CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Prisjusteringer

Hvordan påvirker selskapets utbyttekunngjøringer min posisjon?

Dersom du har en kjøpsposisjon i et selskap som kunngjør et utbytte, vil kontoen din bli kreditert/debitert før markedet åpner den dagen aksjen blir ex-utbytte. Dette er et typisk eksempel:

Statoil ASA kunngjør et utbytte på 1kr

Du har for tiden 3 000 enheter i Statoil ASA

1kr x 3000 = 3 000kr

3 000kr vil krediteres CFD-kontoen din.

(Hvis du holder en short-posisjon som går inn i ex-utbytte datoen, vil kontoen din debiteres med samme beløp)

Vær oppmerksom på at beløpet du krediteres eller debiteres vil være underlagt relevante skattefinansieringssatser i henhold til regionen der aksjen er notert.

Hva er prisjusteringer?

Dersom en børsnotert utsteder av verdipapirer (som du har en åpen CFD-posisjon hos) kunngjør en aksjesplitt eller en omvendt aksjesplitt, eller endrer kapitalstrukturen gjennom en tegningsrettet emisjon, fondsemisjon eller kontantutbyttebetalinger, justerer vi den relevante børsnoterte aksje-CFDen på ex-datoen eller på tildelingstidspunktet.

Hva skjer i tilfelle en tegningsrettet emisjon?

Med en tegningsrettet emisjon vil selskapet tilby aksjonærene å kjøpe nyutstedte aksjer, vanligvis til nedsatt pris før de selges offentlig. 

Hvorfor debiteres jeg for en prisjustering hvis jeg holder en short-posisjon?

Fordi du fikk fordel av den kunstige kursbevegelsen da du egentlig ikke skulle, debiteres det tilsvarende beløpet fra kontoen din for å oppveie dette. Du vinner eller taper ingenting på grunn av denne prisjusteringen.

Hvordan vil dere justere kontoen der jeg holder posisjoner på cash-indekser?

Når en aksje går ex-utbytte (ignorerer markedskreftene), faller verdien av aksjen effektivt etter utbyttebeløpet. I de fleste tilfeller vil dette i sin tur føre til at indeksverdien faller, siden verdien av indeksen beregnes ut fra verdien av aksjene i den. Fallbeløpet for indeksen er avhengig av aksjens vekting i indeksen. Hvis mer enn én veiet aksje av en indeks går ex-utbytte på samme dag, vil vi legge til antall punkter hver aksje faller med som vil føre til et fall i indeksen. Vi gjør dette ved å beregne totalt utbyttebeløp i forhold til vår relevante indeks-CFD.

Hvordan påvirker selskapets aksjesplitt konto min?

Aksjesplitter utføres vanligvis når verdien av selskapets aksjer blir for høy. Selskapet vil tilby flere aksjer i selskapet, men til en lavere kurs. Dette er et typisk eksempel:

Du har 300 enheter i selskap Q til en kurs på 1607 per aksje

Q kunngjør på dato X at de vil utstede en aksjesplitt på 5 for 1.

Derfor vil du få 5 aksjer for hver aksje.

Nå vil du ha 1 500 enheter til redusert kurs på 321,4.

Legg merke til at den samlede posisjonsverdien forblir uendret: (300 enheter x 1 607 = 4 821; 1 500 enheter x 321,4 = 4 821)

Hvordan vil corporate actions justeres i forhold til mine posisjoner på aksjer og indekser?

Prisjusteringer kan foretas på kontoen der du har posisjoner på relevante CFD-aksjer eller cash-indekser.

Trenger du hjelp? Kontakt oss

Ring oss

Ring oss

Ring oss på 22 01 97 02

24-timers kundeservice

Send oss en e-post

Send oss en e-post

post@cmcmarkets.no

med spørsmål eller henvendelser

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app