut fra verdien av aksjene i den. Fallbeløpet for indeksen er avhengig av aksjens vekting i indeksen. Hvis mer enn én veiet aksje av en indeks går ex-utbytte på samme dag, vil vi legge til antall punkter hver aksje faller med som vil føre til et fall i indeksen. Vi gjør dette ved å beregne totalt utbyttebeløp i forhold til vår relevante indeks-CFD.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 70,5% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.