CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Prisjusteringer

Hva er prisjusteringer?

Dersom en børsnotert utsteder av verdipapirer (som du har en åpen CFD-posisjon hos) kunngjør en aksjesplitt eller en omvendt aksjesplitt, eller endrer kapitalstrukturen gjennom en tegningsrettet emisjon, fondsemisjon eller kontantutbyttebetalinger, justerer vi den relevante børsnoterte aksje-CFDen på ex-datoen eller på tildelingstidspunktet.

Hvordan påvirker selskapets utbyttekunngjøringer min posisjon?

Dersom du har en kjøpsposisjon i et selskap som kunngjør et utbytte, vil kontoen din bli kreditert/debitert før markedet åpner den dagen aksjen blir ex-utbytte. Dette er et typisk eksempel:

Statoil ASA kunngjør et utbytte på 1kr

Du har for tiden 3 000 enheter i Statoil ASA

1kr x 3000 = 3 000kr

3 000kr vil krediteres CFD-kontoen din.

(Hvis du holder en short-posisjon som går inn i ex-utbytte datoen, vil kontoen din debiteres med samme beløp)

Vær oppmerksom på at beløpet du krediteres eller debiteres vil være underlagt relevante skattefinansieringssatser i henhold til regionen der aksjen er notert.

Hvorfor debiteres jeg for en prisjustering hvis jeg holder en short-posisjon?

Fordi du fikk fordel av den kunstige kursbevegelsen da du egentlig ikke skulle, debiteres det tilsvarende beløpet fra kontoen din for å oppveie dette. Du vinner eller taper ingenting på grunn av denne prisjusteringen.

Hvordan påvirker selskapets aksjesplitt konto min?

Aksjesplitter utføres vanligvis når verdien av selskapets aksjer blir for høy. Selskapet vil tilby flere aksjer i selskapet, men til en lavere kurs. Dette er et typisk eksempel:

Du har 300 enheter i selskap Q til en kurs på 1607 per aksje

Q kunngjør på dato X at de vil utstede en aksjesplitt på 5 for 1.

Derfor vil du få 5 aksjer for hver aksje.

Nå vil du ha 1 500 enheter til redusert kurs på 321,4.

Legg merke til at den samlede posisjonsverdien forblir uendret: (300 enheter x 1 607 = 4 821; 1 500 enheter x 321,4 = 4 821)

Hvordan vil corporate actions justeres i forhold til mine posisjoner på aksjer og indekser?

Prisjusteringer kan foretas på kontoen der du har posisjoner på relevante CFD-aksjer eller cash-indekser.

Hva skjer i tilfelle en tegningsrettet emisjon?

Med en tegningsrettet emisjon vil selskapet tilby aksjonærene å kjøpe nyutstedte aksjer, vanligvis til nedsatt pris før de selges offentlig. 

Hvordan vil dere justere kontoen der jeg holder posisjoner på cash-indekser?

Når en aksje går ex-utbytte (ignorerer markedskreftene), faller verdien av aksjen effektivt etter utbyttebeløpet. I de fleste tilfeller vil dette i sin tur føre til at indeksverdien faller, siden verdien av indeksen beregnes ut fra verdien av aksjene i den. Fallbeløpet for indeksen er avhengig av aksjens vekting i indeksen. Hvis mer enn én veiet aksje av en indeks går ex-utbytte på samme dag, vil vi legge til antall punkter hver aksje faller med som vil føre til et fall i indeksen. Vi gjør dette ved å beregne totalt utbyttebeløp i forhold til vår relevante indeks-CFD.

TOP